Skip to main content
Submitted by admin on December 7, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Cambridge English: Proficiency (CPE) Fast

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced (CAE) или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение

Cambridge English Proficiency (C2 Proficiency) е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите ниво Proficiency могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата може да се проведе в хартиен или компютърен вариант.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да преговаряте и да убеждавате ефективно;
 • да комуникирате с гладкостта и сложността на изказа на нивото на добре образован англоговорящ;
 • да съставяте научни текстове във вашата сфера на компетентност.

 

Ще се чувствате уверени в знанията и уменията си за справяне с всяка една от частите на изпита:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме, ако ви предстои:

 • да кандидатствате в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да кандидатствате за старши ръководни позиции в международни компании.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced (CAE) или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Cambridge English Proficiency (C2 Proficiency) е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите ниво Proficiency могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе в хартиен или компютърен вариант.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да се обучавате по програми на високо академично ниво – специалности с образователно-квалификационна степен Магистратър, Доктор и др.;
 • да преговаряте и да убеждавате ефективно;
 • да заемате старши ръководни позиции в международни компании;
 • да комуникирате с гладкостта и сложността на изказа на нивото на добре образован англоговорящ;
 • да съставяте научни текстове във вашата сфера на компетентност.

 

Ще се чувствате уверени в знанията и уменията си за справяне с всяка една от частите на изпита:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме, ако ви предстои:

 • да кандидатствате в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да кандидатствате за старши ръководни позиции в международни компании.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced (CAE) или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение

Cambridge English Proficiency (C2 Proficiency) е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите ниво Proficiency могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата може да се проведе в хартиен или компютърен вариант.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да преговаряте и да убеждавате ефективно;
 • да комуникирате с гладкостта и сложността на изказа на нивото на добре образован англоговорящ;
 • да съставяте научни текстове във вашата сфера на компетентност.

 

Ще се чувствате уверени в знанията и уменията си за справяне с всяка една от частите на изпита:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме, ако ви предстои:

 • да кандидатствате в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да кандидатствате за старши ръководни позиции в международни компании.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

Програмата Cambridge English: Proficiency е подходяща за хора, защитили успешно сертификата C1 Advanced (CAE) или притежаващи знания и умения на ниво C1, желаещи да се подготвят ефективно за изпита C2 Proficiency.

C2 Proficiency е най-високият международен доживотен серитификат, който отговаря за владеене на езика на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Притежанието му е свидетелство, че нивото си на владеене на езика е също толкова високо, колкото на добре образован човек, за когото английският е роден език.

Програмата на BRITANICA е разработена със специален фокус върху формата на изпита и компетенциите, които трябва да притежавате, за да вземете сертификата с добра оценка. По време на занятията говорим само на английски език и работим върху развиването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с рабиране.

Продължителност на курса:

 • 120 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка);
 • 90 уч. ч. + 20 уч. ч. (за самоподготовка).

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • в делнични дни – след 18:30 ч.

 

Малки групи от 10-12 курсисти.

Cambridge English Proficiency (C2 Proficiency) е най-високият сертификат по английски език от Общата европейска езикова рамка в световен мащаб. Владеещите ниво Proficiency могат да участват свободно в сложни дискусии, да се аргументират по всякакви теми без предварителна подготовка, да говорят за абстрактни понятия и да участват активно в академичния живот.

Изпитът е сериозно предизвикателство, тъй като успешното му преминаване изисква от кандидатите да покажат сериозни академични знания и умения. Форматът на изпита е специфичен и се състои от 4 секции:

Форматът на финалния изпит е специфичен и преминава през четири секции, за които работим усилено по време на курса:

 • Reading and Use of English (Четене и употреба на езика);
 • Writing (Писане);
 • Listening (Слушане);
 • Speaking (Говорене).

 

Изпитът за сертификата C2 Proficiency може да се проведе в хартиен или компютърен вариант.

Целите на програмата Cambridge English: Proficiency са да ви помогне:

 • да развиете езиковите си умения по английски на достатъчно високо ниво, за да се чувствате уверени на изпита;
 • да се запознаете в детайл с формàта на изпита – какво тества всяка секция и как да избегнете грешки;
 • да развиете полезни умения за успешно справяне с изпита – да овладеете правилни стратегии за различните секции и упражнения, да разпределите времето си добре, да избягвате разсейващи фактори, да мислите критично, да слушате активно и др.

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, в нивото Cambridge English: First прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • потапяме ви в изцяло англоговоряща среда;
 • усвоявате новите граматични и лексикални структури през интересни и любопитни теми от всички сфери на живота;
 • упражнявате четирите езикови умения и новите знания в контекста на всеки урок и съобразно изикванията на изпита;
 • поднасяме конкретни стратегии за справяне с различните секции на изпита;
 • представяме ви и анализираме заедно реални ситуации от изпити от минали години;
 • провеждаме практически тестове по формàта на финалния изпит;
 • запознаваме ви в детайли с критериите за оценяване в секциите Speaking и Writing;
 • получавате достъп до online платформа за допълнителна самоподготовка;
 • провеждаме тренировъчен изпит, по време на който ще ви потопим в реална изпитна обстановка.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да се обучавате по програми на високо академично ниво – специалности с образователно-квалификационна степен Магистратър, Доктор и др.;
 • да преговаряте и да убеждавате ефективно;
 • да заемате старши ръководни позиции в международни компании;
 • да комуникирате с гладкостта и сложността на изказа на нивото на добре образован англоговорящ;
 • да съставяте научни текстове във вашата сфера на компетентност.

 

Ще се чувствате уверени в знанията и уменията си за справяне с всяка една от частите на изпита:

 • Reading and Use of English – чрез развиването на специални умения като scanning, skimming, reading for detail и др.;
 • Listening – чрез упражняването на слушане на различни текстове и усвояването на техники като listening for detail, listening for opinion и др.;
 • Writing – няма да изпитвате затруднения в писането на текстове в разнообразни жанрове – email, report, letter of complaint, essay и др.;
 • Speaking – ще може да покажете своите умения да водите дискусия, да изказвате мнение, да изслушвате мнение и да го коментирате.

Явяването и придобиването на сертификата C2 Proficiency препоръчваме, ако ви предстои:

 • да кандидатствате в университет за реномирани и желани специалности (Медицина, Право, и др.), както и за образователно-квалификационна степен Магистър, Доктор и т.н.;
 • да кандидатствате за старши ръководни позиции в международни компании.

В качеството си на Изпитен център на Cambridge Assessment English ние не само подготвяме кандидатите си, но и провеждаме изпитите в нашите бази. Помагаме на курстите си при процеса на регистрация за изпита, съдействаме и за проверка и получаване на резултатите от него.

Много от нашите преподаватели в сертификатните ни нива са серитфицирани устни изпитващи към Cambridge Assessment English, което ни гарантира, че запознаваме курсистите си с информация от първа ръка относно промени в критериите, изисканията и формàта на изпитите.

Освен това, за да се погрижим курсът по английски да е възможно най-полезен за вас, по време на учебния процес:

 • проследяваме представянето и резултатите ви, за да ви помогнем да ги подобрите, посредством индивидуална работа и внимание;
 • получавате постоянна обратна връзка за вашето ниво на знания и умения;
 • получавате достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще ви помогнат да затвърдите знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org