Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

General English Class B2 Corporate

Интензивният курс по английски език за ниво В2 (Upper-Intermediate) е подходящ за хора със стабилни знания по езика, които искат да развиват уменията си в по-академична и професионална посока, или за хора, чиято цел е след време да придобият международен сертификат за владеене на английски език.

Програмата акцентира върху затвърждаването и развиването на по-високо ниво на основните езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). Уроците са динамични, въвеждат се по-сложни литературни и академични думи и изрази, характерни за високите нива на английския език. Обучаемите са потопени изцяло в англоговоряща среда което им помага да усвояват новите знания по-бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата за ниво B2 е да помогне на обучаемите:

 • да изградят умения както за неформална, така и за по-академична комуникация, като едновременно придобиват нови знания, усъвършенстват произношението и изказа си;
 • да преговорят основните граматически структури и техните основополагащи правила, които ще надградият с въвеждането на специалните изключения, типични за по-естествения език;
 • да разширят речника си с по-специфични думи и изрази (научни термини, академични изрази, литературни фрази);
 • да разширят обема и сложността на писмените текстове, които създават, като се фокусират върху т.нар, „микро-умения“ – парафразиране, подзаглавия, параграфиране и свързващи изрази.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми обучаемите усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс обучаемите могат:

 • да водят спонтанни разговори на абстрактни теми, представяйки ясни описания, гледни точки, мнения;
 • да съставят по-дълги и специфични текстове (напр. есе, доклад, оплакване) и да водят формална кореспонденция;
 • да разбират дълги и сложни текстове на английски, съдържащи подвеждаща или скрита информация, когато четат и пишат;
 • да четат съвременна проза;
 • да долавят отношение, акценти и нюанси при четене или слушане на текст;
 • да разбират филми, новини и предавания, без да имате нужда от субтитри.

Курсът за ниво В2 помага на курсистите:

 • да придобият самочувствието да изразяват себе си с лекота и свобода на изказа;
 • да работят и да се развличат с оригинални текстове, филми, предавания и др. на английски език по теми от професионалния им живот или сферите им на интерес;
 • да усвоят езика на достатъчно високо ниво, което ще им позволи да преминат към нивата за полагане на международен езиков сертификат.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В2 (Upper-Intermediate) е подходящ за хора със стабилни знания по езика, които искат да развиват уменията си в по-академична и професионална посока, или за хора, чиято цел е след време да придобият международен сертификат за владеене на английски език.

Програмата акцентира върху затвърждаването и развиването на по-високо ниво на основните езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). Уроците са динамични, въвеждат се по-сложни литературни и академични думи и изрази, характерни за високите нива на английския език. Обучаемите са потопени изцяло в англоговоряща среда което им помага да усвояват новите знания по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата за ниво B2 е да помогне на обучаемите:

 • да изградят умения както за неформална, така и за по-академична комуникация, като едновременно придобиват нови знания, усъвършенстват произношението и изказа си;
 • да преговорят основните граматически структури и техните основополагащи правила, които ще надградият с въвеждането на специалните изключения, типични за по-естествения език;
 • да разширят речника си с по-специфични думи и изрази (научни термини, академични изрази, литературни фрази);
 • да разширят обема и сложността на писмените текстове, които създават, като се фокусират върху т.нар, „микро-умения“ – парафразиране, подзаглавия, параграфиране и свързващи изрази.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми обучаемите усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс обучаемите могат:

 • да водят спонтанни разговори на абстрактни теми, представяйки ясни описания, гледни точки, мнения;
 • да съставят по-дълги и специфични текстове (напр. есе, доклад, оплакване) и да водят формална кореспонденция;
 • да разбират дълги и сложни текстове на английски, съдържащи подвеждаща или скрита информация, когато четат и пишат;
 • да четат съвременна проза;
 • да долавят отношение, акценти и нюанси при четене или слушане на текст;
 • да разбират филми, новини и предавания, без да имате нужда от субтитри.

Курсът за ниво В2 помага на курсистите:

 • да придобият самочувствието да изразяват себе си с лекота и свобода на изказа;
 • да работят и да се развличат с оригинални текстове, филми, предавания и др. на английски език по теми от професионалния им живот или сферите им на интерес;
 • да усвоят езика на достатъчно високо ниво, което ще им позволи да преминат към нивата за полагане на международен езиков сертификат.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В2 (Upper-Intermediate) е подходящ за хора със стабилни знания по езика, които искат да развиват уменията си в по-академична и професионална посока, или за хора, чиято цел е след време да придобият международен сертификат за владеене на английски език.

Програмата акцентира върху затвърждаването и развиването на по-високо ниво на основните езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). Уроците са динамични, въвеждат се по-сложни литературни и академични думи и изрази, характерни за високите нива на английския език. Обучаемите са потопени изцяло в англоговоряща среда което им помага да усвояват новите знания по-бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата за ниво B2 е да помогне на обучаемите:

 • да изградят умения както за неформална, така и за по-академична комуникация, като едновременно придобиват нови знания, усъвършенстват произношението и изказа си;
 • да преговорят основните граматически структури и техните основополагащи правила, които ще надградият с въвеждането на специалните изключения, типични за по-естествения език;
 • да разширят речника си с по-специфични думи и изрази (научни термини, академични изрази, литературни фрази);
 • да разширят обема и сложността на писмените текстове, които създават, като се фокусират върху т.нар, „микро-умения“ – парафразиране, подзаглавия, параграфиране и свързващи изрази.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми обучаемите усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс обучаемите могат:

 • да водят спонтанни разговори на абстрактни теми, представяйки ясни описания, гледни точки, мнения;
 • да съставят по-дълги и специфични текстове (напр. есе, доклад, оплакване) и да водят формална кореспонденция;
 • да разбират дълги и сложни текстове на английски, съдържащи подвеждаща или скрита информация, когато четат и пишат;
 • да четат съвременна проза;
 • да долавят отношение, акценти и нюанси при четене или слушане на текст;
 • да разбират филми, новини и предавания, без да имате нужда от субтитри.

Курсът за ниво В2 помага на курсистите:

 • да придобият самочувствието да изразяват себе си с лекота и свобода на изказа;
 • да работят и да се развличат с оригинални текстове, филми, предавания и др. на английски език по теми от професионалния им живот или сферите им на интерес;
 • да усвоят езика на достатъчно високо ниво, което ще им позволи да преминат към нивата за полагане на международен езиков сертификат.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В2 (Upper-Intermediate) е подходящ за хора със стабилни знания по езика, които искат да развиват уменията си в по-академична и професионална посока, или за хора, чиято цел е след време да придобият международен сертификат за владеене на английски език.

Програмата акцентира върху затвърждаването и развиването на по-високо ниво на основните езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране). Уроците са динамични, въвеждат се по-сложни литературни и академични думи и изрази, характерни за високите нива на английския език. Обучаемите са потопени изцяло в англоговоряща среда което им помага да усвояват новите знания по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата за ниво B2 е да помогне на обучаемите:

 • да изградят умения както за неформална, така и за по-академична комуникация, като едновременно придобиват нови знания, усъвършенстват произношението и изказа си;
 • да преговорят основните граматически структури и техните основополагащи правила, които ще надградият с въвеждането на специалните изключения, типични за по-естествения език;
 • да разширят речника си с по-специфични думи и изрази (научни термини, академични изрази, литературни фрази);
 • да разширят обема и сложността на писмените текстове, които създават, като се фокусират върху т.нар, „микро-умения“ – парафразиране, подзаглавия, параграфиране и свързващи изрази.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми обучаемите усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс обучаемите могат:

 • да водят спонтанни разговори на абстрактни теми, представяйки ясни описания, гледни точки, мнения;
 • да съставят по-дълги и специфични текстове (напр. есе, доклад, оплакване) и да водят формална кореспонденция;
 • да разбират дълги и сложни текстове на английски, съдържащи подвеждаща или скрита информация, когато четат и пишат;
 • да четат съвременна проза;
 • да долавят отношение, акценти и нюанси при четене или слушане на текст;
 • да разбират филми, новини и предавания, без да имате нужда от субтитри.

Курсът за ниво В2 помага на курсистите:

 • да придобият самочувствието да изразяват себе си с лекота и свобода на изказа;
 • да работят и да се развличат с оригинални текстове, филми, предавания и др. на английски език по теми от професионалния им живот или сферите им на интерес;
 • да усвоят езика на достатъчно високо ниво, което ще им позволи да преминат към нивата за полагане на международен езиков сертификат.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании