Skip to main content

Q&A

Най-често задавани въпроси

Обучение за компании

В BRITANICA ценим времето и ресурсите, които всеки курсист или компания инвестира в обучението по английски език. Затова търсим възможно най-добрите резултати на практика за нашите обучаеми. Структурата, методиката и съдържанието на учебните ни програми помага всеки един от нашите обучаеми да извлече максимални реални ползи от своя курс в BRITANICA. Разнообразието от програми и форми на обучение пък дава възможност на всеки служител или компания да се включи в курса, който най-добре отговоря на нуждите на обучаемите.

Системата ни за обратна връзка към курсистите им помагат във всеки момент да са наясно с какво се справят и какво и как още могат да подобрят в езиковите си умения. Ежемесечните доклади към компанията предоставят на ръководителя на екипа или на отдел "Човешки ресурси" достъпна и конкретна обратна връзка за представянето на всеки един от служителите.

Правим оценка на текущото ниво на владеене на езика, която се състои в писмен тест и кратко устно събеседване. Тестването може да се проведе във Вашия офис, дистанционно или в наш филиал (за градовете София, Пловдив, Варна и Бургас). Тестът е безплатен, независимо от броя на служителите.

Входящият тест е първата стъпка, която предшества записването на курс. Този тест позиционира кандидата в конкретно езиково ниво и заедно с устното събеседване оказва от кое ниво следва да започне своето обучение.

Езиковият одит представлява детайлна езикова диагностика, която прoверява умението на служителите да комуникират на английски език, тествайки четирите езикови умения – четене с рабиране, слушане с рабиране, писане на текст и говорене. След провеждането на езиков одит изпращаме кратък академичен коментар и оценка на всяко едно от четирите езикови умения спрямо Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 до С2. Езиковият одит e добър HR-инструмент при наемане на служители за конкретна позиция в компанията или за планиране на бъдещото езиковото развитие на настоящи служители.

С оглед на потребностите и начина, по който служителите използват английски език на работното си място, може да изберете курс по общ английски език (General English), или една от двете бизнес програми, които предлагаме – Communication и Executive Class.

Фокусът при програмите за General English е върху теми от общ характер и ситуации от ежедневието – даване на ясни инструкции; участие в дискусии; изразяване на мнение. Целта е да се постигне гладко и спонтанно общуване при водене на разговор на общи теми. В хода на курса обучемите развиват своите езикови умения и използват гладко и спонтанно езика в различни ситуации, например резервация на полет, настаняване в хотел, посещение на лекар, изразяване на гледна точка.

При Business English служителите Ви ще подобрят своите "меки умения" (soft skills) – водене на преговори, изнасяне на презентации, представяне на продукт/ услуга, провеждане на срещи и др., като целта на тези програми е да се постигне ефективно общуване на професионално ниво.

Служители, които имат вече изградено високо ниво на владеене на английски, но имат нужда от усъвършенстване на езиковите си умения на високо академично ниво, могат да се възползват от сертификатните програми на BRITANICA за подготовка за сертификатите на Cambridge B2 First, C1 Advanced или C2 Proficiency.

Програмата Skills for Sussess помага на курсистите да затвърдят знанията и уменията за съответното езиково ниво и да развият говоренето и слушането с разбиране на английски език.

На база на нуждите на Вашия екип и резултатите от входящите тестове, ние ще Ви препоръчаме най-подходящата за тях програма и форма на обучение.

За нашите корпоративни киенти предлагаме два типа обучения – в затворени групи, съставени само от Ваши служители, и курсове в отворени групи с възрастни от различни компании. При избора на тип обучение трябва да се вземе предвид колко от служителите Ви са на сходно езиково ниво, дали имате специфични изисквания кога да се провежда обучението и каква да е продължителността на едно занятие.

При организиране на курс специално за Вашия екип можем да бъдем гъвкави и занятията да се провеждат сутрин, на обяд, следобед или вечер. Обученията в смесени групи се провеждат по предварително изготвен график – вечер през делничените дни или събота и неделя през деня. От социална гледна точка плюсът при смесените групи е срещата с хора от различни професионални среди и обогатяването на общата култура на участниците, а обучението в затворена е подобно на team building, тъй като служителите работят заедно по постaвените задачи, разпределени в малки и по-големи групи, което спомага за сплотяването на екипа. Мисленето като отбор активира отговорност към другите, предразполага екипът да споделя една обща стратегия за успех – тази на Вашата компания.

В BRITANICA прилагаме нашата утвърдена и изпитана през годините методика както в реалните, така и в дигиталните си класни стаи. Много от нашите корпоративни клиенти предпочитат онлайн формата на обучение и споделят, че тя не само е също толкова ефективна, колкото и присъствената, но е и по-удобна. Служителите пестят време – не прекарват извънработно време в офиса и не им се налага да пътуват до филиал.

Ползата за компанията е, че с дистанционната форма на обучение служителите могат да учат от всяка точка на света – у дома, по време на командировка, почивка и др.

Ако планирате обучение на служители от различни градове и държави, с онлайн програмите ни намалявате разходите си за обучения, тъй като платформата ни позволява да обединим служители от различни офиси и населени места в една група, стига да владеят езика на едно и също ниво.

Всички часове в BRITANICA, независимо дали в онлайн, или присъствена форма, се провеждат на живо. Вашите колеги ще имат възможност да се упражняват с групата и преподавателя си в реално време. Единственото, което е нужно, за да влязат в часа, е устройство и добра интернет връзка.

Нашата дългогодишна практика е наложила методология, при която в центъра на занятието е курсистът – преподавателят създава среда, в която обучаемите сами достигат до граматичните правила, посредством примери от ежедневието. Участвайки активно в занятието, курсистите са фокусирани и научават голяма част от материала още в час. Занятието протича разнообразно, като се редуват различни дейности – упражнения, дискусии, ролеви игри, а не монотонно. Тъй като взаимодействието както между курсистите в самата група, така и между тях и преподавателя е от съществено значение, държим всеки участник да присъства на колкото се може повече занятия. Не предлагаме възможност за запис на занятията, тъй като сме убедени в ползата от прякото участие в курса на всеки записан служител.

Онлайн платформата на BRITANICA доближава изживяването от часа максимално до това от реална класна стая. По време на часовете преподавателят използва интерактивна бяла дъска, на която всички курсистимогат да пишат, те също така могат да вдигат ръка, да споделят презентации, да са разпределени в различни виртуални класни стаи, в които да работят по задачи по групи и още много полезни дейности.

Платформата ни за онлайн обучение е напълно безплатна за нашите ученици и е достъпна през браузърите на различни устройства, не е нужно да тегленето на платено приложение. Влизането в час става посредством линк, който Вашите колеги получават на имейл.

За нас в BRITANICA е много важно да предоставим възможно най-качественото обучение на всяка компания, решила да ни се довери, за да развием ключови умения на служителите. Затова по време на онлайн програмите използваме и хартиени учебници, с които стимулираме сетивната памет на обучаемите, помагаме им да развият визуалната си памет и въпреки че сме онлайн, не забравяме колко важно е писането на ръка.

Допълнително имате достъп в електронен вариант до всички писмени задания по време на курса, средносрочния и финалния изпит, както и до презентациите, по които се работи в час.

По време на обучението изпращаме ежемесечни репорти до отдел Човешки ресурси или до ръководството на компанията с информация за присъствията и представянето на служителите. След края на обучението преподавателят на всяка група изготвя финален доклад с кратък коментар за напредъка на всеки служител по отношение на четирите езикови умения: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене, както и препоръка как и какво може да подобри. Така при атестация или преназначаване на даден служител на позиция, която изисква английски език, вече ще разполагате с информация за силните и слабите му страни.

Всеки служител, покрил конкретните академични изисквания за съответното ниво и присъствал на поне 80% от занятията, получава сертификат за успешно усвоено ниво и може да продължи в следващото. Служителите, непостигнали необходимия резултат, получават сертификат, с който удостоверяват, че са посещавали курса, но не и че са го завършили успешно. Служители без необходимия резултат и с над 40% отсъствия, не получават сертификат.

За да спомогнем за ефективно усовяване на материала, можем да предоставим безпалатни дистанционни консултации на служители, които са отсъствали повече от две поредни занятия. Консултация може да бъде предложена и по пеценка на препдоавателя при по-ниски резултати на даден служител с цел академична подкрепа.