Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Cambridge English: Advanced (CAE)

Ниво CAE дава задълбочена и детайлна подготовка за полагането на един от най-търсените сертификати по английски език на Cambridge – C1 Advanced, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата в курса цели развиването на нужните езикови умения на достатъчно високо ниво, за да могат учениците ни да се справят успешно на изпита за международния езиков сeртификат. Полагането на изпита с отлична оценка е предпоставка за прием в едни от най-престижните университети по света.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език. Подготвяме курсистите по темите на изпитните задачи от всяка секция. Курсистите имат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита C1 Advanced и са симулация на реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предстои да се явят на изпит C1 Advanced

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта ни е учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита C1 Advenced. В края на курса на учениците могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации и да използват голям набор от думи и изрази
 • да дискутират свободно по голям брой теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето), абстрактни теми (околна среда – защитени видове и тяхната важност за поддържане на екосистемата, ролята на правителството при опазване на околана среда) и световни проблеми (застаряващо население, дефицит на ресурси), за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера;
 • да навлязат в официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита С1 Advanced – официално писмо, есе, статия, доклад, ревю, официално предложение и др;.
 • да използват художествени похвати при писане за избягване на повторенията, въвличане и ангажиране на читателите и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст, с цел разбиране на основна идея или идентифициране на конкретна информация;
 • да откриват заблуждаваща информация в даден текст и да извличат значението на непознати думи на база контекста;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да могат да разбират цялостната идея и детайлите в текста, докато слушат монолози или диалози между англоговорящи в реални ситуации и с различни акценти (британски, ирландски, шотландски);
 • да извличат информация за разнообразни аспекти на комуникативната ситуация, която слушат, и да анализират причинно-следствената връзка между събитията в разговора.

Освен на академичните познания в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CAE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Стремим се да възпитаме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Ниво CAE дава задълбочена и детайлна подготовка за полагането на един от най-търсените сертификати по английски език на Cambridge – C1 Advanced, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата в курса цели развиването на нужните езикови умения на достатъчно високо ниво, за да могат учениците ни да се справят успешно на изпита за международния езиков сeртификат. Полагането на изпита с отлична оценка е предпоставка за прием в едни от най-престижните университети по света.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език. Подготвяме курсистите по темите на изпитните задачи от всяка секция. Курсистите имат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита C1 Advanced и са симулация на реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предстои да се явят на изпит C1 Advanced

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на учениците да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена и устна проверка на знанията и презентации.

Целта ни е учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита C1 Advanced. В края на курса на учениците могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации и да използват голям набор от думи и изрази
 • да дискутират свободно по голям брой теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето), абстрактни теми (околна среда – защитени видове и тяхната важност за поддържане на екосистемата, ролята на правителството при опазване на околана среда) и световни проблеми (застаряващо население, дефицит на ресурси), за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера;
 • да навлязат в официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C1 Advanced – официално писмо, есе, статия, доклад, ревю, официално предложение и др;.
 • да използват художествени похвати при писане за избягване на повторенията, въвличане и ангажиране на читателите и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст, с цел разбиране на основна идея или идентифициране на конкретна информация;
 • да откриват заблуждаваща информация в даден текст и да извличат значението на непознати думи на база контекста;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да могат да разбират цялостната идея и детайлите в текста, докато слушат монолози или диалози между англоговорящи в реални ситуации и с различни акценти (британски, ирландски, шотландски);
 • да извличат информация за разнообразни аспекти на комуникативната ситуация, която слушат, и да анализират причинно-следствената връзка между събитията в разговора.

Освен на академичните познания в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CAE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Стремим се да възпитаме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Ниво CAE дава задълбочена и детайлна подготовка за полагането на един от най-търсените сертификати по английски език на Cambridge – C1 Advanced, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата в курса цели развиването на нужните езикови умения на достатъчно високо ниво, за да могат учениците ни да се справят успешно на изпита за международния езиков сeртификат. Полагането на изпита с отлична оценка е предпоставка за прием в едни от най-престижните университети по света.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език. Подготвяме курсистите по темите на изпитните задачи от всяка секция. Курсистите имат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита C1 Advanced и са симулация на реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предстои да се явят на изпит C1 Advanced

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта ни е учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита C1 Advenced. В края на курса на учениците могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации и да използват голям набор от думи и изрази
 • да дискутират свободно по голям брой теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето), абстрактни теми (околна среда – защитени видове и тяхната важност за поддържане на екосистемата, ролята на правителството при опазване на околана среда) и световни проблеми (застаряващо население, дефицит на ресурси), за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера;
 • да навлязат в официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита С1 Advanced – официално писмо, есе, статия, доклад, ревю, официално предложение и др;.
 • да използват художествени похвати при писане за избягване на повторенията, въвличане и ангажиране на читателите и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст, с цел разбиране на основна идея или идентифициране на конкретна информация;
 • да откриват заблуждаваща информация в даден текст и да извличат значението на непознати думи на база контекста;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да могат да разбират цялостната идея и детайлите в текста, докато слушат монолози или диалози между англоговорящи в реални ситуации и с различни акценти (британски, ирландски, шотландски);
 • да извличат информация за разнообразни аспекти на комуникативната ситуация, която слушат, и да анализират причинно-следствената връзка между събитията в разговора.

Освен на академичните познания в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CAE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Стремим се да възпитаме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Ниво CAE дава задълбочена и детайлна подготовка за полагането на един от най-търсените сертификати по английски език на Cambridge – C1 Advanced, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата в курса цели развиването на нужните езикови умения на достатъчно високо ниво, за да могат учениците ни да се справят успешно на изпита за международния езиков сeртификат. Полагането на изпита с отлична оценка е предпоставка за прием в едни от най-престижните университети по света.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език. Подготвяме курсистите по темите на изпитните задачи от всяка секция. Курсистите имат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита C1 Advanced и са симулация на реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (11. и 12. клас), на които им предстои да се явят на изпит C1 Advanced

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на учениците да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена и устна проверка на знанията и презентации.

Целта ни е учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита C1 Advanced. В края на курса на учениците могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации и да използват голям набор от думи и изрази
 • да дискутират свободно по голям брой теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето), абстрактни теми (околна среда – защитени видове и тяхната важност за поддържане на екосистемата, ролята на правителството при опазване на околана среда) и световни проблеми (застаряващо население, дефицит на ресурси), за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера;
 • да навлязат в официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита C1 Advanced – официално писмо, есе, статия, доклад, ревю, официално предложение и др;.
 • да използват художествени похвати при писане за избягване на повторенията, въвличане и ангажиране на читателите и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст, с цел разбиране на основна идея или идентифициране на конкретна информация;
 • да откриват заблуждаваща информация в даден текст и да извличат значението на непознати думи на база контекста;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да могат да разбират цялостната идея и детайлите в текста, докато слушат монолози или диалози между англоговорящи в реални ситуации и с различни акценти (британски, ирландски, шотландски);
 • да извличат информация за разнообразни аспекти на комуникативната ситуация, която слушат, и да анализират причинно-следствената връзка между събитията в разговора.

Освен на академичните познания в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CAE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Стремим се да възпитаме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване