Skip to main content
Submitted by admin on December 12, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Cambridge English: Advanced (CAE) Corporate

Програмата за подготовка за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced е задължителна стъпка за хора, които работят в англоезична среда и имат ръководна роля в проекти и дейности с партньори и колеги от други страни. Програмата развива и надгражда умения на ниво C1 спрямо Общата Европейска eзикова рамка и подготвя по специфичния формат на изпита за сертификата.

Сертификатният курс помага на обучаемите да развият четирите си езикови умения четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да могат да използват свободно езика в различни ситуации, както и за явяването на изпита за международен сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН фора на обучение.

Международният езиков сертификат C1 Advanced е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Той намира широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Успешното полагане на изпита C1 Advanced е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаят в детайли с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегnат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят стратегии за различните секции и упражненията в тях, да се научат да разпределят времето си правилно, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията на обучаемите по английски език ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране – четат и разбират успешно сложни текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текст;
 • писане – допълнение към умението за писане на имейли, предложения, оферти, доклади, есета и др, курсистите развиват гъвкавост и нюансираност на изразяване, присъща на хора, родени в англоговоряща страна.
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене.
 • говорене – да се изразяват свободно и точно, като използват по-сложни граматически конструкции и нюансирана лексика.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата за подготовка за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced е задължителна стъпка за хора, които работят в англоезична среда и имат ръководна роля в проекти и дейности с партньори и колеги от други страни. Програмата развива и надгражда умения на ниво C1 спрямо Общата Европейска eзикова рамка и подготвя по специфичния формат на изпита за сертификата.

Сертификатният курс помага на обучаемите да развият четирите си езикови умения четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да могат да използват свободно езика в различни ситуации, както и за явяването на изпита за международен сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат C1 Advanced е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Той намира широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Успешното полагане на изпита C1 Advanced е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка; - да се запознаят в детайли с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят стратегии за различните секции и упражненията в тях, да се научат да разпределят времето си правилно, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията на обучаемите по английски език ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране – четат и разбират успешно сложни текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текст;
 • писане – допълнение към умението за писане на имейли, предложения, оферти, доклади, есета и др, курсистите развиват гъвкавост и нюансираност на изразяване, присъща на хора, родени в англоговоряща страна.
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене.
 • говорене – да се изразяват свободно и точно, като използват по-сложни граматически конструкции и нюансирана лексика.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата за подготовка за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced е задължителна стъпка за хора, които работят в англоезична среда и имат ръководна роля в проекти и дейности с партньори и колеги от други страни. Програмата развива и надгражда умения на ниво C1 спрямо Общата Европейска eзикова рамка и подготвя по специфичния формат на изпита за сертификата.

Сертификатният курс помага на обучаемите да развият четирите си езикови умения четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да могат да използват свободно езика в различни ситуации, както и за явяването на изпита за международен сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН фора на обучение.

Международният езиков сертификат C1 Advanced е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Той намира широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Успешното полагане на изпита C1 Advanced е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаят в детайли с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегnат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят стратегии за различните секции и упражненията в тях, да се научат да разпределят времето си правилно, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията на обучаемите по английски език ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране – четат и разбират успешно сложни текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текст;
 • писане – допълнение към умението за писане на имейли, предложения, оферти, доклади, есета и др, курсистите развиват гъвкавост и нюансираност на изразяване, присъща на хора, родени в англоговоряща страна.
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене.
 • говорене – да се изразяват свободно и точно, като използват по-сложни граматически конструкции и нюансирана лексика.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата за подготовка за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced е задължителна стъпка за хора, които работят в англоезична среда и имат ръководна роля в проекти и дейности с партньори и колеги от други страни. Програмата развива и надгражда умения на ниво C1 спрямо Общата Европейска eзикова рамка и подготвя по специфичния формат на изпита за сертификата.

Сертификатният курс помага на обучаемите да развият четирите си езикови умения четене с разбиране, писане, слушане с разбиране и говорене на достатъчно високо ниво, за да могат да използват свободно езика в различни ситуации, както и за явяването на изпита за международен сертификат.

По време на курса колегите Ви ще получат възможност да работят по практически тестове по формàта на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка) или 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат C1 Advanced е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Той намира широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Успешното полагане на изпита C1 Advanced е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка; - да се запознаят в детайли с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят стратегии за различните секции и упражненията в тях, да се научат да разпределят времето си правилно, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията на обучаемите по английски език ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще развият следните умения:

 • четене с разбиране – четат и разбират успешно сложни текстове от различно естество – документи, книги, статии, вестници, списания и др., да разбират основната идея и детайли в текст;
 • писане – допълнение към умението за писане на имейли, предложения, оферти, доклади, есета и др, курсистите развиват гъвкавост и нюансираност на изразяване, присъща на хора, родени в англоговоряща страна.
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене.
 • говорене – да се изразяват свободно и точно, като използват по-сложни граматически конструкции и нюансирана лексика.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании