Skip to main content
Submitted by admin on December 15, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business Executive Class C1 Corporate

Програмата Business Executive Class C1 (Advanced) е предназначен за хора, които имат сериозни граматически и лексикални познания по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този начин ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class C1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво C1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да се включват в спонтанно възникнали дискусии уверено, да дават аргументирано мнение, да говорят за различни тенденции и промени в бизнес средата;
 • да вземат активно участие в преговори, да прилагат стратегии за избягване на конфликти, недоразумения и за изразяване на учтиво несъгласие;
 • да съставят тектове от различни формати, свързани с деловото им ежедневие;
 • да правят задълбочени проучвания, да представят иновативни методи и подходи;
 • да обобщават голям обем от информация, да описват данни от графики, да изготвят презентации;
 • да четат и разбират информационни материали на разнообразие от теми;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при слушане на актуални предавания, презентации и форуми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасяр презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво C1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще има възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Higher. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class C1 (Advanced) е предназначен за хора, които имат сериозни граматически и лексикални познания по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този начин ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class C1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво C1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да се включват в спонтанно възникнали дискусии уверено, да дават аргументирано мнение, да говорят за различни тенденции и промени в бизнес средата;
 • да вземат активно участие в преговори, да прилагат стратегии за избягване на конфликти, недоразумения и за изразяване на учтиво несъгласие;
 • да съставят тектове от различни формати, свързани с деловото им ежедневие;
 • да правят задълбочени проучвания, да представят иновативни методи и подходи;
 • да обобщават голям обем от информация, да описват данни от графики, да изготвят презентации;
 • да четат и разбират информационни материали на разнообразие от теми;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при слушане на актуални предавания, презентации и форуми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасяр презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво C1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще има възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Higher. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class C1 (Advanced) е предназначен за хора, които имат сериозни граматически и лексикални познания по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този начин ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class C1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво C1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да се включват в спонтанно възникнали дискусии уверено, да дават аргументирано мнение, да говорят за различни тенденции и промени в бизнес средата;
 • да вземат активно участие в преговори, да прилагат стратегии за избягване на конфликти, недоразумения и за изразяване на учтиво несъгласие;
 • да съставят тектове от различни формати, свързани с деловото им ежедневие;
 • да правят задълбочени проучвания, да представят иновативни методи и подходи;
 • да обобщават голям обем от информация, да описват данни от графики, да изготвят презентации;
 • да четат и разбират информационни материали на разнообразие от теми;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при слушане на актуални предавания, презентации и форуми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасяр презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво C1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще има възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Higher. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class C1 (Advanced) е предназначен за хора, които имат сериозни граматически и лексикални познания по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този начин ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class C1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво C1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да се включват в спонтанно възникнали дискусии уверено, да дават аргументирано мнение, да говорят за различни тенденции и промени в бизнес средата;
 • да вземат активно участие в преговори, да прилагат стратегии за избягване на конфликти, недоразумения и за изразяване на учтиво несъгласие;
 • да съставят тектове от различни формати, свързани с деловото им ежедневие;
 • да правят задълбочени проучвания, да представят иновативни методи и подходи;
 • да обобщават голям обем от информация, да описват данни от графики, да изготвят презентации;
 • да четат и разбират информационни материали на разнообразие от теми;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при слушане на актуални предавания, презентации и форуми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасяр презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво C1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще има възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Higher. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.