Skip to main content
Submitted by admin on December 7, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Сертификатна програма IELTS

Програмата за подготовка за изпита за международния езиков сертификат IELTS е подходяща за хора с доказано ниво на владеене на английски поне B2 (досегашни и нови курсисти на BRITANICA):

 • ученици в 11. и 12. клас, на които им предстои да кандидатсват за специалност в университет в България или чужбина с изискване за владеене на международен сертификат;
 • студенти, завършващи бакалавърската си степен, желаещи да кандидатстват по специалности за образователно-квалификационна степен Магистър в чужбина;
 • работещи, които искат да емигрират и да градят кариера в други държави (Канада, Австралия).

 

Курсът на BRITANICA е разработен специално, за да ви помогне да свикнете с формата на изпита и да се справите успешно с различните секции. По време на занятията говорим само на английски език и усъвършенстваме езиковите ви умения, така че да можете да ги използвате ефективно във всички сфери на живота.

Продължителност на курса: 110 уч. ч.  + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя - през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

IELTS е един от най-универсалните изпити за сертифициране на ниво по английски език. Той е високо приложим както в академичния свят, така и при търсене на работа в чужбина. Изпитът е със силна практическа насоченост.

Сертификатът IELTS е с двугодишна валидност и показва реално текущото ви ниво на владеене на английски език. Той има два варианта, в зависимост от вашите цели:

 • Academic – изисква се от университети и други академични институции;
 • General – изисква се за емиграция, от професионални институции.

 

Самият изпит се състои от 4 секции: Reading (Четене), Writing (Писане), Listening (Слушане) и Speaking (Говорене).

Сертификатът не тества едно конкретно ниво – резултатът от самия тест по секции и цялостен резултат, може да варира с оценка меджу 1 и 9 и определя нивото на кандидата.

Целите на подготвителната програма за изпита IELTS са:

 • да надградите езиковите си умения на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да обогатите познанията си и речниковия си запас по разнообразие от теми от всички сфери на живота;
 • да се запознаете в детайл с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в подготвителния курс за изпита IELTS прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи: 

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • участвате в дискусии, в които практикувате частта Speaking;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • получавате достъп до online учебна тетрадка за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

При успешно завършване на курса ще можете:

 • ще бъдете запознати с формáта на изпита IELTS в детайли и лесно ще можете да откриете и приложите своята стратегия за справяне с всяка от частите му и ще сте си поставили реалистични цели за постигане на желаните оценки по секции;
 • да използвате свободно писмено и говоримо езика, като изразявате мнения, обосновавате разсъжденияте си и правите анализи, сравнявате и разграничавате информация на общи и абстрактни теми;
 • да разбирате основната идея на писмени текстове и аудио записи с различна сложност, да откривате детайли в тях и да разпознавате мнения и отношения на авторите.

Явяването и придобиването на сертификата IELTS препоръчваме на курсисти, на които:

 • в следващите две години им предстои кандидатстване в университет в чужбина, в бакалавърска или магистърска програма;
 • в следващите две години им предстои кандидатстване за стаж, преквалификация, обучителни програми в международни организации; 
 • им предстои емиграция в Канада или Австралия.

За нас е изключително важно да се погрижим да получите възможно най-доброто обучение за целите ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса ще:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да се погрижим за подобряването им чрез индивидуална работа и внимание в часовете, допълнителни материали за самоподготовка и консултации;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

 

Ценим обратната връзка и от ваша страна, за да направим курса още по-полезен за вас.

Програмата за подготовка за изпита за международния езиков сертификат IELTS е подходяща за хора с доказано ниво на владеене на английски поне B2 (досегашни и нови курсисти на BRITANICA):

 • ученици в 11. и 12. клас, на които им предстои да кандидатсват за специалност в университет в България или чужбина с изискване за владеене на международен сертификат;
 • студенти, завършващи бакалавърската си степен, желаещи да кандидатстват по специалности за образователно-квалификационна степен Магистър в чужбина;
 • работещи, които искат да емигрират и да градят кариера в други държави (Канада, Австралия).

 

Курсът на BRITANICA е разработен специално, за да ви помогне да свикнете с формата на изпита и да се справите успешно с различните секции. По време на занятията говорим само на английски език и усъвършенстваме езиковите ви умения, така че да можете да ги използвате ефективно във всички сфери на живота. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа. Интерактивната ни класна стая, в която работим, наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 110 уч. ч.  + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

IELTS е един от най-универсалните изпити за сертифициране на ниво по английски език. Той е високо приложим както в академичния свят, така и при търсене на работа в чужбина. Изпитът е със силна практическа насоченост.

Сертификатът IELTS е с двугодишна валидност и показва реално текущото ви ниво на владеене на английски език. Той има два варианта, в зависимост от вашите цели:

 • Academic – изисква се от университети и други академични институции;
 • General – изисква се за емиграция, от професионални институции.

 

Самият изпит се състои от 4 секции: Reading (Четене), Writing (Писане), Listening (Слушане) и Speaking (Говорене).

Сертификатът не тества едно конкретно ниво – резултатът от самия тест по секции и цялостен резултат, може да варира с оценка меджу 1 и 9 и определя нивото на кандидата.

Целите на подготвителната програма за изпита IELTS са:

 • да надградите езиковите си умения на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да обогатите познанията си и речниковия си запас по разнообразие от теми от всички сфери на живота;
 • да се запознаете в детайл с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в подготвителния курс за изпита IELTS прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи: 

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • участвате в дискусии, в които практикувате частта Speaking;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • получавате достъп до online учебна тетрадка за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

При успешно завършване на курса ще можете:

 • ще бъдете запознати с формáта на изпита IELTS в детайли и лесно ще можете да откриете и приложите своята стратегия за справяне с всяка от частите му и ще сте си поставили реалистични цели за постигане на желаните оценки по секции;
 • да използвате свободно писмено и говоримо езика, като изразявате мнения, обосновавате разсъжденияте си и правите анализи, сравнявате и разграничавате информация на общи и абстрактни теми;
 • да разбирате основната идея на писмени текстове и аудио записи с различна сложност, да откривате детайли в тях и да разпознавате мнения и отношения на авторите.

Явяването и придобиването на сертификата IELTS препоръчваме на:

 • на курсисти, на които в следващите две години им предстои кандидатстване в университет в чужбина, в бакалавърска или магистърска програма;
 • на курсисти, на които в следващите две години им предстои кандидатстване за стаж, преквалификация, обучителни програми в международни организации; 
 • курсисти, на които им предстои емиграция в Канада или Австралия.

За нас е изключително важно да се погрижим да получите възможно най-доброто обучение за целите ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса ще:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да се погрижим за подобряването им чрез индивидуална работа и внимание в часовете, допълнителни материали за самоподготовка и консултации;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

 

Ценим обратната връзка и от ваша страна, за да направим курса още по-полезен за вас.

Програмата за подготовка за изпита за международния езиков сертификат IELTS е подходяща за хора с доказано ниво на владеене на английски поне B2 (досегашни и нови курсисти на BRITANICA):

 • ученици в 11. и 12. клас, на които им предстои да кандидатсват за специалност в университет в България или чужбина с изискване за владеене на международен сертификат;
 • студенти, завършващи бакалавърската си степен, желаещи да кандидатстват по специалности за образователно-квалификационна степен Магистър в чужбина;
 • работещи, които искат да емигрират и да градят кариера в други държави (Канада, Австралия).

 

Курсът на BRITANICA е разработен специално, за да ви помогне да свикнете с формата на изпита и да се справите успешно с различните секции. По време на занятията говорим само на английски език и усъвършенстваме езиковите ви умения, така че да можете да ги използвате ефективно във всички сфери на живота.

Продължителност на курса: 110 уч. ч.  + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя - през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

IELTS е един от най-универсалните изпити за сертифициране на ниво по английски език. Той е високо приложим както в академичния свят, така и при търсене на работа в чужбина. Изпитът е със силна практическа насоченост.

Сертификатът IELTS е с двугодишна валидност и показва реално текущото ви ниво на владеене на английски език. Той има два варианта, в зависимост от вашите цели:

 • Academic – изисква се от университети и други академични институции;
 • General – изисква се за емиграция, от професионални институции.

 

Самият изпит се състои от 4 секции: Reading (Четене), Writing (Писане), Listening (Слушане) и Speaking (Говорене).

Сертификатът не тества едно конкретно ниво – резултатът от самия тест по секции и цялостен резултат, може да варира с оценка меджу 1 и 9 и определя нивото на кандидата.

Целите на подготвителната програма за изпита IELTS са:

 • да надградите езиковите си умения на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да обогатите познанията си и речниковия си запас по разнообразие от теми от всички сфери на живота;
 • да се запознаете в детайл с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в подготвителния курс за изпита IELTS прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи: 

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • участвате в дискусии, в които практикувате частта Speaking;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • получавате достъп до online учебна тетрадка за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

При успешно завършване на курса ще можете:

 • ще бъдете запознати с формáта на изпита IELTS в детайли и лесно ще можете да откриете и приложите своята стратегия за справяне с всяка от частите му и ще сте си поставили реалистични цели за постигане на желаните оценки по секции;
 • да използвате свободно писмено и говоримо езика, като изразявате мнения, обосновавате разсъжденияте си и правите анализи, сравнявате и разграничавате информация на общи и абстрактни теми;
 • да разбирате основната идея на писмени текстове и аудио записи с различна сложност, да откривате детайли в тях и да разпознавате мнения и отношения на авторите.

Явяването и придобиването на сертификата IELTS препоръчваме на курсисти, на които:

 • в следващите две години им предстои кандидатстване в университет в чужбина, в бакалавърска или магистърска програма;
 • в следващите две години им предстои кандидатстване за стаж, преквалификация, обучителни програми в международни организации; 
 • им предстои емиграция в Канада или Австралия.

За нас е изключително важно да се погрижим да получите възможно най-доброто обучение за целите ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса ще:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да се погрижим за подобряването им чрез индивидуална работа и внимание в часовете, допълнителни материали за самоподготовка и консултации;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

 

Ценим обратната връзка и от ваша страна, за да направим курса още по-полезен за вас.

Програмата за подготовка за изпита за международния езиков сертификат IELTS е подходяща за хора с доказано ниво на владеене на английски поне B2 (досегашни и нови курсисти на BRITANICA):

 • ученици в 11. и 12. клас, на които им предстои да кандидатсват за специалност в университет в България или чужбина с изискване за владеене на международен сертификат;
 • студенти, завършващи бакалавърската си степен, желаещи да кандидатстват по специалности за образователно-квалификационна степен Магистър в чужбина;
 • работещи, които искат да емигрират и да градят кариера в други държави (Канада, Австралия).

 

Курсът на BRITANICA е разработен специално, за да ви помогне да свикнете с формата на изпита и да се справите успешно с различните секции. По време на занятията говорим само на английски език и усъвършенстваме езиковите ви умения, така че да можете да ги използвате ефективно във всички сфери на живота. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа. Интерактивната ни класна стая, в която работим, наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса: 110 уч. ч.  + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

IELTS е един от най-универсалните изпити за сертифициране на ниво по английски език. Той е високо приложим както в академичния свят, така и при търсене на работа в чужбина. Изпитът е със силна практическа насоченост.

Сертификатът IELTS е с двугодишна валидност и показва реално текущото ви ниво на владеене на английски език. Той има два варианта, в зависимост от вашите цели:

 • Academic – изисква се от университети и други академични институции;
 • General – изисква се за емиграция, от професионални институции.

 

Самият изпит се състои от 4 секции: Reading (Четене), Writing (Писане), Listening (Слушане) и Speaking (Говорене).

Сертификатът не тества едно конкретно ниво – резултатът от самия тест по секции и цялостен резултат, може да варира с оценка меджу 1 и 9 и определя нивото на кандидата.

Целите на подготвителната програма за изпита IELTS са:

 • да надградите езиковите си умения на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да обогатите познанията си и речниковия си запас по разнообразие от теми от всички сфери на живота;
 • да се запознаете в детайл с формáта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в подготвителния курс за изпита IELTS прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи: 

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • участвате в дискусии, в които практикувате частта Speaking;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • получавате достъп до online учебна тетрадка за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

При успешно завършване на курса ще можете:

 • ще бъдете запознати с формáта на изпита IELTS в детайли и лесно ще можете да откриете и приложите своята стратегия за справяне с всяка от частите му и ще сте си поставили реалистични цели за постигане на желаните оценки по секции;
 • да използвате свободно писмено и говоримо езика, като изразявате мнения, обосновавате разсъжденияте си и правите анализи, сравнявате и разграничавате информация на общи и абстрактни теми;
 • да разбирате основната идея на писмени текстове и аудио записи с различна сложност, да откривате детайли в тях и да разпознавате мнения и отношения на авторите.

Явяването и придобиването на сертификата IELTS препоръчваме на:

 • на курсисти, на които в следващите две години им предстои кандидатстване в университет в чужбина, в бакалавърска или магистърска програма;
 • на курсисти, на които в следващите две години им предстои кандидатстване за стаж, преквалификация, обучителни програми в международни организации; 
 • курсисти, на които им предстои емиграция в Канада или Австралия.

За нас е изключително важно да се погрижим да получите възможно най-доброто обучение за целите ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса ще:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да се погрижим за подобряването им чрез индивидуална работа и внимание в часовете, допълнителни материали за самоподготовка и консултации;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

 

Ценим обратната връзка и от ваша страна, за да направим курса още по-полезен за вас.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53