Skip to main content
Submitted by admin on December 14, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business English Communication Class B2 Corporate

Програмата Business Communication Class B2 (Upper Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по езика.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да почерпят ценен опит и да развият своите soft skills.

Служителите, завършили успешно Business English Communication Class B2, ще могат:

 • да построяват успешни комуникативни стратегии за различни делови ситуации;
 • да общуват свободно при спонтанно възникнали разговори, както и да водят умело преговори;
 • да оценяват други служители, продукти, услуги, да преодоляват клиентско недоволство;
 • да водят писмена комуникация, да изготвят report, описване на данни и графики, отправяне на запитване, даване на обратна връзка и др.;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се Вашите служители да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за използват обучаемите наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат и стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които служителите Ви да постигнат целите си по езика по-бързо.

След като Вашите кполеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да бъдат успешни презентатиори и лектори;
 • да отстояват интереса на компанията при преговори;
 • да се справят с трудни клиенти и да разрешават казуси;
 • да изразяват мнение за продукти и услуги, базирано на своя опит;
 • да водят уверено формална делова кореспонденция;
 • да прилагат усвоените soft skills в реални ситуации.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B2 (Upper Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по езика.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено. 

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да почерпят ценен опит и да развият своите soft skills.

Служителите, завършили успешно Business English Communication Class B2, ще могат:

 • да построяват успешни комуникативни стратегии за различни делови ситуации; - да ошуват свободно при спонтанно възникнали разговори, както и да водят умело преговори;
 • да оценяват други служители, продукти, услуги, да преодоляват клиентско недоволство;
 • да водят писмена комуникация, да изготвят report, описване на данни и графики, отправяне на запитване, даване на обратна връзка и др.;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се Вашите служители да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за използват обучаемите наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат и стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които служителите Ви да постигнат целите си по езика по-бързо.

След като Вашите кполеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да бъдат успешни презентатиори и лектори;
 • да отстояват интереса на компанията при преговори;
 • да се справят с трудни клиенти и да разрешават казуси;
 • да изразяват мнение за продукти и услуги, базирано на своя опит;
 • да водят уверено формална делова кореспонденция;
 • да прилагат усвоените soft skills в реални ситуации.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител..

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B2 (Upper Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по езика.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да почерпят ценен опит и да развият своите soft skills.

Служителите, завършили успешно Business English Communication Class B2, ще могат:

 • да построяват успешни комуникативни стратегии за различни делови ситуации;
 • да общуват свободно при спонтанно възникнали разговори, както и да водят умело преговори;
 • да оценяват други служители, продукти, услуги, да преодоляват клиентско недоволство;
 • да водят писмена комуникация, да изготвят report, описване на данни и графики, отправяне на запитване, даване на обратна връзка и др.;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се Вашите служители да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за използват обучаемите наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат и стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които служителите Ви да постигнат целите си по езика по-бързо.

След като Вашите кполеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да бъдат успешни презентатиори и лектори;
 • да отстояват интереса на компанията при преговори;
 • да се справят с трудни клиенти и да разрешават казуси;
 • да изразяват мнение за продукти и услуги, базирано на своя опит;
 • да водят уверено формална делова кореспонденция;
 • да прилагат усвоените soft skills в реални ситуации.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B2 (Upper Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по езика.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено. 

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да почерпят ценен опит и да развият своите soft skills.

Служителите, завършили успешно Business English Communication Class B2, ще могат:

 • да построяват успешни комуникативни стратегии за различни делови ситуации; - да ошуват свободно при спонтанно възникнали разговори, както и да водят умело преговори;
 • да оценяват други служители, продукти, услуги, да преодоляват клиентско недоволство;
 • да водят писмена комуникация, да изготвят report, описване на данни и графики, отправяне на запитване, даване на обратна връзка и др.;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се Вашите служители да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за използват обучаемите наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми от деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат и стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които служителите Ви да постигнат целите си по езика по-бързо.

След като Вашите кполеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да бъдат успешни презентатиори и лектори;
 • да отстояват интереса на компанията при преговори;
 • да се справят с трудни клиенти и да разрешават казуси;
 • да изразяват мнение за продукти и услуги, базирано на своя опит;
 • да водят уверено формална делова кореспонденция;
 • да прилагат усвоените soft skills в реални ситуации.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител..

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.