Skip to main content
Submitted by admin on December 9, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Английски език за абсолютно начинаещи Corporate

Вероятно на всеки се е случвало в офиса си да има колеги, които са много добри специалисти в своята област, но когато се наложи да участват в нов проект, в който документацията е изцяло на английски език, или включва работа с колеги от други държави, те се изправят пред огромно предизвикателство да свършат работата си с качеството и бързината, което обикновено имат. Или пък познават специфичната терминология на своята професия в детайли, но не успяват да я използват правилно в устна или писмена реч.

Програмата Английски език за абсолютно начинаещи е разработена точно за професионалисти от различни сфери, които имат малък или почти никакъв досег с английския и искат бързо да изградят базови знания и умения. Интензивният курс е подходящ и за хора, които са учили преди време, но не са успели да преодолеят езиковата бариера.

В часовете се говори изцяло на английски, което помага за овладяването на типичните за езика конструкции бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 106 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на програмата е курсистите да развият базови умения за ежедневна комуникация, като например да могат да се представят успешно, да боравят с цифри и числа, да си поръчат храна в ресторанта, да си запазят стая в хотел и да се справят успешно при пътуване, да говорят за работата си или за хобитата си, да пишат и да разбират кратки мейли, да попълват формуляр и др.

Курсистите се научават да употребяват на практика най-основните граматически структури, да изписват правилно думи и изрази, свързани с ежедневието им. Същевременно, те изграждат и навици за правилно произношение при четене и говорене.

За да се погрижим за възможно най-добрия напредък на курсистите, прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражняваме новите знания чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява усвояването на езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на програмата за абсолютно начинаещи курсистите могат:

 • да провеждат кратки разговори на ежедневни теми;
 • да използват правилно произношение, прочитайки както изучавана, така и непозната лексика;
 • да попълват формуляр; да напишат кратък, неформален имейл, пост в социална медия и др.;
 • да разпознават най-често срещаната лексика, когато слушат или четат (храни и напитки; членове на семейството и описания на хора; професии и работни места; спорт и свободно време и др.), както и да да извлекат основната идея, слушайки разговор или четейки текст, в който се ползва тази лексика.

Интензивният курс за начинаещи:

 • дава на курсистите увереност при пътувания в чужбина и им помага при комуникация с чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда);
 • дава на курсистите увереност да прескочат езиковата бариера и да се отпуснат да използват езика;
 • изгражда в курсистите стабилна основа, задължителна за по-нататъшно развитие в езика.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Вероятно на всеки се е случвало в офиса си да има колеги, които са много добри специалисти в своята област, но когато се наложи да участват в нов проект, в който документацията е изцяло на английски език, или включва работа с колеги от други държави, те се изправят пред огромно предизвикателство да свършат работата си с качеството и бързината, което обикновено имат. Или пък познават специфичната терминология на своята професия в детайли, но не успяват да я използват правилно в устна или писмена реч.

Програмата Английски език за абсолютно начинаещи е разработена точно за професионалисти от различни сфери, които имат малък или почти никакъв досег с английския и искат бързо да изградят базови знания и умения. Интензивният курс е подходящ и за хора, които са учили преди време, но не са успели да преодолеят езиковата бариера.

В часовете се говори изцяло на английски, което помага за овладяването на типичните за езика конструкции бързо и естествено. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 106 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е курсистите да развият базови умения за ежедневна комуникация, като например да могат да се представят успешно, да боравят с цифри и числа, да си поръчат храна в ресторанта, да си запазят стая в хотел и да се справят успешно при пътуване, да говорят за работата си или за хобитата си, да пишат и да разбират кратки мейли, да попълват формуляр и др.

Курсистите се научават да употребяват на практика най-основните граматически структури, да изписват правилно думи и изрази, свързани с ежедневието им. Същевременно, те изграждат и навици за правилно произношение при четене и говорене.

За да се погрижим за възможно най-добрия напредък на курсистите, прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражняваме новите знания чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява усвояването на езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на програмата за абсолютно начинаещи курсистите могат:

 • да провеждат кратки разговори на ежедневни теми;
 • да използват правилно произношение, прочитайки както изучавана, така и непозната лексика;
 • да попълват формуляр; да напишат кратък, неформален имейл, пост в социална медия и др.;
 • да разпознават най-често срещаната лексика, когато слушат или четат (храни и напитки; членове на семейството и описания на хора; професии и работни места; спорт и свободно време и др.), както и да да извлекат основната идея, слушайки разговор или четейки текст, в който се ползва тази лексика.

Интензивният курс за начинаещи:

 • дава на курсистите увереност при пътувания в чужбина и им помага при комуникация с чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда);
 • дава на курсистите увереност да прескочат езиковата бариера и да се отпуснат да използват езика;
 • изгражда в курсистите стабилна основа, задължителна за по-нататъшно развитие в езика.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Вероятно на всеки се е случвало в офиса си да има колеги, които са много добри специалисти в своята област, но когато се наложи да участват в нов проект, в който документацията е изцяло на английски език, или включва работа с колеги от други държави, те се изправят пред огромно предизвикателство да свършат работата си с качеството и бързината, което обикновено имат. Или пък познават специфичната терминология на своята професия в детайли, но не успяват да я използват правилно в устна или писмена реч.

Програмата Английски език за абсолютно начинаещи е разработена точно за професионалисти от различни сфери, които имат малък или почти никакъв досег с английския и искат бързо да изградят базови знания и умения. Интензивният курс е подходящ и за хора, които са учили преди време, но не са успели да преодолеят езиковата бариера.

В часовете се говори изцяло на английски, което помага за овладяването на типичните за езика конструкции бързо и естествено.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 106 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на програмата е курсистите да развият базови умения за ежедневна комуникация, като например да могат да се представят успешно, да боравят с цифри и числа, да си поръчат храна в ресторанта, да си запазят стая в хотел и да се справят успешно при пътуване, да говорят за работата си или за хобитата си, да пишат и да разбират кратки мейли, да попълват формуляр и др.

Курсистите се научават да употребяват на практика най-основните граматически структури, да изписват правилно думи и изрази, свързани с ежедневието им. Същевременно, те изграждат и навици за правилно произношение при четене и говорене.

За да се погрижим за възможно най-добрия напредък на курсистите, прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражняваме новите знания чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява усвояването на езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на програмата за абсолютно начинаещи курсистите могат:

 • да провеждат кратки разговори на ежедневни теми;
 • да използват правилно произношение, прочитайки както изучавана, така и непозната лексика;
 • да попълват формуляр; да напишат кратък, неформален имейл, пост в социална медия и др.;
 • да разпознават най-често срещаната лексика, когато слушат или четат (храни и напитки; членове на семейството и описания на хора; професии и работни места; спорт и свободно време и др.), както и да да извлекат основната идея, слушайки разговор или четейки текст, в който се ползва тази лексика.

Интензивният курс за начинаещи:

 • дава на курсистите увереност при пътувания в чужбина и им помага при комуникация с чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда);
 • дава на курсистите увереност да прескочат езиковата бариера и да се отпуснат да използват езика;
 • изгражда в курсистите стабилна основа, задължителна за по-нататъшно развитие в езика.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

Вероятно на всеки се е случвало в офиса си да има колеги, които са много добри специалисти в своята област, но когато се наложи да участват в нов проект, в който документацията е изцяло на английски език, или включва работа с колеги от други държави, те се изправят пред огромно предизвикателство да свършат работата си с качеството и бързината, което обикновено имат. Или пък познават специфичната терминология на своята професия в детайли, но не успяват да я използват правилно в устна или писмена реч.

Програмата Английски език за абсолютно начинаещи е разработена точно за професионалисти от различни сфери, които имат малък или почти никакъв досег с английския и искат бързо да изградят базови знания и умения. Интензивният курс е подходящ и за хора, които са учили преди време, но не са успели да преодолеят езиковата бариера.

В часовете се говори изцяло на английски, което помага за овладяването на типичните за езика конструкции бързо и естествено. Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 106 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е курсистите да развият базови умения за ежедневна комуникация, като например да могат да се представят успешно, да боравят с цифри и числа, да си поръчат храна в ресторанта, да си запазят стая в хотел и да се справят успешно при пътуване, да говорят за работата си или за хобитата си, да пишат и да разбират кратки мейли, да попълват формуляр и др.

Курсистите се научават да употребяват на практика най-основните граматически структури, да изписват правилно думи и изрази, свързани с ежедневието им. Същевременно, те изграждат и навици за правилно произношение при четене и говорене.

За да се погрижим за възможно най-добрия напредък на курсистите, прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражняваме новите знания чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява усвояването на езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След завършване на програмата за абсолютно начинаещи курсистите могат:

 • да провеждат кратки разговори на ежедневни теми;
 • да използват правилно произношение, прочитайки както изучавана, така и непозната лексика;
 • да попълват формуляр; да напишат кратък, неформален имейл, пост в социална медия и др.;
 • да разпознават най-често срещаната лексика, когато слушат или четат (храни и напитки; членове на семейството и описания на хора; професии и работни места; спорт и свободно време и др.), както и да да извлекат основната идея, слушайки разговор или четейки текст, в който се ползва тази лексика.

Интензивният курс за начинаещи:

 • дава на курсистите увереност при пътувания в чужбина и им помага при комуникация с чужденци;
 • помага за по-лесно ориентиране в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда);
 • дава на курсистите увереност да прескочат езиковата бариера и да се отпуснат да използват езика;
 • изгражда в курсистите стабилна основа, задължителна за по-нататъшно развитие в езика.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Курсистите също получават постоянна обратна връзка от своя преподавател за развитието на своите езикови умения. Предоставяме им и достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.