Skip to main content

История и Мисия

Извор на вдъхновение

Историята на BRITANICA

BRITANICA се роди през 1999 г. Тя беше и продължава да бъде нашата сбъдната мечта за нов тип образование в България, в което децата да учат с желание. Заложихме на новаторската за времето си методика, в която поставихме децата в англоговоряща среда, за да ги стимулираме да изучават английския език като матерен, без да преминават през български. Целта на обучението ни си остава, както бе и в самото начало, учениците ни да се научат не само да общуват - да говорят и пишат свободно на английски, но и да мислят на английски. Постигаме го с поколения курсисти.

Започнахме с филиали в София, а постепенно отвориха врати и тези в най-големите градове - Пловдив, Варна и Бургас. През 2000 г. се появи и нашият приказен Замък - детска ни градина с английски език The Castle. В нея се обучават деца от 3 до 5-годишна възраст. През 2019 г. тя стана част от друга наша сбъдната мечта - Частното средно езиково училище BRITANICA Park School, в което учат деца и младежи от 1. до 12. клас. В него се прилагат методите на BRITANICA за обучение по английски език, а учениците от гимназията му имат възможност да получат престижната международна IB диплома.

2019 г. бе годината, в която програмите ни за обучение по английски започнаха да се предлагат и ONLINE. Така BRITANICA стана достъпна за ученици, които живеят не само във всички точки на страната, а и по целия свят. В момента имаме курсисти от няколко страни в Европа и Азия. Сред тях са Великобритания, Германия, Чехия, ОАЕ и др.

През годините целта ни за качествено и модерно обучение по английски прерастна и в нещо много по-голямо. Стремим се и успяваме наред със знанията им по езика, да развиваме у нашите ученици креативността, любопитството, постоянството и уменията за екипна работа и лидерство, които са особено търсени и ценни в 21. век.

Нашата мисия

We Serve Humanity

 • Building Knowledge and Lifelong Skills
  This pillar empowers YOU to go the extra mile to teach not only content, but also the 21st Century lifelong skills, such as critical thinking, intellectual curiosity, creativity, research and logical problem solving.
 • Градим знание и умения за цял живот
  Този стълб ти дава силата да направиш крачка напред и преподаваш не само съдържание, но и жизнено важните за 21. век умения като критическо мислене, любопитство, изобретателност, умения за проучване и логическо разрешаване на проблеми.
 • Building Character and Growth Mindset
  This pillar empowers YOU to go the extra mile to teach life skills and social skills, such as the ability of being proactive, growth mindset, time management, communication, effective teamwork and leadership.
 • Градим характер и желание за развитие
  Този стълб ти дава силата да направиш крачка напред и да преподаваш социални умения – проактивност, стремеж за развитие, управление на времето, ефективна комуникация, работа в екип и лидерски качества.
 • Building Community Relationships and Learned Optimism
  This pillar empowers YOU to go the extra mile to instill values, such as learned optimism, empathy, care and respect, in order to contribute to your community in a way that it enriches your life.
 • Градим връзки в общността и оптимизъм
  Този стълб ти дава силата да направиш крачка напред и да възпитаваш ценности като оптимизъм, емпатия, грижа и уважение с цел да допринесеш към общността, по начин, който обогатява живота ти.
 • Building a Whole-Person Wellness and Enriched Life
  This pillar empowers YOU to go the extra mile to achieve the optimal healthy lifestyle of self care by taking care of your needs, such as physiological needs, safety, belonging and love, esteem and self-actualisation, thus realizing your full potential to serve humanity.
 • Градим усещане за цялостно личностно благополучие и удовлетвореност
  Този стълб ти дава силата да направиш крачка напред, за да постигнеш максимално здравословен начин на живот, като се грижиш за себе си и своите потребности – физиологични нужди, безопасност, принадлежност и любов, самочувствие и себереализация и така освобождаваш потенциала си да служиш на човечеството.
Професионалисти с мисия

Екип, изграден от позитивни личности

Нашият екип е изграден от над 300 креативни и уникални личности, които ежедневно влагат всичко от себе си в работата и правят BRITANICA истински вдъхновяващо място за обучение и развитие. Работата в образователната сфера ни дава възможност да направим света по-добро място, разпространявайки най-големите блага – знанието и желанието за усъвършенстване на личните умения. Обичаме промените и динамиката, тъй като вярваме, че те водят до прогрес. Не се страхуваме да взимаме решения и да се приспособяваме, за да можем да си подсигурим стабилна среда, в която да се развиваме заедно. За нас образованието не е професия, а призвание. Научете повече за екипите на BRITANICA и възможностите за кариерно израстване при нас.

Отдели Кариери

Богати на усмивки и удовлетворение

Нашата кауза