Skip to main content
Submitted by admin on November 24, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Crash Course Family and Friends 1

Програмата Crash Course Family and Friends 1 е ускорен летен курс за деца, който покрива цяло годишно ниво за един месец! С него си поставяме за цел да надградим езиковите умения на учениците, започвайки от полагането на основите в началото до усложняването на задачите в края.

Занятията преминават изключително динамично и забавно. По време на часовете се запознаваме с героите на нивото – Тим, Роузи и Били, които са на възрастта на нашите ученици. Заедно с тях научаваме различни истории, вихрим се в ритъма на рими и песни, разиграваме сюжети и игри, които са незаменима част от детския живот и помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на нови езикови конструкции.

Продължителност: 1 – 30 юни и 30 юни – 29 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа, от 9:00 до 12:30 (включена 30-минутна почивка)

За кого е подходяща програмата: за деца във 2. и 3. клас, които могат да четат и пишат на английски език - досегашни курсисти на BRITANICA, както и нови ученици

Групи от максимум 12 деца

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

По време на летния курс по английски език децата ще се научат:

 • да отговарят на въпроси и да провеждат кратки диалози по темите от уроците;
 • да се опитват сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения (например детето само да разбере, че he се използва за момче, she се използва за момиче, а they се използва за повече хора);
 • да използват научената нова лексика и граматика по-самостоятелно; - да се изразяват с по-дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a... / It is...big/small / It has got... four legs.../It likes... grass.
 • да прочетат дадена нова дума преди преподавателят да я каже;
 • да създават кратък писмен текст, като следват примерен с помощни въпроси, например да опишат своето семейство, дома си, приятелите си и др.
 • да разбират не само основната идея на текст за слушане или четене, но и по-детайлна информация от него.

Активностите в лятната програма Crash Course Family and Friends 1 целят децата да развият креативното си мислене – с игри навън и забавни занимания развиваме умението им да намират множество решения на даден проблем. Често по време на занятията малчуганите работят в екип. Така ги стимулираме да общуват помежду си и им помагаме да се чувстват по-уверени в комуникацията със свои връстници.

За нас е истински важно да поощряваме децата да изразяват себе си и не пропускаме да ги учим за важните ценности – за семейството, за приятелството, как да споделят, да си помагат, да се радват за успехите на другите, да бъдат отзивчиви.

Възпитаваме своите ученици на здравословни навици – в програмата е предвидено време за Healthy Snack – плод или зеленчук, който ги насърчаваме да хапнат между часовете за да се подкрепят и да се заредят с енергия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Програмата Crash Course Family and Friends 1 е ускорен летен курс за деца, който покрива цяло годишно ниво за един месец! С него си поставяме за цел да надградим езиковите умения на учениците, започвайки от полагането на основите в началото до усложняването на задачите в края.

Занятията преминават изключително динамично и забавно. По време на часовете се запознаваме с героите на нивото – Тим, Роузи и Били, които са на възрастта на нашите ученици. Заедно с тях научаваме различни истории, вихрим се в ритъма на рими и песни, разиграваме сюжети и игри, които са незаменима част от детския живот и помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на нови езикови конструкции.

Продължителност: 1 – 30 юни и 30 юни – 29 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа, от 9:00 до 12:30 (включена 30-минутна почивка)

За кого е подходяща програмата: за деца във 2. и 3. клас, които могат да четат и пишат на английски език - досегашни курсисти на BRITANICA, както и нови ученици

Платформата: Работим с изпитаната платформа Vedamo, която доближава преживяването от часа максимално до това от физическа класна стая.

Групи от максимум 12 деца

По време на летния курс по английски език децата ще се научат:

 • да отговарят на въпроси и да провеждат кратки диалози по темите от уроците;
 • да се опитват сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения (например детето само да разбере, че he се използва за момче, she се използва за момиче, а they се използва за повече хора);
 • да използват научената нова лексика и граматика по-самостоятелно; - да се изразяват с по-дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a... / It is...big/small / It has got... four legs.../It likes... grass.
 • да прочетат дадена нова дума преди преподавателят да я каже;
 • да създават кратък писмен текст, като следват примерен с помощни въпроси, например да опишат своето семейство, дома си, приятелите си и др.
 • да разбират не само основната идея на текст за слушане или четене, но и по-детайлна информация от него.

Активностите в лятната програма Crash Course Family and Friends 1 целят децата да развият креативното си мислене – с игри навън и забавни занимания развиваме умението им да намират множество решения на даден проблем. Често по време на занятията малчуганите работят в екип. Така ги стимулираме да общуват помежду си и им помагаме да се чувстват по-уверени в комуникацията със свои връстници.

За нас е истински важно да поощряваме децата да изразяват себе си и не пропускаме да ги учим за важните ценности – за семейството, за приятелството, как да споделят, да си помагат, да се радват за успехите на другите, да бъдат отзивчиви.

Възпитаваме своите ученици на здравословни навици – в програмата е предвидено време за Healthy Snack - плод или зеленчук, който ги насърчаваме да хапнат между часовете за да се подкрепят и да се заредят с енергия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Програмата Crash Course Family and Friends 1 е ускорен летен курс за деца, който покрива цяло годишно ниво за един месец! С него си поставяме за цел да надградим езиковите умения на учениците, започвайки от полагането на основите в началото до усложняването на задачите в края.

Занятията преминават изключително динамично и забавно. По време на часовете се запознаваме с героите на нивото – Тим, Роузи и Били, които са на възрастта на нашите ученици. Заедно с тях научаваме различни истории, вихрим се в ритъма на рими и песни, разиграваме сюжети и игри, които са незаменима част от детския живот и помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на нови езикови конструкции.

Продължителност: 1 – 30 юни и 30 юни – 29 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа, от 9:00 до 12:30 (включена 30-минутна почивка)

За кого е подходяща програмата: за деца във 2. и 3. клас, които могат да четат и пишат на английски език - досегашни курсисти на BRITANICA, както и нови ученици

Групи от максимум 12 деца

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

По време на летния курс по английски език децата ще се научат:

 • да отговарят на въпроси и да провеждат кратки диалози по темите от уроците;
 • да се опитват сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения (например детето само да разбере, че he се използва за момче, she се използва за момиче, а they се използва за повече хора);
 • да използват научената нова лексика и граматика по-самостоятелно; - да се изразяват с по-дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a... / It is...big/small / It has got... four legs.../It likes... grass.
 • да прочетат дадена нова дума преди преподавателят да я каже;
 • да създават кратък писмен текст, като следват примерен с помощни въпроси, например да опишат своето семейство, дома си, приятелите си и др.
 • да разбират не само основната идея на текст за слушане или четене, но и по-детайлна информация от него.

Активностите в лятната програма Crash Course Family and Friends 1 целят децата да развият креативното си мислене – с игри навън и забавни занимания развиваме умението им да намират множество решения на даден проблем. Често по време на занятията малчуганите работят в екип. Така ги стимулираме да общуват помежду си и им помагаме да се чувстват по-уверени в комуникацията със свои връстници.

За нас е истински важно да поощряваме децата да изразяват себе си и не пропускаме да ги учим за важните ценности – за семейството, за приятелството, как да споделят, да си помагат, да се радват за успехите на другите, да бъдат отзивчиви.

Възпитаваме своите ученици на здравословни навици – в програмата е предвидено време за Healthy Snack – плод или зеленчук, който ги насърчаваме да хапнат между часовете за да се подкрепят и да се заредят с енергия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Програмата Crash Course Family and Friends 1 е ускорен летен курс за деца, който покрива цяло годишно ниво за един месец! С него си поставяме за цел да надградим езиковите умения на учениците, започвайки от полагането на основите в началото до усложняването на задачите в края.

Занятията преминават изключително динамично и забавно. По време на часовете се запознаваме с героите на нивото – Тим, Роузи и Били, които са на възрастта на нашите ученици. Заедно с тях научаваме различни истории, вихрим се в ритъма на рими и песни, разиграваме сюжети и игри, които са незаменима част от детския живот и помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на нови езикови конструкции.

Продължителност: 1 – 30 юни и 30 юни – 29 юли

Посещения: всеки делничен ден 4 учебни часа, от 9:00 до 12:30 (включена 30-минутна почивка)

За кого е подходяща програмата: за деца във 2. и 3. клас, които могат да четат и пишат на английски език - досегашни курсисти на BRITANICA, както и нови ученици

Платформата: Работим с изпитаната платформа Vedamo, която доближава преживяването от часа максимално до това от физическа класна стая.

Групи от максимум 12 деца

По време на летния курс по английски език децата ще се научат:

 • да отговарят на въпроси и да провеждат кратки диалози по темите от уроците;
 • да се опитват сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения (например детето само да разбере, че he се използва за момче, she се използва за момиче, а they се използва за повече хора);
 • да използват научената нова лексика и граматика по-самостоятелно; - да се изразяват с по-дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a... / It is...big/small / It has got... four legs.../It likes... grass.
 • да прочетат дадена нова дума преди преподавателят да я каже;
 • да създават кратък писмен текст, като следват примерен с помощни въпроси, например да опишат своето семейство, дома си, приятелите си и др.
 • да разбират не само основната идея на текст за слушане или четене, но и по-детайлна информация от него.

Активностите в лятната програма Crash Course Family and Friends 1 целят децата да развият креативното си мислене – с игри навън и забавни занимания развиваме умението им да намират множество решения на даден проблем. Често по време на занятията малчуганите работят в екип. Така ги стимулираме да общуват помежду си и им помагаме да се чувстват по-уверени в комуникацията със свои връстници.

За нас е истински важно да поощряваме децата да изразяват себе си и не пропускаме да ги учим за важните ценности – за семейството, за приятелството, как да споделят, да си помагат, да се радват за успехите на другите, да бъдат отзивчиви.

Възпитаваме своите ученици на здравословни навици – в програмата е предвидено време за Healthy Snack - плод или зеленчук, който ги насърчаваме да хапнат между часовете за да се подкрепят и да се заредят с енергия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване за лятно обучение преди края на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Годишни програми за деца