Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Cambridge English: First (FCE)

В ниво FCE курсистите ще се запознаят в детайли с формата на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge B2 First. Сертификатът отговаря на ниво В2.2 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата е разработена така, че да запознае курсистите с различни стратегии за справяне с всяка от частите на изпита в рамките на определеното време и по най-ефективния начин. През годината курсистите ни полагат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита B2 First и са симулация на реална изпитна обстановка. Така им помагаме да развият уменията си за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помощ от преподавател или съученици.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език, а учениците имат възможност да се включат в специалната игра Class Real, с която да преговарят ефективно усвоения материал и да надграждат знанията си.

 

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин почивка

За: тийнейджъри (9., 10. и 11. клас), които се готвят за изпита за международния езиков сертификат B2 First

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година курсистите ни от ниво FCE ще могат:

 • да дискутират свободно голям брой познати теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето, свободно време и др.) и абстрактни теми, за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера (например околна среда, пътуване, туризъм и др.);
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита B2 First – писмо до приятел, есе, статия, доклад, ревю (на филм, книга, хотел, ресторант и др.);
 • да използват художествени похвати за избягване на повторения, въвличане на читателя, даване на мнения и препоръки и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да могат, четейки или слушайки,
 • да извличат темата и идеята на даден текст, както и значението на непознати или сложни думи на база контекст;
 • да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текстовете;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, да откриват специфични детайли и да разпознават ключови думи с цел извличане на конкретна информация.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво FCE работим върху умението на тийнейджърите регулярно да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят следващи адекватни и ефективни цели.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Възпитаваме у тийнейджърите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

- Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите страни. Организираме тържества и специални активности в часовете.

- Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

В ниво FCE курсистите ще се запознаят в детайли с формата на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge B2 First. Сертификатът отговаря на ниво В2.2 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата е разработена така, че да запознае курсистите с различни стратегии за справяне с всяка от частите на изпита в рамките на определеното време и по най-ефективния начин. През годината курсистите ни полагат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита B2 First и са симулация на реална изпитна обстановка. Така им помагаме да развият уменията си за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помощ от преподавател или съученици.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език, а учениците имат възможност да се включат в специалната игра Class Real, с която да преговарят ефективно усвоения материал и да надграждат знанията си.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин почивка

За: тийнейджъри (9., 10. и 11. клас), които се готвят за изпита за международния езиков сертификат B2 First

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година курсистите ни от ниво FCE ще могат:

 • да дискутират свободно голям брой познати теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето, свободно време и др.) и абстрактни теми, за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера (например околна среда, пътуване, туризъм и др.);
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита B2 First – писмо до приятел, есе, статия, доклад, ревю (на филм, книга, хотел, ресторант и др.);
 • да използват художествени похвати за избягване на повторения, въвличане на читателя, даване на мнения и препоръки и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да могат, четейки или слушайки,
 • да извличат темата и идеята на даден текст, както и значението на непознати или сложни думи на база контекст;
 • да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текстовете;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, да откриват специфични детайли и да разпознават ключови думи с цел извличане на конкретна информация.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво FCE работим върху умението на тийнейджърите регулярно да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят следващи адекватни и ефективни цели.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Възпитаваме у тийнейджърите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

В ниво FCE курсистите ще се запознаят в детайли с формата на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge B2 First. Сертификатът отговаря на ниво В2.2 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата е разработена така, че да запознае курсистите с различни стратегии за справяне с всяка от частите на изпита в рамките на определеното време и по най-ефективния начин. През годината курсистите ни полагат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита B2 First и са симулация на реална изпитна обстановка. Така им помагаме да развият уменията си за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помощ от преподавател или съученици.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език, а учениците имат възможност да се включат в специалната игра Class Real, с която да преговарят ефективно усвоения материал и да надграждат знанията си.

 

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин почивка

За: тийнейджъри (9., 10. и 11. клас), които се готвят за изпита за международния езиков сертификат B2 First

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година курсистите ни от ниво FCE ще могат:

 • да дискутират свободно голям брой познати теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето, свободно време и др.) и абстрактни теми, за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера (например околна среда, пътуване, туризъм и др.);
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита B2 First – писмо до приятел, есе, статия, доклад, ревю (на филм, книга, хотел, ресторант и др.);
 • да използват художествени похвати за избягване на повторения, въвличане на читателя, даване на мнения и препоръки и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да могат, четейки или слушайки,
 • да извличат темата и идеята на даден текст, както и значението на непознати или сложни думи на база контекст;
 • да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текстовете;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, да откриват специфични детайли и да разпознават ключови думи с цел извличане на конкретна информация.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво FCE работим върху умението на тийнейджърите регулярно да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят следващи адекватни и ефективни цели.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Възпитаваме у тийнейджърите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

- Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите страни. Организираме тържества и специални активности в часовете.

- Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

В ниво FCE курсистите ще се запознаят в детайли с формата на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge B2 First. Сертификатът отговаря на ниво В2.2 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата е разработена така, че да запознае курсистите с различни стратегии за справяне с всяка от частите на изпита в рамките на определеното време и по най-ефективния начин. През годината курсистите ни полагат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита B2 First и са симулация на реална изпитна обстановка. Така им помагаме да развият уменията си за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помощ от преподавател или съученици.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език, а учениците имат възможност да се включат в специалната игра Class Real, с която да преговарят ефективно усвоения материал и да надграждат знанията си.

Онлайн занятията се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин почивка

За: тийнейджъри (9., 10. и 11. клас), които се готвят за изпита за международния езиков сертификат B2 First

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година курсистите ни от ниво FCE ще могат:

 • да дискутират свободно голям брой познати теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето, свободно време и др.) и абстрактни теми, за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера (например околна среда, пътуване, туризъм и др.);
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита B2 First – писмо до приятел, есе, статия, доклад, ревю (на филм, книга, хотел, ресторант и др.);
 • да използват художествени похвати за избягване на повторения, въвличане на читателя, даване на мнения и препоръки и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст; да могат, четейки или слушайки,
 • да извличат темата и идеята на даден текст, както и значението на непознати или сложни думи на база контекст;
 • да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текстовете;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, да откриват специфични детайли и да разпознават ключови думи с цел извличане на конкретна информация.

Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво FCE работим върху умението на тийнейджърите регулярно да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят следващи адекватни и ефективни цели.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Възпитаваме у тийнейджърите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване