Skip to main content
Submitted by admin on November 24, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

English Summer Kids

Лятната програма English Summer Kids е специално разработена за деца, които започват своето обучение по английски. С нейна помощ те навлизат в света на езика и свикват с начина на обучение на BRITANICA, който ги потапя в изцяло англоезична среда.

Целта на нивото е да поставим основите на английския език, които да бъдат надградени в по-нататъшното обучение на учениците. Активностите в часовете са увлекателни и забавни, а темите са съобразени с възрастта и интересите на малките ни курсисти. Също така използваме интерактивни средства, ролеви игри, загадки, пъзели и др., за да мотивираме децата да се влюбят в езика и ученето.

Продължителност: 3 юни – 02 юли и 1 юли – 30 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)

За кого е подходяща програмата: за деца, завършили 3. и 4. клас, на които им предстои да бъдат в 4. или 5. клас през следващата учебна година.

Малки групи от максимум 12 деца

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

English Summer Kids е летен курс, който помага на децата да придобият увереност в устното и писмено изразяване на английски език. След успешното му завършване учениците могат:

 • да натрупат добър речников запас, така че да мислят и да се изразяват на английски език;
 • да говорят за себе си и да изразяват мнение по темите, засегнати в уроците - естествени науки, литература, природа, компютърни технологии, култура на българите и други народи и пр.
 • да съставят и пишат изречения на английски език;
 • да създадат текст на английски с помощта на учител;
 • да четат думи и кратки изречения.

В програмата English Summer Kids работим не само върху езиковите умения на децата, но и върху социалните им способности - мотивираме ги да работят в екип, да бъдат толерантни, да се изслушват и да отговарят учтиво.

Учим ги на това колко е важно да са инициативни и последователни, за да постигнат целите си. Учим през проекти, за да може новите знания да останат в дълготрайната памет и за да стимулираме учениците си да разгърнат своите креативност и любопитство. Помагаме им да обогатят и общата си култура, отваряйки апетит за още нови вълнуващи знания и приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма English Summer Kids е специално разработена за деца, които започват своето обучение по английски. С нейна помощ те навлизат в света на езика и свикват с начина на обучение на BRITANICA, който ги потапя в изцяло англоезична среда.

Целта на нивото е да поставим основите на английския език, които да бъдат надградени в по-нататъшното обучение на учениците. Активностите в часовете са увлекателни и забавни, а темите са съобразени с възрастта и интересите на малките ни курсисти. Също така използваме интерактивни средства, ролеви игри, загадки, пъзели и др., за да мотивираме децата да се влюбят в езика и ученето.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 3 юни – 02 юли и 1 юли – 30 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)

За кого е подходяща програмата: за деца, завършили 3. и 4. клас, на които им предстои да бъдат в 4. или 5. клас през следващата учебна година.

Малки групи от максимум 12 деца

English Summer Kids е летен курс, който помага на децата да придобият увереност в устното и писмено изразяване на английски език. След успешното му завършване учениците могат:

 • да натрупат добър речников запас, така че да мислят и да се изразяват на английски език;
 • да говорят за себе си и да изразяват мнение по темите, засегнати в уроците - естествени науки, литература, природа, компютърни технологии, култура на българите и други народи и пр.
 • да съставят и пишат изречения на английски език;
 • да създадат текст на английски с помощта на учител;
 • да четат думи и кратки изречения.

В програмата English Summer Kids работим не само върху езиковите умения на децата, но и върху социалните им способности - мотивираме ги да работят в екип, да бъдат толерантни, да се изслушват и да отговарят учтиво. Учим ги на това колко е важно да са инициативни и последователни, за да постигнат целите си.

Учим през проекти, за да може новите знания да останат в дълготрайната памет и за да стимулираме учениците си да разгърнат своите креативност и любопитство. Помагаме им да обогатят и общата си култура, отваряйки апетит за още нови вълнуващи знания и приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма English Summer Kids е специално разработена за деца, които започват своето обучение по английски. С нейна помощ те навлизат в света на езика и свикват с начина на обучение на BRITANICA, който ги потапя в изцяло англоезична среда.

Целта на нивото е да поставим основите на английския език, които да бъдат надградени в по-нататъшното обучение на учениците. Активностите в часовете са увлекателни и забавни, а темите са съобразени с възрастта и интересите на малките ни курсисти. Също така използваме интерактивни средства, ролеви игри, загадки, пъзели и др., за да мотивираме децата да се влюбят в езика и ученето.

Продължителност: 3 юни – 02 юли и 1 юли – 30 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)

За кого е подходяща програмата: за деца, завършили 3. и 4. клас, на които им предстои да бъдат в 4. или 5. клас през следващата учебна година.

Малки групи от максимум 12 деца

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

English Summer Kids е летен курс, който помага на децата да придобият увереност в устното и писмено изразяване на английски език. След успешното му завършване учениците могат:

 • да натрупат добър речников запас, така че да мислят и да се изразяват на английски език;
 • да говорят за себе си и да изразяват мнение по темите, засегнати в уроците - естествени науки, литература, природа, компютърни технологии, култура на българите и други народи и пр.
 • да съставят и пишат изречения на английски език;
 • да създадат текст на английски с помощта на учител;
 • да четат думи и кратки изречения.

В програмата English Summer Kids работим не само върху езиковите умения на децата, но и върху социалните им способности - мотивираме ги да работят в екип, да бъдат толерантни, да се изслушват и да отговарят учтиво.

Учим ги на това колко е важно да са инициативни и последователни, за да постигнат целите си. Учим през проекти, за да може новите знания да останат в дълготрайната памет и за да стимулираме учениците си да разгърнат своите креативност и любопитство. Помагаме им да обогатят и общата си култура, отваряйки апетит за още нови вълнуващи знания и приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма English Summer Kids е специално разработена за деца, които започват своето обучение по английски. С нейна помощ те навлизат в света на езика и свикват с начина на обучение на BRITANICA, който ги потапя в изцяло англоезична среда.

Целта на нивото е да поставим основите на английския език, които да бъдат надградени в по-нататъшното обучение на учениците. Активностите в часовете са увлекателни и забавни, а темите са съобразени с възрастта и интересите на малките ни курсисти. Също така използваме интерактивни средства, ролеви игри, загадки, пъзели и др., за да мотивираме децата да се влюбят в езика и ученето.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 3 юни – 02 юли и 1 юли – 30 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)

За кого е подходяща програмата: за деца, завършили 3. и 4. клас, на които им предстои да бъдат в 4. или 5. клас през следващата учебна година.

Малки групи от максимум 12 деца

English Summer Kids е летен курс, който помага на децата да придобият увереност в устното и писмено изразяване на английски език. След успешното му завършване учениците могат:

 • да натрупат добър речников запас, така че да мислят и да се изразяват на английски език;
 • да говорят за себе си и да изразяват мнение по темите, засегнати в уроците - естествени науки, литература, природа, компютърни технологии, култура на българите и други народи и пр.
 • да съставят и пишат изречения на английски език;
 • да създадат текст на английски с помощта на учител;
 • да четат думи и кратки изречения.

В програмата English Summer Kids работим не само върху езиковите умения на децата, но и върху социалните им способности - мотивираме ги да работят в екип, да бъдат толерантни, да се изслушват и да отговарят учтиво. Учим ги на това колко е важно да са инициативни и последователни, за да постигнат целите си.

Учим през проекти, за да може новите знания да останат в дълготрайната памет и за да стимулираме учениците си да разгърнат своите креативност и любопитство. Помагаме им да обогатят и общата си култура, отваряйки апетит за още нови вълнуващи знания и приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване за лятно обучение преди края на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Годишни програми за деца