Skip to main content
Submitted by admin on November 21, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Very Young Learners 3

Навлизаме в света на английския език чрез много нови думи и изрази, а фокус на програмата Very Young Learners 3 са уменията четене и писане. Наш верен спътник и приятел по време на това вълнуващо пътуване е плюшената лисичка Фифи.

За да постигнем възможно най-добрите резултати и малчуганите да учат с желание, сме подбрали методи на работа, които да задържат вниманието им. Затова обучението ни преминава под формата на игри, работа в групи и по двойки, разиграване на ситуации и влизане в различни роли.

Стремим се изцяло да пресъздадем за учениците реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин. Поради тази причина часовете ни се провеждат изцяло на английски. Използваме изпитани обучителни методи, интерактивни помощни средства и реални предмети, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик, за да подпомогнем разбирането и усвояването на материала.

Продължителност: 15 септември - 31 май
Посещения: два пъти седмично по 70 мин. Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище
За кого: програмата е подходяща за деца, които са в 1. клас
Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да използват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая – да поздравяват на английски език, да задават въпроси, свързани със задачите и др.;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да кажат какво обичат да правят (например I love flying a kite), да говорят за местоположение (например He's in the coffee shop), да говорят с кратки изречения по темите, изучавани в програмата – храната, заобикалящия ги свят, професиите, музиката и дрехите;
 • да могат да пишат самостоятелно и уверено познати и думи и да поддържат тетрадка-речник;
 • да могат да изписват цели изречения с изучените граматически структури (например She's wearing a shirt / He works in a hospital / Can you see a bath? / Yes, I can);
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат, и да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат гладко и без затруднение нови думи, да започнат четенето на цели изречения и комбинация от изречения;
 • да започнат да развиват начални умения за четене с разбиране (втори срок);
 • да развиват умението си за слушане с разбиране и да опитват да извлекат есенцията от дадена история.

 

В програмата Very Young Learners 3 развиваме социалните умения на децата. Постигаме това като ги стимулираме да работят в екип, за да се научат да изслушват и уважават съучениците си. По този начин възпитаваме добродетели, като това да изчакват спокойно реда си, да споделят материалите си, да обичат природата и да се грижат за нея, да помагат вкъщи и други. Чрез кратки диалози по време на часовете, чрез различни игри и задачи, стимулираме малчуганите да мислят и да изказват мнението си, с което развиваме критичното им мислене.

Същевременно успяваме да надградим училищните умения на децата, като им помагаме им да свикнат с етикета в класната стая и ги мотивираме да проявяват постоянство в грижата за своите материали и домашни. Работим активно върху фината моторика, учим се да бъдем добри и примерни ученици.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Навлизаме в света на английския език чрез много нови думи и изрази, а фокус на програмата Very Young Learners 3 са уменията четене и писане. Наш верен спътник и приятел по време на това вълнуващо пътуване е плюшената лисичка Фифи.

За да постигнем възможно най-добрите резултати сме подбрали методи на работа, които да задържат вниманието на малчуганите, за да учат с желание английски език. Затова обучението ни преминава под формата на игри, работа в групи и по двойки, разиграване на ситуации и влизане в различни роли.

Стремим се изцяло да пресъздадем за учениците реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин. Именно поради тази причина часовете ни се провеждат изцяло на английски. Използваме изпитани обучителни методи, интерактивни помощни средства и реални предмети, които да подпомагат разбирането на децата и усвояването на материала, съобразявайки ги с индивидуалните образователни потребностина всеки малчуган.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май
Посещения: два пъти седмично по 70 мин. Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище
За кого: програмата е подходяща за деца, които са в 1. клас

В края на учебната година децата ще могат:

 • да използват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая – да поздравяват на английски език, да задават въпроси, свързани със задачите и др.;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да кажат какво обичат да правят (например I love flying a kite), да говорят за местоположение (например He's in the coffee shop), да говорят с кратки изречения по темите, изучавани в програмата – храната, заобикалящия ги свят, професиите, музиката и дрехите;
 • да могат да пишат самостоятелно и уверено познати и думи и да поддържат тетрадка-речник;
 • да могат да изписват цели изречения с изучените граматически структури (например She's wearing a shirt / He works in a hospital / Can you see a bath? / Yes, I can);
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат, и да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат гладко и без затруднение нови думи, да започнат четенето на цели изречения и комбинация от изречения;
 • да започнат да развиват начални умения за четене с разбиране (втори срок);
 • да развиват умението си за слушане с разбиране и да опитват да извлекат есенцията от дадена история.

В програмата Very Young Learners 3 развиваме социалните умения на децата. Постигаме това като ги стимулираме да работят в екип, за да се научат да изслушват и уважават съучениците си. По този начин възпитаваме добродетели, като това да изчакват спокойно реда си, да споделят материалите си, да обичат природата и да се грижат за нея, да помагат вкъщи и други. Чрез кратки диалози по време на часовете, чрез различни игри и задачи, стимулираме малчуганите да мислят и да изказват мнението си, с което развиваме критичното им мислене.

Същевременно успяваме да надградим училищните умения на децата, като им помагаме им да свикнат с етикета в класната стая и ги мотивираме да проявяват постоянство в грижата за своите материали и домашни. Работим активно върху фината моторика, учим се да бъдем добри и примерни ученици.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

Навлизаме в света на английския език чрез много нови думи и изрази, а фокус на програмата Very Young Learners 3 са уменията четене и писане. Наш верен спътник и приятел по време на това вълнуващо пътуване е плюшената лисичка Фифи.

За да постигнем възможно най-добрите резултати и малчуганите да учат с желание, сме подбрали методи на работа, които да задържат вниманието им. Затова обучението ни преминава под формата на игри, работа в групи и по двойки, разиграване на ситуации и влизане в различни роли.

Стремим се изцяло да пресъздадем за учениците реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин. Поради тази причина часовете ни се провеждат изцяло на английски. Използваме изпитани обучителни методи, интерактивни помощни средства и реални предмети, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик, за да подпомогнем разбирането и усвояването на материала.

Продължителност: 15 септември - 31 май
Посещения: два пъти седмично по 70 мин. Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище
За кого: програмата е подходяща за деца, които са в 1. клас
Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да използват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая – да поздравяват на английски език, да задават въпроси, свързани със задачите и др.;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да кажат какво обичат да правят (например I love flying a kite), да говорят за местоположение (например He's in the coffee shop), да говорят с кратки изречения по темите, изучавани в програмата – храната, заобикалящия ги свят, професиите, музиката и дрехите;
 • да могат да пишат самостоятелно и уверено познати и думи и да поддържат тетрадка-речник;
 • да могат да изписват цели изречения с изучените граматически структури (например She's wearing a shirt / He works in a hospital / Can you see a bath? / Yes, I can);
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат, и да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат гладко и без затруднение нови думи, да започнат четенето на цели изречения и комбинация от изречения;
 • да започнат да развиват начални умения за четене с разбиране (втори срок);
 • да развиват умението си за слушане с разбиране и да опитват да извлекат есенцията от дадена история.

 

В програмата Very Young Learners 3 развиваме социалните умения на децата. Постигаме това като ги стимулираме да работят в екип, за да се научат да изслушват и уважават съучениците си. По този начин възпитаваме добродетели, като това да изчакват спокойно реда си, да споделят материалите си, да обичат природата и да се грижат за нея, да помагат вкъщи и други. Чрез кратки диалози по време на часовете, чрез различни игри и задачи, стимулираме малчуганите да мислят и да изказват мнението си, с което развиваме критичното им мислене.

Същевременно успяваме да надградим училищните умения на децата, като им помагаме им да свикнат с етикета в класната стая и ги мотивираме да проявяват постоянство в грижата за своите материали и домашни. Работим активно върху фината моторика, учим се да бъдем добри и примерни ученици.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Навлизаме в света на английския език чрез много нови думи и изрази, а фокус на програмата Very Young Learners 3 са уменията четене и писане. Наш верен спътник и приятел по време на това вълнуващо пътуване е плюшената лисичка Фифи.

За да постигнем възможно най-добрите резултати сме подбрали методи на работа, които да задържат вниманието на малчуганите, за да учат с желание английски език. Затова обучението ни преминава под формата на игри, работа в групи и по двойки, разиграване на ситуации и влизане в различни роли.

Стремим се изцяло да пресъздадем за учениците реална обстановка, в която да научават езика по естествен начин. Именно поради тази причина часовете ни се провеждат изцяло на английски. Използваме изпитани обучителни методи, интерактивни помощни средства и реални предмети, които да подпомагат разбирането на децата и усвояването на материала, съобразявайки ги с индивидуалните образователни потребностина всеки малчуган.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май
Посещения: два пъти седмично по 70 мин. Занятията се провеждат в делнични дни, в следобедните часове след училище
За кого: програмата е подходяща за деца, които са в 1. клас

В края на учебната година децата ще могат:

 • да използват основни фрази и цели изречения, свързани с ежедневието в класната стая – да поздравяват на английски език, да задават въпроси, свързани със задачите и др.;
 • да използват заложената в програмата лексика и граматически структури в кратки изречения, за да кажат какво обичат да правят (например I love flying a kite), да говорят за местоположение (например He's in the coffee shop), да говорят с кратки изречения по темите, изучавани в програмата – храната, заобикалящия ги свят, професиите, музиката и дрехите;
 • да могат да пишат самостоятелно и уверено познати и думи и да поддържат тетрадка-речник;
 • да могат да изписват цели изречения с изучените граматически структури (например She's wearing a shirt / He works in a hospital / Can you see a bath? / Yes, I can);
 • да разпознават новите думи в кратки текстове, които слушат, и да свързват дадената дума с конкретното ѝ значение и изображение;
 • да четат гладко и без затруднение нови думи, да започнат четенето на цели изречения и комбинация от изречения;
 • да започнат да развиват начални умения за четене с разбиране (втори срок);
 • да развиват умението си за слушане с разбиране и да опитват да извлекат есенцията от дадена история.

В програмата Very Young Learners 3 развиваме социалните умения на децата. Постигаме това като ги стимулираме да работят в екип, за да се научат да изслушват и уважават съучениците си. По този начин възпитаваме добродетели, като това да изчакват спокойно реда си, да споделят материалите си, да обичат природата и да се грижат за нея, да помагат вкъщи и други. Чрез кратки диалози по време на часовете, чрез различни игри и задачи, стимулираме малчуганите да мислят и да изказват мнението си, с което развиваме критичното им мислене.

Същевременно успяваме да надградим училищните умения на децата, като им помагаме им да свикнат с етикета в класната стая и ги мотивираме да проявяват постоянство в грижата за своите материали и домашни. Работим активно върху фината моторика, учим се да бъдем добри и примерни ученици.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване