Skip to main content
Submitted by admin on November 21, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Founders

Политаме смело към приключението английски език заедно с главния герой на програмата – плюшения папагал Нортън.

Учебната година в ниво Founders започва с изучаването на английската азбука – малките и големите букви, техните звуци и изписване им. В края на програмата децата могат да изписват самостоятелно изучаваните думи, да пишат изречения с тях и да прочитат кратки, познати текстове.

За да постигнем желаните резултати, използваме изпитани обучителни методи и интерактивни помощни средства, с които помагаме на децата да запомнят новите думи и правила. Нашата цел е да пресъздадем за учениците си реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин, затова часовете ни се провеждат изцяло на английски език. Така малчуганите не само свикват с ритъма на езика, но и успяват по-добре да усвоят новите знания и да ги прилагат в ежедневието си.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 1 1/2 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 1. и 2. клас.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

По време на занятията в ниво Founders работим с децата върху четирите основни езикови умения: говорене, писане, четене и слушане с разбиране. В края на учебната годината малките ни курсисти вече могат:

 • да изпозлват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая. Например open the book, sit down, match the pictures и др.;
 • да произнасят буквите от азбуката и да ги свързват с дума, която започва с всяка от тях;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да опишат картинка или да разкажат нещо за себе си. Например My favorite color is..., The big red car is in the living room;
 • да завършват смислово непълен текст с правилни фрази или ключови думи;
 • да пишат самостоятелно новите думи (например red, banana, car, teddy, orange, train, bike и др.) и цели изречения (I'm wearing trousers, I can climb a tree и др.);
 • да поддържат тетрадка-речник и да се грижат за учебните си материали;
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат и четат, и съответно да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат цели изречения и комбинации от изречения и да демонстрират умение за четене с разбиране чрез изпълнението на кратки задачи. Например оградете правилната дума в изречение от книжката, познайте коя дма/фраза липсва в изречението и др.;
 • да слушат цял диалог и да се ориентират за какво се говори въпреки непознатите думи.

В ниво Founders учим децата да бъдат самостоятелни, отговорни и да уважават другите. Още от първия час си поставяме правила и цели заедно с Нортън, които курсистите ни постепенно свикват да следват Мотивираме всяко дете да се грижи за учебните си материали, да изчаква реда си и да вдига ръка, ако желае да участва в групови и индивидуални игри, да изслушва приятелчетата си и да проявява толерантност, да обича и да се грижи за природата.

Насърчаваме малките курсисти да работят в екип и да свикнат да общуват с различни като характер деца и да са устремени към постигане на резултати заедно, помагайки си. Разигравайки различни ситуации от тяхното ежедневие, помагаме на учениците да свикнат да изразяват идеите и мислите си.

С много различни игри и забавни активности развиваме тяхната креативност, поставяме основите на общата им култура. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, както и да развиваме критичното си мислене и креативност чрез диалози и творчески задачи.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Политаме смело към приключението английски език заедно с главния герой на програмата – плюшения папагал Нортън.

Учебната година в ниво Founders започва с изучаването на английската азбука – малките и големите букви, техните звуци и изписване им. В края на програмата децата могат да изписват самостоятелно изучаваните думи, да пишат изречения с тях и да прочитат кратки, познати текстове.

За да постигнем желаните резултати, използваме изпитани обучителни методи и интерактивни помощни средства, с които помагаме на децата да запомнят новите думи и правила. Нашата цел е да пресъздадем за учениците си реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин, затова часовете ни се провеждат изцяло на английски език. Така малчуганите не само свикват с ритъма на езика, но и успяват по-добре да усвоят новите знания и да ги прилагат в ежедневието си.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 1 1/2 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 1. и 2. клас.

 

По време на занятията в ниво Founders работим с децата върху четирите основни езикови умения: говорене, писане, четене и слушане с разбиране. В края на учебната годината малките ни курсисти вече могат:

 • да изпозлват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая. Например open the book, sit down, match the pictures и др.;
 • да произнасят буквите от азбуката и да ги свързват с дума, която започва с всяка от тях;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да опишат картинка или да разкажат нещо за себе си. Например My favorite color is..., The big red car is in the living room;
 • да завършват смислово непълен текст с правилни фрази или ключови думи;
 • да пишат самостоятелно новите думи (например red, banana, car, teddy, orange, train, bike и др.) и цели изречения (I'm wearing trousers, I can climb a tree и др.);
 • да поддържат тетрадка-речник и да се грижат за учебните си материали;
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат и четат, и съответно да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат цели изречения и комбинации от изречения и да демонстрират умение за четене с разбиране чрез изпълнението на кратки задачи. Например оградете правилната дума в изречение от книжката, познайте коя дма/фраза липсва в изречението и др.;
 • да слушат цял диалог и да се ориентират за какво се говори въпреки непознатите думи.

 

В ниво Founders учим децата да бъдат самостоятелни, отговорни и да уважават другите. Още от първия час си поставяме правила и цели заедно с Нортън, които курсистите ни постепенно свикват да следват Мотивираме всяко дете да се грижи за учебните си материали, да изчаква реда си и да вдига ръка, ако желае да участва в групови и индивидуални игри, да изслушва приятелчетата си и да проявява толерантност, да обича и да се грижи за природата.

Насърчаваме малките курсисти да работят в екип и да свикнат да общуват с различни като характер деца и да са устремени към постигане на резултати заедно, помагайки си. Разигравайки различни ситуации от тяхното ежедневие, помагаме на учениците да свикнат да изразяват идеите и мислите си.

С много различни игри и забавни активности развиваме тяхната креативност, поставяме основите на общата им култура. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, както и да развиваме критичното си мислене и креативност чрез диалози и творчески задачи.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Политаме смело към приключението английски език заедно с главния герой на програмата – плюшения папагал Нортън.

Учебната година в ниво Founders започва с изучаването на английската азбука – малките и големите букви, техните звуци и изписване им. В края на програмата децата могат да изписват самостоятелно изучаваните думи, да пишат изречения с тях и да прочитат кратки, познати текстове.

За да постигнем желаните резултати, използваме изпитани обучителни методи и интерактивни помощни средства, с които помагаме на децата да запомнят новите думи и правила. Нашата цел е да пресъздадем за учениците си реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин, затова часовете ни се провеждат изцяло на английски език. Така малчуганите не само свикват с ритъма на езика, но и успяват по-добре да усвоят новите знания и да ги прилагат в ежедневието си.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 1 1/2 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 1. и 2. клас.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

По време на занятията в ниво Founders работим с децата върху четирите основни езикови умения: говорене, писане, четене и слушане с разбиране. В края на учебната годината малките ни курсисти вече могат:

 • да изпозлват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая. Например open the book, sit down, match the pictures и др.;
 • да произнасят буквите от азбуката и да ги свързват с дума, която започва с всяка от тях;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да опишат картинка или да разкажат нещо за себе си. Например My favorite color is..., The big red car is in the living room;
 • да завършват смислово непълен текст с правилни фрази или ключови думи;
 • да пишат самостоятелно новите думи (например red, banana, car, teddy, orange, train, bike и др.) и цели изречения (I'm wearing trousers, I can climb a tree и др.);
 • да поддържат тетрадка-речник и да се грижат за учебните си материали;
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат и четат, и съответно да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат цели изречения и комбинации от изречения и да демонстрират умение за четене с разбиране чрез изпълнението на кратки задачи. Например оградете правилната дума в изречение от книжката, познайте коя дма/фраза липсва в изречението и др.;
 • да слушат цял диалог и да се ориентират за какво се говори въпреки непознатите думи.

В ниво Founders учим децата да бъдат самостоятелни, отговорни и да уважават другите. Още от първия час си поставяме правила и цели заедно с Нортън, които курсистите ни постепенно свикват да следват Мотивираме всяко дете да се грижи за учебните си материали, да изчаква реда си и да вдига ръка, ако желае да участва в групови и индивидуални игри, да изслушва приятелчетата си и да проявява толерантност, да обича и да се грижи за природата.

Насърчаваме малките курсисти да работят в екип и да свикнат да общуват с различни като характер деца и да са устремени към постигане на резултати заедно, помагайки си. Разигравайки различни ситуации от тяхното ежедневие, помагаме на учениците да свикнат да изразяват идеите и мислите си.

С много различни игри и забавни активности развиваме тяхната креативност, поставяме основите на общата им култура. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, както и да развиваме критичното си мислене и креативност чрез диалози и творчески задачи.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Политаме смело към приключението английски език заедно с главния герой на програмата – плюшения папагал Нортън.

Учебната година в ниво Founders започва с изучаването на английската азбука – малките и големите букви, техните звуци и изписване им. В края на програмата децата могат да изписват самостоятелно изучаваните думи, да пишат изречения с тях и да прочитат кратки, познати текстове.

За да постигнем желаните резултати, използваме изпитани обучителни методи и интерактивни помощни средства, с които помагаме на децата да запомнят новите думи и правила. Нашата цел е да пресъздадем за учениците си реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин, затова часовете ни се провеждат изцяло на английски език. Така малчуганите не само свикват с ритъма на езика, но и успяват по-добре да усвоят новите знания и да ги прилагат в ежедневието си.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично по 1 1/2 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 1. и 2. клас.

 

По време на занятията в ниво Founders работим с децата върху четирите основни езикови умения: говорене, писане, четене и слушане с разбиране. В края на учебната годината малките ни курсисти вече могат:

 • да изпозлват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая. Например open the book, sit down, match the pictures и др.;
 • да произнасят буквите от азбуката и да ги свързват с дума, която започва с всяка от тях;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да опишат картинка или да разкажат нещо за себе си. Например My favorite color is..., The big red car is in the living room;
 • да завършват смислово непълен текст с правилни фрази или ключови думи;
 • да пишат самостоятелно новите думи (например red, banana, car, teddy, orange, train, bike и др.) и цели изречения (I'm wearing trousers, I can climb a tree и др.);
 • да поддържат тетрадка-речник и да се грижат за учебните си материали;
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат и четат, и съответно да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат цели изречения и комбинации от изречения и да демонстрират умение за четене с разбиране чрез изпълнението на кратки задачи. Например оградете правилната дума в изречение от книжката, познайте коя дма/фраза липсва в изречението и др.;
 • да слушат цял диалог и да се ориентират за какво се говори въпреки непознатите думи.

 

В ниво Founders учим децата да бъдат самостоятелни, отговорни и да уважават другите. Още от първия час си поставяме правила и цели заедно с Нортън, които курсистите ни постепенно свикват да следват Мотивираме всяко дете да се грижи за учебните си материали, да изчаква реда си и да вдига ръка, ако желае да участва в групови и индивидуални игри, да изслушва приятелчетата си и да проявява толерантност, да обича и да се грижи за природата.

Насърчаваме малките курсисти да работят в екип и да свикнат да общуват с различни като характер деца и да са устремени към постигане на резултати заедно, помагайки си. Разигравайки различни ситуации от тяхното ежедневие, помагаме на учениците да свикнат да изразяват идеите и мислите си.

С много различни игри и забавни активности развиваме тяхната креативност, поставяме основите на общата им култура. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, както и да развиваме критичното си мислене и креативност чрез диалози и творчески задачи.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване