Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Starters

Вдъхновяваме децата да започнат своето вълнуващо пътешествие в света на английския език. Целта на нивото Starters е, наред с усвояването на основни академични умения, да помогнем на децата да развият и навици в ученето на английски език. Методите на преподаване от англоговорящите страни, които прилагаме, превръщат програмата в невероятна възможност малките ни ученици да надградят своя речников запас с нови думи и набор от конструкции, които обогатяват изказа им.

Постигаме напредък и като по време на часовете говорим само на английски. Така прескачаме езиковата бариера и се вдъхновяваме за още приключения на английски език.

Годишната програма надгражда знанията и уменията на малчуганите до нивото на първия международен сертификат Cambridge YLE Starters, а в лятната програма Cambridge Young Learners – Starters ги подготвяме по формáта на изпита. Това е възможност децата да демонстрират придобитите през годината знания и умения и да получат сертификат за владеене на английски език на съответното ниво от престижна институция като Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (1 учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да си създават стратегии за запомняне на новата лексика и да се опитват да я използват;
 • да започнат самостоятелно да се изказват с повече от едно изречение и върху повече от една тема благодарение на натрупването на лексикални и граматически структури;
 • да провеждат кратки диалози с връстниците си;
 • да построяват самостоятелно писмен текст в рамките на 70-90 думи, който да е подреден в параграфи;
 • да прочетат текст с няколко непознати думи самостоятелно, гладко и с интонация;
 • да разберат основната идея на текста, както и по-детайлна информация от него;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране, което упражняваме посредством песни, разиграване на кратки истории, диалози и други разнообразни активности.

 

По време на часовете стимулираме децата да бъдат проактивни, да задават въпроси и да се учат от грешките си.

С много различни игри, дискусии и задачи се стремим да ги мотивираме сами да стигат до отговорите, които търсят. За нас е много важно и социалното развитие на децата. Поради тази причина включваме в уроците им задачи, които изискват от тях групова работа, взаимопомощ и разбирателство. Така от ранна възраст те се учат да изслушват другите, да уважават чуждото мнение, да се радват на успеха на останалите, да уважават и приемат различните.

Стимулираме и креативното им мислене с творчески задачи, които им помагат да организират новите знания и новата лексика по артистичен и персонален начин. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Развиваме критичното си мислене посредством дискусии и различни активности.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Вдъхновяваме децата да започнат своето вълнуващо пътешествие в света на английския език. Целта на нивото Starters е, наред с усвояването на основни академични умения, да помогнем на децата да развият и навици в ученето на английски език. Методите на преподаване от англоговорящите страни, които прилагаме, превръщат програмата в невероятна възможност малките ни ученици да надградят своя речников запас с нови думи и набор от конструкции, които обогатяват изказа им. 

Постигаме напредък и като по време на часовете говорим само на английски. Така прескачаме езиковата бариера и се вдъхновяваме за още приключения на английски език.

Годишната програма надгражда знанията и уменията на малчуганите до нивото на първия международен сертификат Cambridge YLE Starters, а в лятната програма Cambridge Young Learners – Starters ги подготвяме по формáта на изпита. Това е възможност децата да демонстрират придобитите през годината знания и умения и да получат сертификат за владеене на английски език на съответното ниво от престижна институция като Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (1 учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

В края на учебната година децата ще могат:

 • да си създават стратегии за запомняне на новата лексика и да се опитват да я използват;
 • да започнат самостоятелно да се изказват с повече от едно изречение и върху повече от една тема благодарение на натрупването на лексикални и граматически структури;
 • да провеждат кратки диалози с връстниците си;
 • да построяват самостоятелно писмен текст в рамките на 70-90 думи, който да е подреден в параграфи;
 • да прочетат текст с няколко непознати думи самостоятелно, гладко и с интонация;
 • да разберат основната идея на текста, както и по-детайлна информация от него;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране, което упражняваме посредством песни, разиграване на кратки истории, диалози и други разнообразни активности.

 

По време на часовете стимулираме децата да бъдат проактивни, да задават въпроси и да се учат от грешките си.

С много различни игри, дискусии и задачи се стремим да ги мотивираме сами да стигат до отговорите, които търсят. За нас е много важно и социалното развитие на децата. Поради тази причина включваме в уроците им задачи, които изискват от тях групова работа, взаимопомощ и разбирателство. Така от ранна възраст те се учат да изслушват другите, да уважават чуждото мнение, да се радват на успеха на останалите, да уважават и приемат различните.

Стимулираме и креативното им мислене с творчески задачи, които им помагат да организират новите знания и новата лексика по артистичен и персонален начин. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Развиваме критичното си мислене посредством дискусии и различни активности.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Вдъхновяваме децата да започнат своето вълнуващо пътешествие в света на английския език. Целта на нивото Starters е, наред с усвояването на основни академични умения, да помогнем на децата да развият и навици в ученето на английски език. Методите на преподаване от англоговорящите страни, които прилагаме, превръщат програмата в невероятна възможност малките ни ученици да надградят своя речников запас с нови думи и набор от конструкции, които обогатяват изказа им.

Постигаме напредък и като по време на часовете говорим само на английски. Така прескачаме езиковата бариера и се вдъхновяваме за още приключения на английски език.

Годишната програма надгражда знанията и уменията на малчуганите до нивото на първия международен сертификат Cambridge YLE Starters, а в лятната програма Cambridge Young Learners – Starters ги подготвяме по формáта на изпита. Това е възможност децата да демонстрират придобитите през годината знания и умения и да получат сертификат за владеене на английски език на съответното ниво от престижна институция като Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (1 учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да си създават стратегии за запомняне на новата лексика и да се опитват да я използват;
 • да започнат самостоятелно да се изказват с повече от едно изречение и върху повече от една тема благодарение на натрупването на лексикални и граматически структури;
 • да провеждат кратки диалози с връстниците си;
 • да построяват самостоятелно писмен текст в рамките на 70-90 думи, който да е подреден в параграфи;
 • да прочетат текст с няколко непознати думи самостоятелно, гладко и с интонация;
 • да разберат основната идея на текста, както и по-детайлна информация от него;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране, което упражняваме посредством песни, разиграване на кратки истории, диалози и други разнообразни активности.

 

По време на часовете стимулираме децата да бъдат проактивни, да задават въпроси и да се учат от грешките си.

С много различни игри, дискусии и задачи се стремим да ги мотивираме сами да стигат до отговорите, които търсят. За нас е много важно и социалното развитие на децата. Поради тази причина включваме в уроците им задачи, които изискват от тях групова работа, взаимопомощ и разбирателство. Така от ранна възраст те се учат да изслушват другите, да уважават чуждото мнение, да се радват на успеха на останалите, да уважават и приемат различните.

Стимулираме и креативното им мислене с творчески задачи, които им помагат да организират новите знания и новата лексика по артистичен и персонален начин. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Развиваме критичното си мислене посредством дискусии и различни активности.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Вдъхновяваме децата да започнат своето вълнуващо пътешествие в света на английския език. Целта на нивото Starters е, наред с усвояването на основни академични умения, да помогнем на децата да развият и навици в ученето на английски език. Методите на преподаване от англоговорящите страни, които прилагаме, превръщат програмата в невероятна възможност малките ни ученици да надградят своя речников запас с нови думи и набор от конструкции, които обогатяват изказа им. 

Постигаме напредък и като по време на часовете говорим само на английски. Така прескачаме езиковата бариера и се вдъхновяваме за още приключения на английски език.

Годишната програма надгражда знанията и уменията на малчуганите до нивото на първия международен сертификат Cambridge YLE Starters, а в лятната програма Cambridge Young Learners – Starters ги подготвяме по формáта на изпита. Това е възможност децата да демонстрират придобитите през годината знания и умения и да получат сертификат за владеене на английски език на съответното ниво от престижна институция като Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (1 учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

В края на учебната година децата ще могат:

 • да си създават стратегии за запомняне на новата лексика и да се опитват да я използват;
 • да започнат самостоятелно да се изказват с повече от едно изречение и върху повече от една тема благодарение на натрупването на лексикални и граматически структури;
 • да провеждат кратки диалози с връстниците си;
 • да построяват самостоятелно писмен текст в рамките на 70-90 думи, който да е подреден в параграфи;
 • да прочетат текст с няколко непознати думи самостоятелно, гладко и с интонация;
 • да разберат основната идея на текста, както и по-детайлна информация от него;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране, което упражняваме посредством песни, разиграване на кратки истории, диалози и други разнообразни активности.

 

По време на часовете стимулираме децата да бъдат проактивни, да задават въпроси и да се учат от грешките си.

С много различни игри, дискусии и задачи се стремим да ги мотивираме сами да стигат до отговорите, които търсят. За нас е много важно и социалното развитие на децата. Поради тази причина включваме в уроците им задачи, които изискват от тях групова работа, взаимопомощ и разбирателство. Така от ранна възраст те се учат да изслушват другите, да уважават чуждото мнение, да се радват на успеха на останалите, да уважават и приемат различните.

Стимулираме и креативното им мислене с творчески задачи, които им помагат да организират новите знания и новата лексика по артистичен и персонален начин. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Развиваме критичното си мислене посредством дискусии и различни активности.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване