Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Cambridge English: Business (BEC Vantage) Fast

Курсът Cambrudge English: Business (BEC Vantage) е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие. 

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори.

Сертификатът удостоверява, че притежателят му е готов да работи в бизнес среда на английски език. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.
 • да получите безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обмените опит с други професионалисти.

За да ви помогнем да постигнете възможно най-добри резултати прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда, за да прескочите езиковата бариера по-лесно;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; 
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражнявате четирите основни езикови умения и затвърждавате новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ви запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage ще бъдете подготвени за успешно справяне с изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате, да преговаряте.

Явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage препоръчваме на курсисти, които желаят:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда;
 • да придобият международна квалификация, която да използват както за кандидатстване за работа или повишение в международна компания, така и за кандидатстване в MBA специалности;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambrudge English: Business (BEC Vantage) е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори.

Сертификатът удостоверява, че притежателят му е готов да работи в бизнес среда на английски език. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.
 • да получите безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обмените опит с други професионалисти.

За да ви помогнем да постигнете възможно най-добри резултати прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда, за да прескочите езиковата бариера по-лесно;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; 
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражнявате четирите основни езикови умения и затвърждавате новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ви запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage ще бъдете подготвени за успешно справяне с изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате, да преговаряте.

Явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage препоръчваме на курсисти, които желаят:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда;
 • да придобият международна квалификация, която да използват както за кандидатстване за работа или повишение в международна компания, така и за кандидатстване в MBA специалности;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambrudge English: Business (BEC Vantage) е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие. 

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори.

Сертификатът удостоверява, че притежателят му е готов да работи в бизнес среда на английски език. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.
 • да получите безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обмените опит с други професионалисти.

За да ви помогнем да постигнете възможно най-добри резултати прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда, за да прескочите езиковата бариера по-лесно;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; 
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражнявате четирите основни езикови умения и затвърждавате новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ви запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage ще бъдете подготвени за успешно справяне с изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате, да преговаряте.

Явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage препоръчваме на курсисти, които желаят:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда;
 • да придобият международна квалификация, която да използват както за кандидатстване за работа или повишение в международна компания, така и за кандидатстване в MBA специалности;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambrudge English: Business (BEC Vantage) е подходящ за работещи и студенти, чиято основна цел е да използват свободно английски в бизнес среда, имат нужда от международна квалификация или практика по езика.

BEC Vantage е международен доживотен бизнес серитификат, който отговаря за владеене на английски език на ниво В2+.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването важните за 21. век soft skills, които всеки мениджър прилага в работното си ежедневие.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 110 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат на Cambridge BEC Vantage е свидетелство за добри умения за презентация и водене на бизнес срещи на английски език, дискусии и преговори, умело боравене с най-разпространените в бизнес средите писмени формати, интерпретация на финансови данни, анализи и договори.

Сертификатът удостоверява, че притежателят му е готов да работи в бизнес среда на английски език. Често се изисква от различни академични и професионални институции и международни компании.

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата BEC Vantage може да се проведе по два начина – на хартия или дигитално.

Целите на програмата BEC Vantage са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.
 • да получите безценни съвети от различни бизнес сфери;
 • да обмените опит с други професионалисти.

За да ви помогнем да постигнете възможно най-добри резултати прилагаме нашите изпитани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда, за да прескочите езиковата бариера по-лесно;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури чрез текстове и дикусии, посветени на интересни и любопитни теми от всички сфери на бизнеса; 
 • разширявате речниковия си запас със специфични думи и изрази за различни тематични области;
 • упражнявате четирите основни езикови умения и затвърждавате новите знания в контекста на всеки урок и на примерни задачи от изпита;
 • поднасяме ви конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита и ви запознаваме в детайли с критериите за оценяване;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса BEC Vantage ще бъдете подготвени за успешно справяне с изпита, усвоявайки следните умения и техники за справяне с различните формати:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – различни видове имейли, репорти, мемо от срещи и други текстове от бизнес света;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате, да преговаряте.

Явяването и придобиването на сертификата BEC Vantage препоръчваме на курсисти, които желаят:

 • да ползват свободно езика в бизнес среда;
 • да придобият международна квалификация, която да използват както за кандидатстване за работа или повишение в международна компания, така и за кандидатстване в MBA специалности;
 • да натрупат повече полезна практическа бизнес лексика и да могат да я използват свободно;
 • да развият и усъвършенстват меките си умения, важни за бизнес средата – презентации, писане на имейли, провеждане на делови срещи и др.

В качестовто си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.