Skip to main content
Submitted by admin on December 12, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Cambridge English: First (FCE) Corporate

Ако имате служители, чиито умения покриват ниво B2 на Общата Евпорейска Езикова рамка, но работата им изисква по-академично ниво на изразяване и писане, програмата за подготовка за сертификата на Cambridge B2 First ще им помогне да постигнат тази цел. Курсът е задължителна стъпка за хора, на които им предстои или вече работят в англоезична среда.

Сертификатната подготовка помага на обучаемите да развият четирите езикови умения – четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да използват езика свободно в ежедневието си, както и за успешно справяне с изпита за международния езиков сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Програмата се порвежда във филиалите на BRITANICA

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерeн курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат B2 First е свидетелство за умения за свободна комуникация на английски език и често се изисква от различни академични и професионални институции, местни и международни компании и организации.

Форматът на изпита е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата B2 First може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: First са да помогне на обучаемите:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След завършването на курса обучаемите ще бъдат подготвени процедурно и езиково за успешно явяване на изпита за сертификата B2 First. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране: да четат и разбират успешно текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текста;
 • писане: да съставят текстове в различни формати – имейли, статии, есета, да боравят умело писмено с цифри и факти и др.;
 • слушане с разбиране: да разбират основни идеи и аспекти на конкретни ситуации, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания и др.;
 • говорене: да общуват свободно с партньор на различни теми, като ползват разнообразна лексика, да се изразяват по точен и разбираем начин, да изкажат аргументирано мнение.

Явяването и придобиването на сертификата B2 First препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да работят в англоезична среда, с колеги и партньори от други страни.
 • да кандидатстват в университет в България (в специалности, свързани в английския език) и в неанглоезични държави (Холандия, Германия, Италия и др.) за прием в специалности с образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • да кандидатсват за стаж, обменна програма или за друг вид престой в чужбина;
 • да кандидатстват за работа или за повишение – освен всички международни компании, които са стъпили на българския пазар, много местни компании изискват служителите им да докажат владеене на езика на високо ниво;
 • да се подготовят за явяване на сертификата за следващото ниво на владеене на езика – С1 Advanced. Опитът от явяването на B2 First и резултатът от него, който дава възможност човек да получи точна оценка на знанията си, спомагат за по-лекия преход към амбициозното ниво С1.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсистите ни, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежеесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Ако имате служители, чиито умения покриват ниво B2 на Общата Евпорейска Езикова рамка, но работата им изисква по-академично ниво на изразяване и писане, програмата за подготовка за сертификата на Cambridge B2 First ще им помогне да постигнат тази цел. Курсът е задължителна стъпка за хора, на които им предстои или вече работят в англоезична среда.

Сертификатната подготовка помага на обучаемите да развият четирите езикови умения – четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да използват езика свободно в ежедневието си, както и за успешно справяне с изпита за международния езиков сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти

Международният езиков сертификат B2 First е свидетелство за умения за свободна комуникация на английски език и често се изисква от различни академични и професионални институции, местни и международни компании и организации.

Форматът на изпита е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата B2 First може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English First са да помогне на обучаемите:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След завършването на курса обучаемите ще бъдат подготвени процедурно и езиково за успешно явяване на изпита за сертификата B2 First. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране: да четат и разбират успешно текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текста;
 • писане: да съставят текстове в различни формати – имейли, статии, есета, да боравят умело писмено с цифри и факти и др.;
 • слушане с разбиране: да разбират основни идеи и аспекти на конкретни ситуации, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания и др.;
 • говорене: да общуват свободно с партньор на различни теми, като ползват разнообразна лексика, да се изразяват по точен и разбираем начин, да изкажат аргументирано мнение.

Явяването и придобиването на сертификата B2 First препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да работят в англоезична среда, с колеги и партньори от други страни.
 • да кандидатстват в университет в България (в специалности, свързани в английския език) и в неанглоезични държави (Холандия, Германия, Италия и др.) за прием в специалности с образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • да кандидатсват за стаж, обменна програма или за друг вид престой в чужбина;
 • да кандидатстват за работа или за повишение – освен всички международни компании, които са стъпили на българския пазар, много местни компании изискват служителите им да докажат владеене на езика на високо ниво;
 • да се подготовят за явяване на сертификата за следващото ниво на владеене на езика – С1 Advanced. Опитът от явяването на B2 First и резултатът от него, който дава възможност човек да получи точна оценка на знанията си, спомагат за по-лекия преход към амбициозното ниво С1.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Ако имате служители, чиито умения покриват ниво B2 на Общата Евпорейска Езикова рамка, но работата им изисква по-академично ниво на изразяване и писане, програмата за подготовка за сертификата на Cambridge B2 First ще им помогне да постигнат тази цел. Курсът е задължителна стъпка за хора, на които им предстои или вече работят в англоезична среда.

Сертификатната подготовка помага на обучаемите да развият четирите езикови умения – четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да използват езика свободно в ежедневието си, както и за успешно справяне с изпита за международния езиков сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Програмата се порвежда във филиалите на BRITANICA

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерeн курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат B2 First е свидетелство за умения за свободна комуникация на английски език и често се изисква от различни академични и професионални институции, местни и международни компании и организации.

Форматът на изпита е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата B2 First може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: First са да помогне на обучаемите:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След завършването на курса обучаемите ще бъдат подготвени процедурно и езиково за успешно явяване на изпита за сертификата B2 First. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране: да четат и разбират успешно текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текста;
 • писане: да съставят текстове в различни формати – имейли, статии, есета, да боравят умело писмено с цифри и факти и др.;
 • слушане с разбиране: да разбират основни идеи и аспекти на конкретни ситуации, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания и др.;
 • говорене: да общуват свободно с партньор на различни теми, като ползват разнообразна лексика, да се изразяват по точен и разбираем начин, да изкажат аргументирано мнение.

Явяването и придобиването на сертификата B2 First препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да работят в англоезична среда, с колеги и партньори от други страни.
 • да кандидатстват в университет в България (в специалности, свързани в английския език) и в неанглоезични държави (Холандия, Германия, Италия и др.) за прием в специалности с образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • да кандидатсват за стаж, обменна програма или за друг вид престой в чужбина;
 • да кандидатстват за работа или за повишение – освен всички международни компании, които са стъпили на българския пазар, много местни компании изискват служителите им да докажат владеене на езика на високо ниво;
 • да се подготовят за явяване на сертификата за следващото ниво на владеене на езика – С1 Advanced. Опитът от явяването на B2 First и резултатът от него, който дава възможност човек да получи точна оценка на знанията си, спомагат за по-лекия преход към амбициозното ниво С1.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсистите ни, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежеесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Ако имате служители, чиито умения покриват ниво B2 на Общата Евпорейска Езикова рамка, но работата им изисква по-академично ниво на изразяване и писане, програмата за подготовка за сертификата на Cambridge B2 First ще им помогне да постигнат тази цел. Курсът е задължителна стъпка за хора, на които им предстои или вече работят в англоезична среда.

Сертификатната подготовка помага на обучаемите да развият четирите езикови умения – четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да използват езика свободно в ежедневието си, както и за успешно справяне с изпита за международния езиков сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти

Международният езиков сертификат B2 First е свидетелство за умения за свободна комуникация на английски език и често се изисква от различни академични и професионални институции, местни и международни компании и организации.

Форматът на изпита е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата B2 First може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English First са да помогне на обучаемите:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След завършването на курса обучаемите ще бъдат подготвени процедурно и езиково за успешно явяване на изпита за сертификата B2 First. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране: да четат и разбират успешно текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текста;
 • писане: да съставят текстове в различни формати – имейли, статии, есета, да боравят умело писмено с цифри и факти и др.;
 • слушане с разбиране: да разбират основни идеи и аспекти на конкретни ситуации, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания и др.;
 • говорене: да общуват свободно с партньор на различни теми, като ползват разнообразна лексика, да се изразяват по точен и разбираем начин, да изкажат аргументирано мнение.

Явяването и придобиването на сертификата B2 First препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да работят в англоезична среда, с колеги и партньори от други страни.
 • да кандидатстват в университет в България (в специалности, свързани в английския език) и в неанглоезични държави (Холандия, Германия, Италия и др.) за прием в специалности с образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • да кандидатсват за стаж, обменна програма или за друг вид престой в чужбина;
 • да кандидатстват за работа или за повишение – освен всички международни компании, които са стъпили на българския пазар, много местни компании изискват служителите им да докажат владеене на езика на високо ниво;
 • да се подготовят за явяване на сертификата за следващото ниво на владеене на езика – С1 Advanced. Опитът от явяването на B2 First и резултатът от него, който дава възможност човек да получи точна оценка на знанията си, спомагат за по-лекия преход към амбициозното ниво С1.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании