Skip to main content
Submitted by admin on December 15, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business Executive Class A2 Corporate

Програмата Business Executive Class А2 (Pre-Intermediate) е предназначена за хора, които имат базисни граматически и лексикални познания по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще положат основите на свободата при използването на английски на работното място и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class A2 са да помогне служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки граматическите си познания и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни базови качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво А2 Вашите служители ще могат:

 • да участват в дискусии и разговори, свързани с тяхната работа работа и служебното им обкръжение;
 • да прилагат новите си граматически зания, за да договарят условия по сделки, да изразяват позиция по глобални въпроси и др.;
 • да съставят текстове от различни формати – имейл, презентации, описание на продукт, изготвяне на търговски предложения и др.;
 • да четат и разбират различни видове служебни документи и формална кореспонденция;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при участие в дискусии;
 • да бъдат успешни домакини на бизнес среща.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота; 
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от света на бизнеса, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-бързо езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални казуси, които стимулират изграждането на стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения;
 • предоставяме безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителна практика.

След завършване на курса служителите Ви:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са успели да развият ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво A2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

а нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class А2 (Pre-Intermediate) е предназначена за хора, които имат базисни граматически и лексикални познания по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще положат основите на свободата при използването на английски на работното място и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class A2 са да помогне служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки граматическите си познания и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни базови качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво А2 Вашите служители ще могат:

 • да участват в дискусии и разговори, свързани с тяхната работа работа и служебното им обкръжение;
 • да прилагат новите си граматически зания, за да договарят условия по сделки, да изразяват позиция по глобални въпроси и др.;
 • да съставят текстове от различни формати – имейл, презентации, описание на продукт, изготвяне на търговски предложения и др.;
 • да четат и разбират различни видове служебни документи и формална кореспонденция;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при участие в дискусии;
 • да бъдат успешни домакини на бизнес среща.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота; 
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от света на бизнеса, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-бързо езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални казуси, които стимулират изграждането на стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения;
 • предоставяме безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителна практика.

След завършване на курса служителите Ви:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са успели да развият ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво A2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях.В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител. За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class А2 (Pre-Intermediate) е предназначена за хора, които имат базисни граматически и лексикални познания по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще положат основите на свободата при използването на английски на работното място и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class A2 са да помогне служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки граматическите си познания и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни базови качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво А2 Вашите служители ще могат:

 • да участват в дискусии и разговори, свързани с тяхната работа работа и служебното им обкръжение;
 • да прилагат новите си граматически зания, за да договарят условия по сделки, да изразяват позиция по глобални въпроси и др.;
 • да съставят текстове от различни формати – имейл, презентации, описание на продукт, изготвяне на търговски предложения и др.;
 • да четат и разбират различни видове служебни документи и формална кореспонденция;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при участие в дискусии;
 • да бъдат успешни домакини на бизнес среща.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота; 
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от света на бизнеса, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-бързо езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални казуси, които стимулират изграждането на стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения;
 • предоставяме безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителна практика.

След завършване на курса служителите Ви:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са успели да развият ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво A2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

а нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class А2 (Pre-Intermediate) е предназначена за хора, които имат базисни граматически и лексикални познания по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще положат основите на свободата при използването на английски на работното място и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

Целите на програмата Business Executive Class A2 са да помогне служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки граматическите си познания и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни базови качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво А2 Вашите служители ще могат:

 • да участват в дискусии и разговори, свързани с тяхната работа работа и служебното им обкръжение;
 • да прилагат новите си граматически зания, за да договарят условия по сделки, да изразяват позиция по глобални въпроси и др.;
 • да съставят текстове от различни формати – имейл, презентации, описание на продукт, изготвяне на търговски предложения и др.;
 • да четат и разбират различни видове служебни документи и формална кореспонденция;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране при участие в дискусии;
 • да бъдат успешни домакини на бизнес среща.

Грижим се курсистите ни да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота; 
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от света на бизнеса, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-бързо езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални казуси, които стимулират изграждането на стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения;
 • предоставяме безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителна практика.

След завършване на курса служителите Ви:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са успели да развият ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да могат да продължат обучението си в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво A2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях.В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител. За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании