Skip to main content

Сертификатни Програми

Обучение без граници

Присъствено или Онлайн

Курсисти разказват

Видео галерия

Английски според нивото и целите

Сертификатните ни програми

Програми за деца

Програми за деца

Международните езикови сертификати на Cambridge отварят вратите на учениците към едни от най-престижните университети. Чрез нашите програми децата придобиват знания и увереност за финалния изпит.

Програми за възрастни

Програми за възрастни

BRITANICA е оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English. Програмите ни по сертификатен английски целят да подготвят курсистите за успешно полагане на изпити за международно признати сертификати.

Програми за компании

Програми за компании

Сертификатните ни курсове предоставят ефективно и задълбочено обучение по английски език за професионалисти от различни сфери и помагат на курсистите при явяването на изпити за международни сертификати по езика.

Защо да изберете сертификатно обучение?

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курсистите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изискванията и формàта на изпитите.

Всички сертификатни програми - както за деца, така и за възрастни, се провеждат в две форми на обучение - ОНЛАЙН и присъствено. И малките, и големите ни курсисти споделят, че виртуалните ни класни стаи не отстъпват по нищо на физическите и предлагат еднакво ефективно и качествено обучение от всяка точка на света.

В сертификатните ни програми прилагаме нашата утвърдена и усъвършенствана през годините методика. Благодарение на нея курсистите ни овладяват езика бързо и се подготвят успешно за полагането на финалния изпит за съответния сертификат.

Целта на сертификатните програми на BRITANICA е да подготви курсистите за явяването на изпитите за международни сертификати на Cambridge. По време на часовете поднасяме новия материал посредством интересни теми, а упражненията са винаги съобразени с формата на задачите, които са включени в изпита.

По време на занятията помагаме на курсистите да усвоят полезни техники, които ще са им в помощ при провеждането на изпита - например как да разпределят ефективно времето си на изпита, както и умения като scanning, reading for detail, skimming, listening for detail, listening for opinion и др.

Не сте сигурни кой курс за изберете?

Ще се радваме да ви помогнем да направите правилния избор спрямо целите ви.