Skip to main content
Submitted by admin on December 12, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Cambridge English: Proficiency (CPE) Corporate

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които курсистите трябва да притежават, за да вземат сертификата с добра оценка. Предоставяме на колегите Ви възможност да работят по практически тестове по формата на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 40 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН фора на обучение.

C2 Proficiency е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите това ниво могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до нивото, необходимо за покриване на изискванията за владеене на английски на ниво C2.
 • да се запознаят в детайли с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне – да овладеят стратегии за различните секции и да се упражнят как да разпределят времето си правилно, как да избягват разсейващи фактори, как да мислят критично, как да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса обучаемите могат да се явят на изпита за сертификат C2 Proficiency, като развиват следните умения:

 • четене с разбиране – да четат текстове от разнообразни източници и теми не само от всекидневието, но и с академична насоченост, да извличат информация, основна идея и детайли от текст;
 • писане – да усъвършенстват официален академичен стил на писане, да използват активно сложна лексика и граматични структури и да съставят текстове от различни жанрове;
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене;
 • говорене – да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми, да дават аргументирано мнение и да използват сложни термини от дадена сфера.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме на хора, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да се явят на прием в най-престижните академични или професионални институции и желаят да се отличат от останалите кандидати;
 • да градят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и се стремят към ръководни позиции в тях.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които курсистите трябва да притежават, за да вземат сертификата с добра оценка. Предоставяме на колегите Ви възможност да работят по практически тестове по формата на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и осигурява пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 40 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

C2 Proficiency е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите това ниво могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до нивото, необходимо за покриване на изискванията за владеене на английски на ниво C2.
 • да се запознаят в детайли с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне – да овладеят стратегии за различните секции и да се упражнят как да разпределят времето си правилно, как да избягват разсейващи фактори, как да мислят критично, как да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса обучаемите могат да се явят на изпита за сертификат C2 Proficiency, като развиват следните умения:

 • четене с разбиране – да четат текстове от разнообразни източници и теми не само от всекидневието, но и с академична насоченост, да извличат информация, основна идея и детайли от текст;
 • писане – да усъвършенстват официален академичен стил на писане, да използват активно сложна лексика и граматични структури и да съставят текстове от различни жанрове;
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене;
 • говорене – да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми, да дават аргументирано мнение и да използват сложни термини от дадена сфера.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме на хора, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да се явят на прием в най-престижните академични или професионални институции и желаят да се отличат от останалите кандидати;
 • да градят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и се стремят към ръководни позиции в тях.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които курсистите трябва да притежават, за да вземат сертификата с добра оценка. Предоставяме на колегите Ви възможност да работят по практически тестове по формата на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 40 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН фора на обучение.

C2 Proficiency е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите това ниво могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до нивото, необходимо за покриване на изискванията за владеене на английски на ниво C2.
 • да се запознаят в детайли с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне – да овладеят стратегии за различните секции и да се упражнят как да разпределят времето си правилно, как да избягват разсейващи фактори, как да мислят критично, как да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса обучаемите могат да се явят на изпита за сертификат C2 Proficiency, като развиват следните умения:

 • четене с разбиране – да четат текстове от разнообразни източници и теми не само от всекидневието, но и с академична насоченост, да извличат информация, основна идея и детайли от текст;
 • писане – да усъвършенстват официален академичен стил на писане, да използват активно сложна лексика и граматични структури и да съставят текстове от различни жанрове;
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене;
 • говорене – да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми, да дават аргументирано мнение и да използват сложни термини от дадена сфера.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме на хора, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да се явят на прием в най-престижните академични или професионални институции и желаят да се отличат от останалите кандидати;
 • да градят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и се стремят към ръководни позиции в тях.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които курсистите трябва да притежават, за да вземат сертификата с добра оценка. Предоставяме на колегите Ви възможност да работят по практически тестове по формата на изпита, както и да се явят на тренировъчен изпит, който ще ги потопи в изпитната атмосфера.

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и осигурява пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 120 уч. ч. + 40 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • дневен курс – през уикенда;
 • вечерен курс – след 18:30 ч., в делнични дни.

Малки групи от 10-12 курсисти.

C2 Proficiency е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите това ниво могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency е да помогне на обучаемите:

 • да надградят езиковите си умения до нивото, необходимо за покриване на изискванията за владеене на английски на ниво C2.
 • да се запознаят в детайли с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне – да овладеят стратегии за различните секции и да се упражнят как да разпределят времето си правилно, как да избягват разсейващи фактори, как да мислят критично, как да слушат активно и др.

За да се погрижим обучаемите да получат възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда;
 • те усвояват новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражняват четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит, което помага на обучаемите да упражнят уменията си върху задачи с реална трудност и да следят напредъка си по време на курса;
 • запознаваме ги в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получават достъп до онлайн платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ги потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса обучаемите могат да се явят на изпита за сертификат C2 Proficiency, като развиват следните умения:

 • четене с разбиране – да четат текстове от разнообразни източници и теми не само от всекидневието, но и с академична насоченост, да извличат информация, основна идея и детайли от текст;
 • писане – да усъвършенстват официален академичен стил на писане, да използват активно сложна лексика и граматични структури и да съставят текстове от различни жанрове;
 • слушане с разбиране – да разбират основната идея, детайлите и нюансите в устна реч, когато слушат презентации, разговори, лекции, предавания, да познават и употребяват формалните и неформалните стилове на говорене;
 • говорене – да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми, да дават аргументирано мнение и да използват сложни термини от дадена сфера.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме на хора, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да се явят на прием в най-престижните академични или професионални институции и желаят да се отличат от останалите кандидати;
 • да градят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и се стремят към ръководни позиции в тях.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Основната част от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим програмата по английски да е възможно най-полезна за курсиститени, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите им, за да им помогнем да ги подобрят, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получават постоянна обратна връзка за нивото си на знания и умения, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса;
 • получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании