Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

M1

Смело се впускаме в приключение на английски език и откриваме цял един нов свят.

Програмата M1 цели децата да надградят базисните си умения за владеене на английски език. Тя съответства на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Разнообразните стратегии за говорене, писане и четене, които прилагаме във всеки урок, имат за цел не само да помогнат на децата да напреднат в английския, но и да ги научат да мислят критично – умение, което макар и да е предизвикателство в тази възраст, в бъдеще ще ги улесни неимоверно в редица житейски ситуации, като например при полагането на изпитите на Cambridge.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас, които са имали досег с английския език, но не са развили основните езикови умения достатъчно добре.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще са усвоили основите на четирите езикови умения. След успешно завършване на програмата те ще могат:

 • да следват кратки инструкции, използвани ежедневно в обучението през годината;
 • да изговарят правилно усвоените през годината думи;
 • да съставят прости изречения – да се представят и да описват приятел, друг човек или предмети;
 • да пишат правилно усвоените думи през годината;
 • да пишат кратък текст на познати теми (първия срок – 80-90 думи, а втория – 90-100 думи);
 • да се ориентират с помощта на картинки за темата и сюжета на текст;
 • да четат текст с познати думи с минимални затруднения;
 • да разпознават основната идея на текста и да отговарят на въпроси, свързани с цялостното съдържание;
 • да се ориентират в кратки текстове, свързани със заобикалящия ги свят (семейство, местоживеене, любими животни, дрехи, сезонни занимания, потребности и желания);
 • да разпозпознават детайли в това, което слушат (например цвят, място, време, числа и др.) и да попълват информация, свързана с тях.

 

Активностите в програмата М1 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Насърчаваме децата да работят в екип – по групи или по двойки. Така те се учат да се изслушват, да обменят информация и идеи, приемат различни гледни точки, които свикват да уважават.

Същевременно ги окуражаваме да задават въпроси и ги учим да мислят, а не да наизустяват. Мотивираме ги да използват въображението си и да разгръщат креативното си мислене с много творчески задачи и проекти, които също така им помагат при умението да сортират информацията по важност.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Смело се впускаме в приключение на английски език и откриваме цял един нов свят.

Програмата M1 цели децата да надградят базисните си умения за владеене на английски език. Тя съответства на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Разнообразните стратегии за говорене, писане и четене, които прилагаме във всеки урок, имат за цел не само да помогнат на децата да напреднат в английския, но и да ги научат да мислят критично – умение, което макар и да е предизвикателство в тази възраст, в бъдеще ще ги улесни неимоверно в редица житейски ситуации, като например при полагането на изпитите на Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

В края на учебната година децата ще са усвоили основите на четирите езикови умения. След успешно завършване на програмата те ще могат:

 • да следват кратки инструкции, използвани ежедневно в обучението през годината;
 • да изговарят правилно усвоените през годината думи;
 • да съставят прости изречения – да се представят и да описват приятел, друг човек или предмети;
 • да пишат правилно усвоените думи през годината;
 • да пишат кратък текст на познати теми (първия срок – 80-90 думи, а втория – 90-100 думи);
 • да се ориентират с помощта на картинки за темата и сюжета на текст;
 • да четат текст с познати думи с минимални затруднения;
 • да разпознават основната идея на текста и да отговарят на въпроси, свързани с цялостното съдържание;
 • да се ориентират в кратки текстове, свързани със заобикалящия ги свят (семейство, местоживеене, любими животни, дрехи, сезонни занимания, потребности и желания);
 • да разпозпознават детайли в това, което слушат (например цвят, място, време, числа и др.) и да попълват информация, свързана с тях.

 

Активностите в програмата М1 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Насърчаваме децата да работят в екип – по групи или по двойки. Така те се учат да се изслушват, да обменят информация и идеи, приемат различни гледни точки, които свикват да уважават.

Същевременно ги окуражаваме да задават въпроси и ги учим да мислят, а не да наизустяват. Мотивираме ги да използват въображението си и да разгръщат креативното си мислене с много творчески задачи и проекти, които също така им помагат при умението да сортират информацията по важност.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Смело се впускаме в приключение на английски език и откриваме цял един нов свят.

Програмата M1 цели децата да надградят базисните си умения за владеене на английски език. Тя съответства на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Разнообразните стратегии за говорене, писане и четене, които прилагаме във всеки урок, имат за цел не само да помогнат на децата да напреднат в английския, но и да ги научат да мислят критично – умение, което макар и да е предизвикателство в тази възраст, в бъдеще ще ги улесни неимоверно в редица житейски ситуации, като например при полагането на изпитите на Cambridge.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас, които са имали досег с английския език, но не са развили основните езикови умения достатъчно добре.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще са усвоили основите на четирите езикови умения. След успешно завършване на програмата те ще могат:

 • да следват кратки инструкции, използвани ежедневно в обучението през годината;
 • да изговарят правилно усвоените през годината думи;
 • да съставят прости изречения – да се представят и да описват приятел, друг човек или предмети;
 • да пишат правилно усвоените думи през годината;
 • да пишат кратък текст на познати теми (първия срок – 80-90 думи, а втория – 90-100 думи);
 • да се ориентират с помощта на картинки за темата и сюжета на текст;
 • да четат текст с познати думи с минимални затруднения;
 • да разпознават основната идея на текста и да отговарят на въпроси, свързани с цялостното съдържание;
 • да се ориентират в кратки текстове, свързани със заобикалящия ги свят (семейство, местоживеене, любими животни, дрехи, сезонни занимания, потребности и желания);
 • да разпозпознават детайли в това, което слушат (например цвят, място, време, числа и др.) и да попълват информация, свързана с тях.

 

Активностите в програмата М1 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Насърчаваме децата да работят в екип – по групи или по двойки. Така те се учат да се изслушват, да обменят информация и идеи, приемат различни гледни точки, които свикват да уважават.

Същевременно ги окуражаваме да задават въпроси и ги учим да мислят, а не да наизустяват. Мотивираме ги да използват въображението си и да разгръщат креативното си мислене с много творчески задачи и проекти, които също така им помагат при умението да сортират информацията по важност.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Смело се впускаме в приключение на английски език и откриваме цял един нов свят.

Програмата M1 цели децата да надградят базисните си умения за владеене на английски език. Тя съответства на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

Разнообразните стратегии за говорене, писане и четене, които прилагаме във всеки урок, имат за цел не само да помогнат на децата да напреднат в английския, но и да ги научат да мислят критично – умение, което макар и да е предизвикателство в тази възраст, в бъдеще ще ги улесни неимоверно в редица житейски ситуации, като например при полагането на изпитите на Cambridge.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 3. и 4. клас

В края на учебната година децата ще са усвоили основите на четирите езикови умения. След успешно завършване на програмата те ще могат:

 • да следват кратки инструкции, използвани ежедневно в обучението през годината;
 • да изговарят правилно усвоените през годината думи;
 • да съставят прости изречения – да се представят и да описват приятел, друг човек или предмети;
 • да пишат правилно усвоените думи през годината;
 • да пишат кратък текст на познати теми (първия срок – 80-90 думи, а втория – 90-100 думи);
 • да се ориентират с помощта на картинки за темата и сюжета на текст;
 • да четат текст с познати думи с минимални затруднения;
 • да разпознават основната идея на текста и да отговарят на въпроси, свързани с цялостното съдържание;
 • да се ориентират в кратки текстове, свързани със заобикалящия ги свят (семейство, местоживеене, любими животни, дрехи, сезонни занимания, потребности и желания);
 • да разпозпознават детайли в това, което слушат (например цвят, място, време, числа и др.) и да попълват информация, свързана с тях.

 

Активностите в програмата М1 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Насърчаваме децата да работят в екип – по групи или по двойки. Така те се учат да се изслушват, да обменят информация и идеи, приемат различни гледни точки, които свикват да уважават.

Същевременно ги окуражаваме да задават въпроси и ги учим да мислят, а не да наизустяват. Мотивираме ги да използват въображението си и да разгръщат креативното си мислене с много творчески задачи и проекти, които също така им помагат при умението да сортират информацията по важност.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване