Skip to main content
Submitted by admin on November 24, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Cambridge Young Learners

Под името Cambridge Young Learners са включени няколко летни програми, разделени спрямо възрастта и нивото на владеена на английски език на децата. Това са Starters, Movers, Movers Teens и Flyers. Целта на всяка една от тях е да помогне на учениците ни да достигнат високите международни срандарти за владеене на английски на Cambridge Assessment English.

Курсовете са създадени с фокус върху развитието на езиковите умения на курсистите ни по форматите на изпитите за международни сертификати на Cambridge. Същвременно работим и върху различни качества, които са важни за отличното справяне със задачите на изпита - аналитичност, организираност, спазване на времеви рамки, редактиране и др.

В края на обучението учениците ще се чувстват по-уверени в знанията и уменията си по езика. Постигаме това, като говорим само на английски в часовете, упражняваме се с много игри, състезания и други забавни активности в духа на лятото.

 • Starters

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers Teens

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. и 5. клас

 • Flyers

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. клас

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за първия международен сертификат Starters. Помагаме на учениците да овладеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки курсистите ни в изпитна среда.

След успешно завършване на курса децага ще могат:

 • да водят диалог на теми, близки до ежедневието им (семейство, хобита, възраст, интереси);
 • да овладеят правилното произношение на английски език;
 • да си служат свободно (устно и писмено) с около 500 думи;
 • да четат кратък текст и да проявяват разбиране към основната тема и детайлите в него;
 • да проявяват умението слушане с разбиране;
 • да прилагат различни стратегии за справяне с изпита, така че да пестят време и да се оредставят максимално ефективно.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Movers. Този сертификат удостоверява умения за владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво по Общата Европейска езикова рамка.

За да бъдат спокойни и уверени в знанията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки учениците в изпитна среда.

След успешно завършване на курса те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – като семейство, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 900 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Movers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Flyers. Помагаме на учениците да овладяеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения и да натрупат увереност и самочувствие.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки децата в изпитна среда.

След успешно завършване на нивото те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – като семейство, училище, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 1400 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Flyers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Под името Cambridge Young Learners са включени няколко летни програми, разделени спрямо възрастта и нивото на владеена на английски език на децата. Това са Starters, Movers, Movers Teens и Flyers. Целта на всяка една от тях е да помогне на учениците ни да достигнат високите международни срандарти за владеене на английски на Cambridge Assessment English.

Курсовете са създадени с фокус върху развитието на езиковите умения на курсистите ни по форматите на изпитите за международни сертификати на Cambridge. Същвременно работим и върху различни качества, които са важни за отличното справяне със задачите на изпита - аналитичност, организираност, спазване на времеви рамки, редактиране и др.

В края на обучението учениците ще се чувстват по-уверени в знанията и уменията си по езика. Постигаме това, като говорим само на английски в часовете, упражняваме се с много игри, състезания и други забавни активности в духа на лятото.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, даваще възможност за интерактивно обучение, което не отстъпва по нищо на занятята в нашите филиали.

 • Starters

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers Teens

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. и 5. клас

 • Flyers

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. клас

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за първия международен сертификат Starters. Помагаме на учениците да овладеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки курсистите ни в изпитна среда.

След успешно завършване на курса децага ще могат:

 • да водят диалог на теми, близки до ежедневието им (семейство, хобита, възраст, интереси);
 • да овладеят правилното произношение на английски език;
 • да си служат свободно (устно и писмено) с около 500 думи;
 • да четат кратък текст и да проявяват разбиране към основната тема и детайлите в него;
 • да проявяват умението слушане с разбиране;
 • да прилагат различни стратегии за справяне с изпита, така че да пестят време и да се оредставят максимално ефективно.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Movers. Този сертификат удостоверява умения за владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво по Общата Европейска езикова рамка.

За да бъдат спокойни и уверени в знанията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки учениците в изпитна среда.

След успешно завършване на курса те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – семейство, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 900 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Movers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Flyers. Помагаме на учениците да овладяеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения и да натрупат увереност и самочувствие.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки децата в изпитна среда.

След успешно завършване на нивото те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – семейство, училище, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 1400 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Flyers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Под името Cambridge Young Learners са включени няколко летни програми, разделени спрямо възрастта и нивото на владеена на английски език на децата. Това са Starters, Movers, Movers Teens и Flyers. Целта на всяка една от тях е да помогне на учениците ни да достигнат високите международни срандарти за владеене на английски на Cambridge Assessment English.

Курсовете са създадени с фокус върху развитието на езиковите умения на курсистите ни по форматите на изпитите за международни сертификати на Cambridge. Същвременно работим и върху различни качества, които са важни за отличното справяне със задачите на изпита - аналитичност, организираност, спазване на времеви рамки, редактиране и др.

В края на обучението учениците ще се чувстват по-уверени в знанията и уменията си по езика. Постигаме това, като говорим само на английски в часовете, упражняваме се с много игри, състезания и други забавни активности в духа на лятото.

 • Starters

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers Teens

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. и 5. клас

 • Flyers

Продължителност: 17 юни – 28 юни
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. клас

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за първия международен сертификат Starters. Помагаме на учениците да овладеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки курсистите ни в изпитна среда.

След успешно завършване на курса децага ще могат:

 • да водят диалог на теми, близки до ежедневието им (семейство, хобита, възраст, интереси);
 • да овладеят правилното произношение на английски език;
 • да си служат свободно (устно и писмено) с около 500 думи;
 • да четат кратък текст и да проявяват разбиране към основната тема и детайлите в него;
 • да проявяват умението слушане с разбиране;
 • да прилагат различни стратегии за справяне с изпита, така че да пестят време и да се оредставят максимално ефективно.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Movers. Този сертификат удостоверява умения за владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво по Общата Европейска езикова рамка.

За да бъдат спокойни и уверени в знанията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки учениците в изпитна среда.

След успешно завършване на курса те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – като семейство, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 900 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Movers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Flyers. Помагаме на учениците да овладяеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения и да натрупат увереност и самочувствие.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки децата в изпитна среда.

След успешно завършване на нивото те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – като семейство, училище, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 1400 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Flyers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Под името Cambridge Young Learners са включени няколко летни програми, разделени спрямо възрастта и нивото на владеена на английски език на децата. Това са Starters, Movers, Movers Teens и Flyers. Целта на всяка една от тях е да помогне на учениците ни да достигнат високите международни срандарти за владеене на английски на Cambridge Assessment English.

Курсовете са създадени с фокус върху развитието на езиковите умения на курсистите ни по форматите на изпитите за международни сертификати на Cambridge. Същвременно работим и върху различни качества, които са важни за отличното справяне със задачите на изпита - аналитичност, организираност, спазване на времеви рамки, редактиране и др.

В края на обучението учениците ще се чувстват по-уверени в знанията и уменията си по езика. Постигаме това, като говорим само на английски в часовете, упражняваме се с много игри, състезания и други забавни активности в духа на лятото.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, даваще възможност за интерактивно обучение, което не отстъпва по нищо на занятята в нашите филиали.

 • Starters

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 2. и 3. клас

 • Movers Teens

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. и 5. клас

 • Flyers

Продължителност: 17 юни – 28 юли
Посещения: 2 седмици, всеки делничен ден по 3 астрономически часа и 20 мин почивка
За: деца, завършващи 4. клас

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за първия международен сертификат Starters. Помагаме на учениците да овладеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки курсистите ни в изпитна среда.

След успешно завършване на курса децага ще могат:

 • да водят диалог на теми, близки до ежедневието им (семейство, хобита, възраст, интереси);
 • да овладеят правилното произношение на английски език;
 • да си служат свободно (устно и писмено) с около 500 думи;
 • да четат кратък текст и да проявяват разбиране към основната тема и детайлите в него;
 • да проявяват умението слушане с разбиране;
 • да прилагат различни стратегии за справяне с изпита, така че да пестят време и да се оредставят максимално ефективно.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Movers. Този сертификат удостоверява умения за владеене на езика на ниво А1 – първото важно и задължително ниво по Общата Европейска езикова рамка.

За да бъдат спокойни и уверени в знанията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки учениците в изпитна среда.

След успешно завършване на курса те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – семейство, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 900 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Movers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

Програмата цели да подготви децата за явяването на изпит за международен езиков сертификат на Cambridge – Flyers. Помагаме на учениците да овладяеят спецификите на изпитния формат и типовете упражнения и да натрупат увереност и самочувствие.

За да бъдат спокойни и уверени в уменията си, по време на обучението работим по всяко едно езиково умение на английски език и правим и 3 практически изпита, поставяйки децата в изпитна среда.

След успешно завършване на нивото те ще могат:

 • да водят диалози, да изказват мнение и споделят предпочитания по теми от ежедневието – семейство, училище, хобита, интереси и др.
 • да произнасят правилно специфични думи и звуци от английския език и да използват равилна интонация при говорене;
 • да си служат (устно и писмено) с над 1400 думи;
 • да проявяват уменията четене и слушане с разбиране, отговаряйки на въпроси, свързани с текс, който са прочели или чули.
 • да прилагат различни стратегии за по-добро представяне при провеждането на изпита Flyers.

По време на часовете окуражаваме учениците ни да бъдат проактивни и да не се страхуват от грешки, а да се учат от тях. Стимулираме ги да си помагат и да работят в екип. Различните задачи в часовете целят да им помогнат да разгърнат креативното си мислене и ги мотивираме да бъдат целеустремени и ученолюбиви.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване за лятно обучение преди края на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Годишни програми за деца