Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Movers

В ниво Movers децата правят сериозна крачка напред в овладяването на граматиката и лексиката на английския език. Програмата е разработена с цел обогатяване на речниковия запас на учениците и придобиване на по-голяма увереност в общуването на английски език. За да постигнем това, използваме не само специални методи на обучение, но и говорим изцяло на английски в часовете. Така децата свикват с ритъма на езика и се потапят в него свободно и естествено, разширявайки темите, по които могат да говорят.

Годишната програма Movers надгражда уменията на детето до нивото на международния сертификат Cambridge YLE Movers, а лятната програма Movers Summer School подготвя по формáта на изпита за сертификата. Той удостоверява владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво от шестте нива за владеене на английски език по Общата европейска езикова рамка. Този изпит е възможност за всяко дете да демонстрира придобитите през годината знания и умения, като получи международен сертификат от престижна институция като Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В нивото Movers се фокусираме върху надграждането на езиковите умения на децата. В края на учебната година нашите ученици могат:

 • да се изказват самостоятелно на различни теми – например да разкажат какво правят на плажа, какви спортове практикуват там, как минава денят им на плажа, какво правят през това време техните приятели и т.н.;
 • да провеждат кратки диалози под формата на задаване на въпроси и даване на отговори;
 • да поддържат тетрадка-речник, а в края на курса вече могат да работят и с речник;
 • да структурират свой собствен писмен текст в рамките на 90-110 думи;
 • да участват в дискусии по текстове, които са прочели;
 • да четат текстове по разнородни теми и да извличат информация от контекста за непознатите думи и изрази;
 • да овладеят слушането с разбиране на текстове и диалози на разнородни теми, които са със степен на трудност като за деца, израстнали в англоговоряща среда;
 • да вникват по-детайлно в това, което слушат, както и да правят логически изводи за възможния отговор на даден въпрос.

 

В нивото Movers отделяме специално внимание на различни ценности и добродетели (например как да постъпваме правилно в различни ситуации, как да се грижим за природата, как да уважаваме хората и животните). Представяме ги на децата чрез различни истории и видеа, с които допълнително упражняваме взетия материал и доразвиваме ценностната система на курсистите. Освен това се учим да работим в екип, да уважаваме различията си, да бъдем толерантни и упражняваме своя самоконтрол.

Творческите задачи, които съпътстват курса, развиват творческото мислене на децата, а различните ролеви игри и дискусии развиват критичното им мислене. Стремим се да мотивираме децата да се учат от грешките си и да не се отказват.

Обръщаме специално внимание и на отговорността им към ученето. Всеки наш курсист се грижи за учебните си материали и домашните си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

В ниво Movers децата правят сериозна крачка напред в овладяването на граматиката и лексиката на английския език. Програмата е разработена с цел обогатяване на речниковия запас на учениците и придобиване на по-голяма увереност в общуването на английски език. За да постигнем това, използваме не само специални методи на обучение, но и говорим изцяло на английски в часовете. Така децата свикват с ритъма на езика и се потапят в него свободно и естествено, разширявайки темите, по които могат да говорят.

Годишната програма Movers надгражда уменията на детето до нивото на международния сертификат Cambridge YLE Movers, а лятната програма Movers Summer School подготвя по формáта на изпита за сертификата. Той удостоверява владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво от шестте нива за владеене на английски език по Общата европейска езикова рамка. Този изпит е възможност за всяко дете да демонстрира придобитите през годината знания и умения, като получи международен сертификат от престижна институция като Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

В нивото Movers се фокусираме върху надграждането на езиковите умения на децата. В края на учебната година нашите ученици могат:

 • да се изказват самостоятелно на различни теми – например да разкажат какво правят на плажа, какви спортове практикуват там, как минава денят им на плажа, какво правят през това време техните приятели и т.н.;
 • да провеждат кратки диалози под формата на задаване на въпроси и даване на отговори;
 • да поддържат тетрадка-речник, а в края на курса вече могат да работят и с речник;
 • да структурират свой собствен писмен текст в рамките на 90-110 думи;
 • да участват в дискусии по текстове, които са прочели;
 • да четат текстове по разнородни теми и да извличат информация от контекста за непознатите думи и изрази;
 • да овладеят слушането с разбиране на текстове и диалози на разнородни теми, които са със степен на трудност като за деца, израстнали в англоговоряща среда;
 • да вникват по-детайлно в това, което слушат, както и да правят логически изводи за възможния отговор на даден въпрос.

В нивото Movers отделяме специално внимание на различни ценности и добродетели (например как да постъпваме правилно в различни ситуации, как да се грижим за природата, как да уважаваме хората и животните). Представяме ги на децата чрез различни истории и видеа, с които допълнително упражняваме взетия материал и доразвиваме ценностната система на курсистите. Освен това се учим да работим в екип, да уважаваме различията си, да бъдем толерантни и упражняваме своя самоконтрол.

Творческите задачи, които съпътстват курса, развиват творческото мислене на децата, а различните ролеви игри и дискусии развиват критичното им мислене. Стремим се да мотивираме децата да се учат от грешките си и да не се отказват.

Обръщаме специално внимание и на отговорността им към ученето. Всеки наш курсист се грижи за учебните си материали и домашните си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

В ниво Movers децата правят сериозна крачка напред в овладяването на граматиката и лексиката на английския език. Програмата е разработена с цел обогатяване на речниковия запас на учениците и придобиване на по-голяма увереност в общуването на английски език. За да постигнем това, използваме не само специални методи на обучение, но и говорим изцяло на английски в часовете. Така децата свикват с ритъма на езика и се потапят в него свободно и естествено, разширявайки темите, по които могат да говорят.

Годишната програма Movers надгражда уменията на детето до нивото на международния сертификат Cambridge YLE Movers, а лятната програма Movers Summer School подготвя по формáта на изпита за сертификата. Той удостоверява владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво от шестте нива за владеене на английски език по Общата европейска езикова рамка. Този изпит е възможност за всяко дете да демонстрира придобитите през годината знания и умения, като получи международен сертификат от престижна институция като Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В нивото Movers се фокусираме върху надграждането на езиковите умения на децата. В края на учебната година нашите ученици могат:

 • да се изказват самостоятелно на различни теми – например да разкажат какво правят на плажа, какви спортове практикуват там, как минава денят им на плажа, какво правят през това време техните приятели и т.н.;
 • да провеждат кратки диалози под формата на задаване на въпроси и даване на отговори;
 • да поддържат тетрадка-речник, а в края на курса вече могат да работят и с речник;
 • да структурират свой собствен писмен текст в рамките на 90-110 думи;
 • да участват в дискусии по текстове, които са прочели;
 • да четат текстове по разнородни теми и да извличат информация от контекста за непознатите думи и изрази;
 • да овладеят слушането с разбиране на текстове и диалози на разнородни теми, които са със степен на трудност като за деца, израстнали в англоговоряща среда;
 • да вникват по-детайлно в това, което слушат, както и да правят логически изводи за възможния отговор на даден въпрос.

 

В нивото Movers отделяме специално внимание на различни ценности и добродетели (например как да постъпваме правилно в различни ситуации, как да се грижим за природата, как да уважаваме хората и животните). Представяме ги на децата чрез различни истории и видеа, с които допълнително упражняваме взетия материал и доразвиваме ценностната система на курсистите. Освен това се учим да работим в екип, да уважаваме различията си, да бъдем толерантни и упражняваме своя самоконтрол.

Творческите задачи, които съпътстват курса, развиват творческото мислене на децата, а различните ролеви игри и дискусии развиват критичното им мислене. Стремим се да мотивираме децата да се учат от грешките си и да не се отказват.

Обръщаме специално внимание и на отговорността им към ученето. Всеки наш курсист се грижи за учебните си материали и домашните си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

В ниво Movers децата правят сериозна крачка напред в овладяването на граматиката и лексиката на английския език. Програмата е разработена с цел обогатяване на речниковия запас на учениците и придобиване на по-голяма увереност в общуването на английски език. За да постигнем това, използваме не само специални методи на обучение, но и говорим изцяло на английски в часовете. Така децата свикват с ритъма на езика и се потапят в него свободно и естествено, разширявайки темите, по които могат да говорят.

Годишната програма Movers надгражда уменията на детето до нивото на международния сертификат Cambridge YLE Movers, а лятната програма Movers Summer School подготвя по формáта на изпита за сертификата. Той удостоверява владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво от шестте нива за владеене на английски език по Общата европейска езикова рамка. Този изпит е възможност за всяко дете да демонстрира придобитите през годината знания и умения, като получи международен сертификат от престижна институция като Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

В нивото Movers се фокусираме върху надграждането на езиковите умения на децата. В края на учебната година нашите ученици могат:

 • да се изказват самостоятелно на различни теми – например да разкажат какво правят на плажа, какви спортове практикуват там, как минава денят им на плажа, какво правят през това време техните приятели и т.н.;
 • да провеждат кратки диалози под формата на задаване на въпроси и даване на отговори;
 • да поддържат тетрадка-речник, а в края на курса вече могат да работят и с речник;
 • да структурират свой собствен писмен текст в рамките на 90-110 думи;
 • да участват в дискусии по текстове, които са прочели;
 • да четат текстове по разнородни теми и да извличат информация от контекста за непознатите думи и изрази;
 • да овладеят слушането с разбиране на текстове и диалози на разнородни теми, които са със степен на трудност като за деца, израстнали в англоговоряща среда;
 • да вникват по-детайлно в това, което слушат, както и да правят логически изводи за възможния отговор на даден въпрос.

В нивото Movers отделяме специално внимание на различни ценности и добродетели (например как да постъпваме правилно в различни ситуации, как да се грижим за природата, как да уважаваме хората и животните). Представяме ги на децата чрез различни истории и видеа, с които допълнително упражняваме взетия материал и доразвиваме ценностната система на курсистите. Освен това се учим да работим в екип, да уважаваме различията си, да бъдем толерантни и упражняваме своя самоконтрол.

Творческите задачи, които съпътстват курса, развиват творческото мислене на децата, а различните ролеви игри и дискусии развиват критичното им мислене. Стремим се да мотивираме децата да се учат от грешките си и да не се отказват.

Обръщаме специално внимание и на отговорността им към ученето. Всеки наш курсист се грижи за учебните си материали и домашните си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване