Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Курсът CPE подготвя курсистите за най-високия международен сертификат по английски на Cambridge – C2 Proficiency, и съответства на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. Целта ни е до края на курса учениците да могат да ползват езика на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят в житейска и в академична среда, както и да положат успешно изпита за сертификата.

Сертификатът е силен способ за прием в едни от най-престижните университети в света. По време на курса учениците свикват с формáта на изпита и усвояват техники за справяне с различните му секции. Провеждаме 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са симулират реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предтои явяване на изпит C2 Proficiency

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на занятията в програмата CPE е развитие на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво, в което учениците ни ще се чувстват напълно свободни да използват езика във всякакви ситуации – и житейски, и академични. В края на годината те могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми – както ежедневни (любими занимания, планове за бъдещето и др.), така и по по-абстрактни (например позитивни и негативни аспекти на дадени професии; отношението на хората към властимащите; важността на цифрите в исторически аспект и др.), като използват лексика от съответната сфера;
 • да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения с цел достигане до решение и убеждаване на събеседника;
 • да усъвършенстват официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да могат да пишат текстове в различни жанрове в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C2 Proficiency: официално писмо; есе; статия; доклад; ревю; официално предложение (proposal), както и текст по един от изброените формати, но базиран на книга на английски език, която се очаква курсистът да познава добре и да може да анализира;
 • да пишат логически свързани текстове с ясен фокус, структура и използвайки художествени похвати;
 • да прилагат стратегии за четене с цел идентифициране на конкретна информация, разбиране на основната идея, извличане значението на непознати думи от контекста, отговаряне на въпроси и др.;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране с цел отпределяне на основна идея, извличане на информация и отговаряне на въпроси, разпознаване на ключови думи и др. при слушане на монолози и диалози между англоговорящи с различни акценти (британски, ирландски, шотландски) в реални ситуации.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CPE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат напред.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успех в академичен и личностен план. Стремим се да възпитаме младежите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Курсът CPE подготвя курсистите за най-високия международен сертификат по английски на Cambridge – C2 Proficiency, и съответства на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. Целта ни е до края на курса учениците да могат да ползват езика на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят в житейска и в академична среда, както и да положат успешно изпита за сертификата.

Сертификатът е силен способ за прием в едни от най-престижните университети в света. По време на курса учениците свикват с формáта на изпита и усвояват техники за справяне с различните му секции. Провеждаме 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са симулират реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че учениците могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май.

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка.

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предтои явяване на C2 Proficiency.

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

Целта на занятията в програмата CPE е развитие на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво, в което учениците ни ще се чувстват напълно свободни да използват езика във всякакви ситуации – и житейски, и академични. В края на годината те могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми – както ежедневни (любими занимания, планове за бъдещето и др.), така и по по-абстрактни (например позитивни и негативни аспекти на дадени професии; отношението на хората към властимащите; важността на цифрите в исторически аспект и др.), като използват лексика от съответната сфера;
 • да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения с цел достигане до решение и убеждаване на събеседника;
 • да усъвършенстват официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да могат да пишат текстове в различни жанрове в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C2 Proficiency: официално писмо; есе; статия; доклад; ревю; официално предложение (proposal), както и текст по един от изброените формати, но базиран на книга на английски език, която се очаква курсистът да познава добре и да може да анализира;
 • да пишат логически свързани текстове с ясен фокус, структура и използвайки художествени похвати;
 • да прилагат стратегии за четене с цел идентифициране на конкретна информация, разбиране на основната идея, извличане значението на непознати думи от контекста, отговаряне на въпроси и др.;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране с цел отпределяне на основна идея, извличане на информация и отговаряне на въпроси, разпознаване на ключови думи и др. при слушане на монолози и диалози между англоговорящи с различни акценти (британски, ирландски, шотландски) в реални ситуации.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CPE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат напред.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успех в академичен и личностен план. Стремим се да възпитаме младежите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Курсът CPE подготвя курсистите за най-високия международен сертификат по английски на Cambridge – C2 Proficiency, и съответства на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. Целта ни е до края на курса учениците да могат да ползват езика на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят в житейска и в академична среда, както и да положат успешно изпита за сертификата.

Сертификатът е силен способ за прием в едни от най-престижните университети в света. По време на курса учениците свикват с формáта на изпита и усвояват техники за справяне с различните му секции. Провеждаме 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са симулират реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предтои явяване на изпит C2 Proficiency

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на занятията в програмата CPE е развитие на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво, в което учениците ни ще се чувстват напълно свободни да използват езика във всякакви ситуации – и житейски, и академични. В края на годината те могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми – както ежедневни (любими занимания, планове за бъдещето и др.), така и по по-абстрактни (например позитивни и негативни аспекти на дадени професии; отношението на хората към властимащите; важността на цифрите в исторически аспект и др.), като използват лексика от съответната сфера;
 • да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения с цел достигане до решение и убеждаване на събеседника;
 • да усъвършенстват официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да могат да пишат текстове в различни жанрове в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C2 Proficiency: официално писмо; есе; статия; доклад; ревю; официално предложение (proposal), както и текст по един от изброените формати, но базиран на книга на английски език, която се очаква курсистът да познава добре и да може да анализира;
 • да пишат логически свързани текстове с ясен фокус, структура и използвайки художествени похвати;
 • да прилагат стратегии за четене с цел идентифициране на конкретна информация, разбиране на основната идея, извличане значението на непознати думи от контекста, отговаряне на въпроси и др.;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране с цел отпределяне на основна идея, извличане на информация и отговаряне на въпроси, разпознаване на ключови думи и др. при слушане на монолози и диалози между англоговорящи с различни акценти (британски, ирландски, шотландски) в реални ситуации.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CPE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат напред.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успех в академичен и личностен план. Стремим се да възпитаме младежите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Курсът CPE подготвя курсистите за най-високия международен сертификат по английски на Cambridge – C2 Proficiency, и съответства на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. Целта ни е до края на курса учениците да могат да ползват езика на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят в житейска и в академична среда, както и да положат успешно изпита за сертификата.

Сертификатът е силен способ за прием в едни от най-престижните университети в света. По време на курса учениците свикват с формáта на изпита и усвояват техники за справяне с различните му секции. Провеждаме 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са симулират реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че учениците могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май.

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка.

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предтои явяване на C2 Proficiency.

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

Целта на занятията в програмата CPE е развитие на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво, в което учениците ни ще се чувстват напълно свободни да използват езика във всякакви ситуации – и житейски, и академични. В края на годината те могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми – както ежедневни (любими занимания, планове за бъдещето и др.), така и по по-абстрактни (например позитивни и негативни аспекти на дадени професии; отношението на хората към властимащите; важността на цифрите в исторически аспект и др.), като използват лексика от съответната сфера;
 • да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения с цел достигане до решение и убеждаване на събеседника;
 • да усъвършенстват официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да могат да пишат текстове в различни жанрове в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C2 Proficiency: официално писмо; есе; статия; доклад; ревю; официално предложение (proposal), както и текст по един от изброените формати, но базиран на книга на английски език, която се очаква курсистът да познава добре и да може да анализира;
 • да пишат логически свързани текстове с ясен фокус, структура и използвайки художествени похвати;
 • да прилагат стратегии за четене с цел идентифициране на конкретна информация, разбиране на основната идея, извличане значението на непознати думи от контекста, отговаряне на въпроси и др.;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране с цел отпределяне на основна идея, извличане на информация и отговаряне на въпроси, разпознаване на ключови думи и др. при слушане на монолози и диалози между англоговорящи с различни акценти (британски, ирландски, шотландски) в реални ситуации.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CPE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат напред.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успех в академичен и личностен план. Стремим се да възпитаме младежите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване