Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

General English Class A1 Corporate

Интензивният курс по английски език за ниво А1 е специално разработен за хора без предходен сериозен опит с английския език, за които е важно да изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето ежедневие.

Понякога обучаемите не са сигурни дали за тях е по-подходящо да се включат в програма за абсолютно начинаещи или направо в курс за ниво A1. Ако все пак обучаемият има предходен опит с езика, макар и несистематизиран, подходящият вариант е да направи входящ тест, с който да определим нивото на уменията на кандидата и най-подходящото за него обучение.

Ползването само на английски език в класната стая на BRITANICA помага за по-бърз и естествен напредък на курсистите, а в края на курса обучаемите придобиват увереност при ползването на езика в различни ежедневни ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на интензивната програма за ниво А1 са да помогне на курсистите:

 • да усвоят и ползват уверено основни думи и изрази, пряко свързани с ежедневието;
 • да развият начални умения за комуникация в най-често срещаните ситуации (при запознанство; пазаруване в магазина; в ресторанта; на летището; при срещи с приятели; неформални разговори; за ориентация в града; при провеждане на интервю и др);
 • да се запознаят с най-основните граматически структурии и да ги употребяват правилно;
 • да се научат да пишат самостоятелно кратки текстове, като например пост в социална мрежа, неформален и формален имейл и др.;
 • да изградят навици за правилно произношение при четене и говорене на английски език.

Грижим се курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на курса обучаемите могат:

 • да разбират думи и базови изрази, свързани с тях, когато слушат разговор или четат текст;
 • да общуват със събеседник, като задават въпроси и отговарят, дискутирайки теми от ежедневието – семейство, работа, храни и напитки, сгради, мебели, любими места, планиране и др.;
 • да спазват изискванията и организацията за съставянето на кратки писмени формати – попълване на онлайн форма, пост в социална медия, статия, имейл.

Ползите от програмата за ниво А1 по английски език са ориентирани към комуникацията и стимулирането на активна и правилна употреба на езика. Курсът: 

 • дава увереност при пътувания в чужбина и помага при комуникация с приятели, колеги и чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, упътвания и инструкции, онлайн публикации);
 • осигурява нужната подкрепа за преодоляване на езиковата бариера и постигане на увереност в ползването на езика в познати и повтарящи се ситуации от ежедневието на обучаемия.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво А1 е специално разработен за хора без предходен сериозен опит с английския език, за които е важно да изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето ежедневие.

Понякога обучаемите не са сигурни дали за тях е по-подходящо да се включат в програма за абсолютно начинаещи или направо в курс за ниво A1. Ако все пак обучаемият има предходен опит с езика, макар и несистематизиран, подходящият вариант е да направи входящ тест, с който да определим нивото на уменията на кандидата и най-подходящото за него обучение.

Ползването само на английски език в класната стая на BRITANICA помага за по-бърз и естествен напредък на курсистите, а в края на курса обучаемите придобиват увереност при ползването на езика в различни ежедневни ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на интензивната програма за ниво А1 са да помогне на курсистите:

 • да усвоят и ползват уверено основни думи и изрази, пряко свързани с ежедневието;
 • да развият начални умения за комуникация в най-често срещаните ситуации (при запознанство; пазаруване в магазина; в ресторанта; на летището; при срещи с приятели; неформални разговори; за ориентация в града; при провеждане на интервю и др);
 • да се запознаят с най-основните граматически структурии и да ги употребяват правилно;
 • да се научат да пишат самостоятелно кратки текстове, като например пост в социална мрежа, неформален и формален имейл и др.;
 • да изградят навици за правилно произношение при четене и говорене на английски език.

Грижим се курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на курса обучаемите могат:

 • да разбират думи и базови изрази, свързани с тях, когато слушат разговор или четат текст;
 • да общуват със събеседник, като задават въпроси и отговарят, дискутирайки теми от ежедневието – семейство, работа, храни и напитки, сгради, мебели, любими места, планиране и др.;
 • да спазват изискванията и организацията за съставянето на кратки писмени формати – попълване на онлайн форма, пост в социална медия, статия, имейл.

Ползите от програмата за ниво А1 по английски език са ориентирани към комуникацията и стимулирането на активна и правилна употреба на езика. Курсът: 

 • дава увереност при пътувания в чужбина и помага при комуникация с приятели, колеги и чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, упътвания и инструкции, онлайн публикации);
 • осигурява нужната подкрепа за преодоляване на езиковата бариера и постигане на увереност в ползването на езика в познати и повтарящи се ситуации от ежедневието на обучаемия.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво А1 е специално разработен за хора без предходен сериозен опит с английския език, за които е важно да изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето ежедневие.

Понякога обучаемите не са сигурни дали за тях е по-подходящо да се включат в програма за абсолютно начинаещи или направо в курс за ниво A1. Ако все пак обучаемият има предходен опит с езика, макар и несистематизиран, подходящият вариант е да направи входящ тест, с който да определим нивото на уменията на кандидата и най-подходящото за него обучение.

Ползването само на английски език в класната стая на BRITANICA помага за по-бърз и естествен напредък на курсистите, а в края на курса обучаемите придобиват увереност при ползването на езика в различни ежедневни ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на интензивната програма за ниво А1 са да помогне на курсистите:

 • да усвоят и ползват уверено основни думи и изрази, пряко свързани с ежедневието;
 • да развият начални умения за комуникация в най-често срещаните ситуации (при запознанство; пазаруване в магазина; в ресторанта; на летището; при срещи с приятели; неформални разговори; за ориентация в града; при провеждане на интервю и др);
 • да се запознаят с най-основните граматически структурии и да ги употребяват правилно;
 • да се научат да пишат самостоятелно кратки текстове, като например пост в социална мрежа, неформален и формален имейл и др.;
 • да изградят навици за правилно произношение при четене и говорене на английски език.

Грижим се курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на курса обучаемите могат:

 • да разбират думи и базови изрази, свързани с тях, когато слушат разговор или четат текст;
 • да общуват със събеседник, като задават въпроси и отговарят, дискутирайки теми от ежедневието – семейство, работа, храни и напитки, сгради, мебели, любими места, планиране и др.;
 • да спазват изискванията и организацията за съставянето на кратки писмени формати – попълване на онлайн форма, пост в социална медия, статия, имейл.

Ползите от програмата за ниво А1 по английски език са ориентирани към комуникацията и стимулирането на активна и правилна употреба на езика. Курсът: 

 • дава увереност при пътувания в чужбина и помага при комуникация с приятели, колеги и чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, упътвания и инструкции, онлайн публикации);
 • осигурява нужната подкрепа за преодоляване на езиковата бариера и постигане на увереност в ползването на езика в познати и повтарящи се ситуации от ежедневието на обучаемия.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво А1 е специално разработен за хора без предходен сериозен опит с английския език, за които е важно да изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето ежедневие.

Понякога обучаемите не са сигурни дали за тях е по-подходящо да се включат в програма за абсолютно начинаещи или направо в курс за ниво A1. Ако все пак обучаемият има предходен опит с езика, макар и несистематизиран, подходящият вариант е да направи входящ тест, с който да определим нивото на уменията на кандидата и най-подходящото за него обучение.

Ползването само на английски език в класната стая на BRITANICA помага за по-бърз и естествен напредък на курсистите, а в края на курса обучаемите придобиват увереност при ползването на езика в различни ежедневни ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на интензивната програма за ниво А1 са да помогне на курсистите:

 • да усвоят и ползват уверено основни думи и изрази, пряко свързани с ежедневието;
 • да развият начални умения за комуникация в най-често срещаните ситуации (при запознанство; пазаруване в магазина; в ресторанта; на летището; при срещи с приятели; неформални разговори; за ориентация в града; при провеждане на интервю и др);
 • да се запознаят с най-основните граматически структурии и да ги употребяват правилно;
 • да се научат да пишат самостоятелно кратки текстове, като например пост в социална мрежа, неформален и формален имейл и др.;
 • да изградят навици за правилно произношение при четене и говорене на английски език.

Грижим се курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на курса обучаемите могат:

 • да разбират думи и базови изрази, свързани с тях, когато слушат разговор или четат текст;
 • да общуват със събеседник, като задават въпроси и отговарят, дискутирайки теми от ежедневието – семейство, работа, храни и напитки, сгради, мебели, любими места, планиране и др.;
 • да спазват изискванията и организацията за съставянето на кратки писмени формати – попълване на онлайн форма, пост в социална медия, статия, имейл.

Ползите от програмата за ниво А1 по английски език са ориентирани към комуникацията и стимулирането на активна и правилна употреба на езика. Курсът: 

 • дава увереност при пътувания в чужбина и помага при комуникация с приятели, колеги и чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, упътвания и инструкции, онлайн публикации);
 • осигурява нужната подкрепа за преодоляване на езиковата бариера и постигане на увереност в ползването на езика в познати и повтарящи се ситуации от ежедневието на обучаемия.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.