Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

General English Class B1 Corporate

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията усъвършенстват свободата на изказа си.

По време на занятията потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда, плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния речников запас на обучаемите.

Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и осигурява увереност у обучаемите да комуникират на английски в различни познати и непознати ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на програмата по английски за ниво B1 e да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използват английския език свободно в познати и непознати ситуации;
 • да употребяват уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширят лексикалния си запас и да използват по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнат да съставят по-дълги текстове и да прилагат редица художествени похвати (да научат как да изразяват и защитават мнение, как да внушат на читателя дадена идея, как да направят контраст между две гледни точки, как да избягват повторенията и др.).

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс за ниво B1 курсистите могат:

 • да общуват в различни ситуации от ежедневието – официални и неофициални срещи, при настъпване на неочаквани събития и др.;
 • да влизат дискусии по теми, които ги интересуват и да изказват аргументирано мнение;
 • да разказват история, филм или книга;
 • да съставят текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водят писмена комуникация;
 • да разбират при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

Курсът за ниво B1 помага на курсистите:

 • да общуват свободно с англоговорящ в работата си или в свободното си време;
 • да използват езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдят основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията усъвършенстват свободата на изказа си.

По време на занятията потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда, плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния речников запас на обучаемите.

Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и осигурява увереност у обучаемите да комуникират на английски в различни познати и непознати ситуации. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата по английски за ниво B1 e да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използват английския език свободно в познати и непознати ситуации;
 • да употребяват уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширят лексикалния си запас и да използват по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнат да съставят по-дълги текстове и да прилагат редица художествени похвати (да научат как да изразяват и защитават мнение, как да внушат на читателя дадена идея, как да направят контраст между две гледни точки, как да избягват повторенията и др.).

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс за ниво B1 курсистите могат:

 • да общуват в различни ситуации от ежедневието – официални и неофициални срещи, при настъпване на неочаквани събития и др.;
 • да влизат дискусии по теми, които ги интересуват и да изказват аргументирано мнение;
 • да разказват история, филм или книга;
 • да съставят текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водят писмена комуникация;
 • да разбират при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

Курсът за ниво B1 помага на курсистите:

 • да общуват свободно с англоговорящ в работата си или в свободното си време;
 • да използват езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдят основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията усъвършенстват свободата на изказа си.

По време на занятията потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда, плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния речников запас на обучаемите.

Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и осигурява увереност у обучаемите да комуникират на английски в различни познати и непознати ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на програмата по английски за ниво B1 e да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използват английския език свободно в познати и непознати ситуации;
 • да употребяват уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширят лексикалния си запас и да използват по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнат да съставят по-дълги текстове и да прилагат редица художествени похвати (да научат как да изразяват и защитават мнение, как да внушат на читателя дадена идея, как да направят контраст между две гледни точки, как да избягват повторенията и др.).

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс за ниво B1 курсистите могат:

 • да общуват в различни ситуации от ежедневието – официални и неофициални срещи, при настъпване на неочаквани събития и др.;
 • да влизат дискусии по теми, които ги интересуват и да изказват аргументирано мнение;
 • да разказват история, филм или книга;
 • да съставят текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водят писмена комуникация;
 • да разбират при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

Курсът за ниво B1 помага на курсистите:

 • да общуват свободно с англоговорящ в работата си или в свободното си време;
 • да използват езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдят основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията усъвършенстват свободата на изказа си.

По време на занятията потапяме курсистите в изцяло англоговоряща среда, плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния речников запас на обучаемите.

Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и осигурява увереност у обучаемите да комуникират на английски в различни познати и непознати ситуации. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата по английски за ниво B1 e да помогне на курсистите:

 • да развият четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използват английския език свободно в познати и непознати ситуации;
 • да употребяват уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширят лексикалния си запас и да използват по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнат да съставят по-дълги текстове и да прилагат редица художествени похвати (да научат как да изразяват и защитават мнение, как да внушат на читателя дадена идея, как да направят контраст между две гледни точки, как да избягват повторенията и др.).

Грижим се да курсистите да постигнат възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвояват новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражненията преминават под формата на ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на интензивния курс за ниво B1 курсистите могат:

 • да общуват в различни ситуации от ежедневието – официални и неофициални срещи, при настъпване на неочаквани събития и др.;
 • да влизат дискусии по теми, които ги интересуват и да изказват аргументирано мнение;
 • да разказват история, филм или книга;
 • да съставят текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водят писмена комуникация;
 • да разбират при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

Курсът за ниво B1 помага на курсистите:

 • да общуват свободно с англоговорящ в работата си или в свободното си време;
 • да използват езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдят основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.