Skip to main content
Submitted by admin on December 7, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Cambridge English: Advanced (CAE) Fast

Курсът Cambridge English: Advanced е подходящ за хора, които владеят английски език на ниво B2+ и желаят да се явят на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced (CAE).

Cambridge English Advanced е международен доживотен серитификат, който удостоверява овладяването на езика на ниво С1 или С2 (при постигане на най-високия резултат – оценка А).

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с висока оценка. По време на занятията говорим само на английски и работим върху усъвършенстването на четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). 

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн(за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн(за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение

Международният езиков сертификат C1 Advanced (CAE) е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Сертификатът е с широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Успешното полагане на изпита е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, до C1 Advanced е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced са да ви помогне:

 • да надградите езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията и уменията ви по английски ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще можете:

 • да комуникирате ефективно на професионално и ръководно ниво;
 • да участвате с увереност в работни срещи и/или в академични семинари и консултации;
 • да комуникирате с високо ниво на гладкост на изказа по разнообразни теми, засягащи ежедневния, професионалния или академичния ви живот;
 • да разбирате и интерпретирате сложни литературни и научни текстове. е бъдете и подготвени процедурно за благополучно явяване на изпита.

 

Ще се чувствате уверени в различните секции:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambridge English: Advanced е подходящ за хора, които владеят английски език на ниво B2+ и желаят да се явят на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced (CAE).

Cambridge English Advanced е международен доживотен серитификат, който удостоверява овладяването на езика на ниво С1 или С2 (при постигане на най-високия резултат – оценка А).

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с висока оценка. По време на занятията говорим само на английски и работим върху усъвършенстването на четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). 

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат C1 Advanced (CAE) е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Сертификатът е с широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Успешното полагане на изпита е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, до C1 Advanced е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced са да ви помогне:

 • да надградите езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията и уменията ви по английски ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще можете:

 • да комуникирате ефективно на професионално и ръководно ниво;
 • да участвате с увереност в работни срещи и/или в академични семинари и консултации;
 • да комуникирате с високо ниво на гладкост на изказа по разнообразни теми, засягащи ежедневния, професионалния или академичния ви живот;
 • да разбирате и интерпретирате сложни литературни и научни текстове. е бъдете и подготвени процедурно за благополучно явяване на изпита.

 

Ще се чувствате уверени в различните секции:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambridge English: Advanced е подходящ за хора, които владеят английски език на ниво B2+ и желаят да се явят на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced (CAE).

Cambridge English Advanced е международен доживотен серитификат, който удостоверява овладяването на езика на ниво С1 или С2 (при постигане на най-високия резултат – оценка А).

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с висока оценка. По време на занятията говорим само на английски и работим върху усъвършенстването на четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). 

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн(за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн(за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение

Международният езиков сертификат C1 Advanced (CAE) е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Сертификатът е с широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Успешното полагане на изпита е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, до C1 Advanced е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced са да ви помогне:

 • да надградите езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията и уменията ви по английски ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще можете:

 • да комуникирате ефективно на професионално и ръководно ниво;
 • да участвате с увереност в работни срещи и/или в академични семинари и консултации;
 • да комуникирате с високо ниво на гладкост на изказа по разнообразни теми, засягащи ежедневния, професионалния или академичния ви живот;
 • да разбирате и интерпретирате сложни литературни и научни текстове. е бъдете и подготвени процедурно за благополучно явяване на изпита.

 

Ще се чувствате уверени в различните секции:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Курсът Cambridge English: Advanced е подходящ за хора, които владеят английски език на ниво B2+ и желаят да се явят на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge C1 Advanced (CAE).

Cambridge English Advanced е международен доживотен серитификат, който удостоверява овладяването на езика на ниво С1 или С2 (при постигане на най-високия резултат – оценка А).

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формàта на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с висока оценка. По време на занятията говорим само на английски и работим върху усъвършенстването на четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). 

Часовете се провеждат в изключително убодната ни онлайн платформа. Интерактивната класна стая наподобява реалната и дава възможност за пълноценна комуникация между курсистите и преподавателя.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Международният езиков сертификат C1 Advanced (CAE) е един от най-търсените международни сертификати по английски език. Изисква се от чуждестранни университети при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми.

Сертификатът е с широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина, кандидатстване за различни международни проекти и т.н. Успешното полагане на изпита е сериозно предизвикателство, тъй като крачката от предишния сертификат – B2 First, до C1 Advanced е голяма. Изпитът се състои от четири секции:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C1 Advanced може да се проведе по два начина – на хартия или на компютър.

Целите на програмата Cambridge English: Advanced са да ви помогне:

 • да надградите езиковите си умения до ниво C1 от европейската езикова рамка;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса знанията и уменията ви по английски ще бъдат на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. Ще можете:

 • да комуникирате ефективно на професионално и ръководно ниво;
 • да участвате с увереност в работни срещи и/или в академични семинари и консултации;
 • да комуникирате с високо ниво на гладкост на изказа по разнообразни теми, засягащи ежедневния, професионалния или академичния ви живот;
 • да разбирате и интерпретирате сложни литературни и научни текстове. е бъдете и подготвени процедурно за благополучно явяване на изпита.

 

Ще се чувствате уверени в различните секции:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C1 Advanced препоръчваме на курсисти, на които им предстои:

 • да кандидатстват в университет – за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в англоезични страни, както и за реномирани и желани специалности на английски език в неанглоезични страни (Холандия, Германия, Австрия, Дания и др.);
 • да изградят кариера в престижни компании, както местни, така и международни, и да се стремят към ръководни позиции в тях;
 • да се подготовят за явяване на изпита за сертификат за следващото ниво на владеене на езика – С2 Advanced. Опитът от явяването на този изпит, както и обратната връзка от резултатите от него, помагат за по-лекия преход към изключително амбициозното ниво С2.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org