Skip to main content
Submitted by admin on November 21, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Beginners

В нивото Beginners децата имат възможността да учат английски език по интересен и забавен начин, превръщайки знанията си в активни езикови умения.

Курсът дава възможност на учениците да надградят плавно своите знания по езика, започвайки от основите. Уроците са придружени с много песни, игри и увлекателни активности. Децата усвояват нова лексика и граматика, придобиват правилно произношение и научават езикови конструкции.

Едновременно с това развиват личностните си качества и общата си култура, изграждат много нови умения и полезни навици. И всичко това – в сигурна и приятелска среда, в която говорим само на английски език. Това помага на малките ни курсисти да свикнат с ритъма на езика, да усвояват по-лесно новия материал и да прилагат знанията си по английски в ежедневието си.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 уч. ч. (един учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Активностите в програмата са подбрани така, че да развием всяко едно от четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране, което е нужно на децата, за да общуват на английски език.

В края на учебната година нашите ученици могат:

 • сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения. Например This is – for one thing, These are – for two, three things и др.;
 • самостоятелно да използват научената нова лексика и граматика като започват да се изразяват в по-сложни и дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a..., It is big/small, It has got four legs, It likes grass и др.;
 • да участват в по-сложни и дълги диалози, в които могат да споделят своето мнение;
 • сами да прочетат непозната дума;
 • да извличат основните идеи и допълнителни детайли от текст за четене или слушане;
 • да създадат кратък писмен текст, следвайки примерен текст и помощни въпроси.

В тази възраст се стремим да възпитаваме отговорност към ученето. Мотивираме децата да правят допълнителни упражнения и да участват в активности, свързани с взетия материал. Тези задачи са разнообразни и целят не само затвърждаването на новите знания, но и разгръщане на креативното мислене и въображението на учениците.

Учим децата на правилна самооценка и на работа в екип. Така те свикват да общуват с различни характери и развиват социалните си умения.

За нас е изключително важно да се научат да се изслушват, да изчакват реда си и да бъдат толерантни към различните мнения и гледни точки. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

В нивото Beginners децата имат възможността да учат английски език по интересен и забавен начин, превръщайки знанията си в активни езикови умения.

Курсът дава възможност на учениците да надградят плавно своите знания по езика, започвайки от основите. Уроците са придружени с много песни, игри и увлекателни активности. Децата усвояват нова лексика и граматика, придобиват правилно произношение и научават езикови конструкции.

Едновременно с това развиват личностните си качества и общата си култура, изграждат много нови умения и полезни навици. И всичко това – в сигурна и приятелска среда, в която говорим само на английски език.

Часовете се провеждат в удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая и е лесна за употреба дори и от децата.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 уч. ч. (един учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Активностите в програмата са подбрани така, че да развием всяко едно от четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране, което е нужно на децата, за да общуват на английски език.

В края на учебната година нашите ученици могат:

 • сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения. Например This is – for one thing, These are – for two, three things и др.;
 • самостоятелно да използват научената нова лексика и граматика като започват да се изразяват в по-сложни и дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a..., It is big/small, It has got four legs, It likes grass и др.;
 • да участват в по-сложни и дълги диалози, в които могат да споделят своето мнение;
 • сами да прочетат непозната дума;
 • да извличат основните идеи и допълнителни детайли от текст за четене или слушане;
 • да създадат кратък писмен текст, следвайки примерен текст и помощни въпроси.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

В нивото Beginners децата имат възможността да учат английски език по интересен и забавен начин, превръщайки знанията си в активни езикови умения.

Курсът дава възможност на учениците да надградят плавно своите знания по езика, започвайки от основите. Уроците са придружени с много песни, игри и увлекателни активности. Децата усвояват нова лексика и граматика, придобиват правилно произношение и научават езикови конструкции.

Едновременно с това развиват личностните си качества и общата си култура, изграждат много нови умения и полезни навици. И всичко това – в сигурна и приятелска среда, в която говорим само на английски език. Това помага на малките ни курсисти да свикнат с ритъма на езика, да усвояват по-лесно новия материал и да прилагат знанията си по английски в ежедневието си.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 уч. ч. (един учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Активностите в програмата са подбрани така, че да развием всяко едно от четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране, което е нужно на децата, за да общуват на английски език.

В края на учебната година нашите ученици могат:

 • сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения. Например This is – for one thing, These are – for two, three things и др.;
 • самостоятелно да използват научената нова лексика и граматика като започват да се изразяват в по-сложни и дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a..., It is big/small, It has got four legs, It likes grass и др.;
 • да участват в по-сложни и дълги диалози, в които могат да споделят своето мнение;
 • сами да прочетат непозната дума;
 • да извличат основните идеи и допълнителни детайли от текст за четене или слушане;
 • да създадат кратък писмен текст, следвайки примерен текст и помощни въпроси.

В тази възраст се стремим да възпитаваме отговорност към ученето. Мотивираме децата да правят допълнителни упражнения и да участват в активности, свързани с взетия материал. Тези задачи са разнообразни и целят не само затвърждаването на новите знания, но и разгръщане на креативното мислене и въображението на учениците.

Учим децата на правилна самооценка и на работа в екип. Така те свикват да общуват с различни характери и развиват социалните си умения.

За нас е изключително важно да се научат да се изслушват, да изчакват реда си и да бъдат толерантни към различните мнения и гледни точки. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

В нивото Beginners децата имат възможността да учат английски език по интересен и забавен начин, превръщайки знанията си в активни езикови умения.

Курсът дава възможност на учениците да надградят плавно своите знания по езика, започвайки от основите. Уроците са придружени с много песни, игри и увлекателни активности. Децата усвояват нова лексика и граматика, придобиват правилно произношение и научават езикови конструкции.

Едновременно с това развиват личностните си качества и общата си култура, изграждат много нови умения и полезни навици. И всичко това – в сигурна и приятелска среда, в която говорим само на английски език.

Часовете се провеждат в удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая и е лесна за употреба дори и от децата.

Продължителност: 30 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 уч. ч. (един учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище. Имаме и групи в късния следобед.

За кого: програмата е подходяща за деца във 2. и 3. клас

Активностите в програмата са подбрани така, че да развием всяко едно от четирите езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране, което е нужно на децата, за да общуват на английски език.

В края на учебната година нашите ученици могат:

 • сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения. Например This is – for one thing, These are – for two, three things и др.;
 • самостоятелно да използват научената нова лексика и граматика като започват да се изразяват в по-сложни и дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a..., It is big/small, It has got four legs, It likes grass и др.;
 • да участват в по-сложни и дълги диалози, в които могат да споделят своето мнение;
 • сами да прочетат непозната дума;
 • да извличат основните идеи и допълнителни детайли от текст за четене или слушане;
 • да създадат кратък писмен текст, следвайки примерен текст и помощни въпроси.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това e постоянната обратна връзка, която даваме на родителите. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване