Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

General English Class A2 Corporate

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата обучаемите са по-уверени в писмената и устна комуникация и са надградили граматическите си познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и ползвайки изцяло и само английски в часовете ни. Така курсистите усвояват езика по-бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научат най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагат правилно в устна и писмена комуникация; 
 • да разширят речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развият усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса обучаемите ще могат:

 • да разпознават и разбират думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (напр. как да попитат за посоката и да се ориентират на непознато място, как да върнат стока в магазин и др.);
 • да извличат главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общуват със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи техните интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознават и съставят различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

Надграждайки знанията си по английски с интензивната програма за ниво А2, курсистите могат:

 • да ползват английски език уверено при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознават и да разговорят с англоговорящи;
 • да се ориентират по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да използват езика по-свободно, елиминирайки езиковата бариера при говорене; 
 • да усетят, че имат по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнат в следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата обучаемите са по-уверени в писмената и устна комуникация и са надградили граматическите си познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и ползвайки изцяло и само английски в часовете ни. Така курсистите усвояват езика по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научат най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагат правилно в устна и писмена комуникация; 
 • да разширят речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развият усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса обучаемите ще могат:

 • да разпознават и разбират думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитат за посоката и да се ориентират на непознато място, как да върнат стока в магазин и др.);
 • да извличат главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общуват със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи техните интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознават и съставят различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

Надграждайки знанията си по английски с интензивната програма за ниво А2, курсистите могат:

 • да ползват английски език уверено при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознават и да разговорят с англоговорящи;
 • да се ориентират по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да използват езика по-свободно, елиминирайки езиковата бариера при говорене; 
 • да усетят, че имат по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнат в следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата обучаемите са по-уверени в писмената и устна комуникация и са надградили граматическите си познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и ползвайки изцяло и само английски в часовете ни. Така курсистите усвояват езика по-бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научат най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагат правилно в устна и писмена комуникация; 
 • да разширят речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развият усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса обучаемите ще могат:

 • да разпознават и разбират думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (напр. как да попитат за посоката и да се ориентират на непознато място, как да върнат стока в магазин и др.);
 • да извличат главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общуват със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи техните интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознават и съставят различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

Надграждайки знанията си по английски с интензивната програма за ниво А2, курсистите могат:

 • да ползват английски език уверено при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознават и да разговорят с англоговорящи;
 • да се ориентират по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да използват езика по-свободно, елиминирайки езиковата бариера при говорене; 
 • да усетят, че имат по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнат в следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата обучаемите са по-уверени в писмената и устна комуникация и са надградили граматическите си познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и ползвайки изцяло и само английски в часовете ни. Така курсистите усвояват езика по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научат най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагат правилно в устна и писмена комуникация; 
 • да разширят речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развият усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса обучаемите ще могат:

 • да разпознават и разбират думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитат за посоката и да се ориентират на непознато място, как да върнат стока в магазин и др.);
 • да извличат главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общуват със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи техните интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознават и съставят различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

Надграждайки знанията си по английски с интензивната програма за ниво А2, курсистите могат:

 • да ползват английски език уверено при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознават и да разговорят с англоговорящи;
 • да се ориентират по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да използват езика по-свободно, елиминирайки езиковата бариера при говорене; 
 • да усетят, че имат по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнат в следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.