Skip to main content
Submitted by admin on December 15, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Cambridge English: Business (BEC Vantage) Corporate

Програмата BEC Vantage е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+. Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които един курсист трябва да притежава, за да вземе сертификата с добра оценка. В хода на обучението провеждаме практически тестове, които наподобяват финалния изпит.

По време на занятията помагаме на колегите Ви да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране) и така важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие.

 

Програмата се провежда в отворени групи с курсисти на BRITANICA. Може да избирате между присъствена или ОНЛАЙН форма на обучение.

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да помогне на Вашите служители:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.;
 • да получат безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обменят опит с други професионалисти.

За да помогнем на Вашите служители да постигнат възможно най-добри резултати, прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме обучаемите в изцяло англоговоряща среда, за да прескочат езиковата бариера по-лесно;
 • курсистите усвояват новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; разширяват речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражняват четирите основни езикови умения и затвърждават новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме на обучаемите конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ги запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който потапяме колегите Ви в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage Вашите служители ще бъдат по-подготвени и ще се чувстват по-уверени при изпълнението на служебните си задължения. Ще бъдат подготвени за успешно преминаване на изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитват затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще могат да покажат своите умения да водят дискусия, да изказват мнение, да изслушват мнение и да го коментират, да преговарят.

С явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage Вашите служители ще могат:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда и да вършат по-добре своите служебни задължения;
 • да придобият международна квалификация, която да използват за повишение;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – изнасяне на презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за екипа Ви, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите на всеки служител, за да му помогнем да ги подобри, посредством индивидуална работа и внимание;
 • всеки обучаем получава обратна връзка за нивото на знанията и уменията си, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса ;
 • курсистите имат достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще им помогнат да затвърдят знанията си.

Курсът BEC Vantage е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+. Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. В хода на обучението провеждаме практически тестове, които наподобяват финалния изпит.

По време на занятията работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране), както и на така важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие. 

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Програмата се провежда в отворени групи с курсисти на BRITANICA. 

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да помогне на Вашите служители:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.;
 • да получат безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обменят опит с други професионалисти.

За да помогнем на Вашите служители да постигнат възможно най-добри резултати, прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме обучаемите в изцяло англоговоряща среда, за да прескочат езиковата бариера по-лесно;
 • курсистите усвояват новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; разширяват речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражняват четирите основни езикови умения и затвърждават новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме на обучаемите конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ги запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който потапяме колегите Ви в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage Вашите служители ще бъдат по-подготвени и ще се чувстват по-уверени при изпълнението на служебните си задължения. Ще бъдат подготвени за успешно преминаване на изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитват затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще могат да покажат своите умения да водят дискусия, да изказват мнение, да изслушват мнение и да го коментират, да преговарят.

С явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage Вашите служители ще могат:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда и да вършат по-добре своите служебни задължения;
 • да придобият международна квалификация, която да използват за повишение;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – изнасяне на презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за екипа Ви, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите на всеки служител, за да му помогнем да ги подобри, посредством индивидуална работа и внимание;
 • всеки обучаем получава обратна връзка за нивото на знанията и уменията си, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса ;
 • курсистите имат достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще им помогнат да затвърдят знанията си.

Програмата BEC Vantage е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+. Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които един курсист трябва да притежава, за да вземе сертификата с добра оценка. В хода на обучението провеждаме практически тестове, които наподобяват финалния изпит.

По време на занятията помагаме на колегите Ви да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране) и така важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие.

 

Програмата се провежда в отворени групи с курсисти на BRITANICA. Може да избирате между присъствена или ОНЛАЙН форма на обучение.

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да помогне на Вашите служители:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.;
 • да получат безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обменят опит с други професионалисти.

За да помогнем на Вашите служители да постигнат възможно най-добри резултати, прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме обучаемите в изцяло англоговоряща среда, за да прескочат езиковата бариера по-лесно;
 • курсистите усвояват новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; разширяват речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражняват четирите основни езикови умения и затвърждават новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме на обучаемите конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ги запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който потапяме колегите Ви в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage Вашите служители ще бъдат по-подготвени и ще се чувстват по-уверени при изпълнението на служебните си задължения. Ще бъдат подготвени за успешно преминаване на изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитват затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще могат да покажат своите умения да водят дискусия, да изказват мнение, да изслушват мнение и да го коментират, да преговарят.

С явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage Вашите служители ще могат:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда и да вършат по-добре своите служебни задължения;
 • да придобият международна квалификация, която да използват за повишение;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – изнасяне на презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за екипа Ви, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите на всеки служител, за да му помогнем да ги подобри, посредством индивидуална работа и внимание;
 • всеки обучаем получава обратна връзка за нивото на знанията и уменията си, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса ;
 • курсистите имат достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще им помогнат да затвърдят знанията си.

Курсът BEC Vantage е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+. Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. В хода на обучението провеждаме практически тестове, които наподобяват финалния изпит.

По време на занятията работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране), както и на така важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие. 

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Програмата се провежда в отворени групи с курсисти на BRITANICA. 

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да помогне на Вашите служители:

 • да развият езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувстват уверени на изпита;
 • да се запознаят в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнат грешки;
 • да развият полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеят правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределят времето си добре, да избягват разсейващи фактори, да мислят критично, да слушат активно и др.;
 • да получат безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обменят опит с други професионалисти.

За да помогнем на Вашите служители да постигнат възможно най-добри резултати, прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме обучаемите в изцяло англоговоряща среда, за да прескочат езиковата бариера по-лесно;
 • курсистите усвояват новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; разширяват речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражняват четирите основни езикови умения и затвърждават новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме на обучаемите конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ги запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който потапяме колегите Ви в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage Вашите служители ще бъдат по-подготвени и ще се чувстват по-уверени при изпълнението на служебните си задължения. Ще бъдат подготвени за успешно преминаване на изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитват затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще могат да покажат своите умения да водят дискусия, да изказват мнение, да изслушват мнение и да го коментират, да преговарят.

С явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage Вашите служители ще могат:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда и да вършат по-добре своите служебни задължения;
 • да придобият международна квалификация, която да използват за повишение;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – изнасяне на презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за екипа Ви, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите на всеки служител, за да му помогнем да ги подобри, посредством индивидуална работа и внимание;
 • всеки обучаем получава обратна връзка за нивото на знанията и уменията си, а до компанията изпращаме ежемесечни репорти и финален доклад след края на курса ;
 • курсистите имат достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще им помогнат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании