Skip to main content
Submitted by admin on December 15, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business Executive Class B2 Corporate

 

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този назичн те ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма: в офис на клиента или филиал на BRITANICA.

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 140 учебни часа (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B2 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да дават аргументирано мнение, да предоставят детайли относно графици, ангажименти, да си урежда срещи, да водят преговори, правят презентации, представят данни и др.;
 • да съставят разнообразни по своята стилистика и насоченост текстове – официална писмена комуникация, есе, CV и мотивационно писмо, графици, доклад, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат специализирани статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбират основните точки в лекции и дълги речи и да изпозлват сложни аргументи и причинно-следствени връзки за сравнително непознати теми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат или следващото ниво на програмата C1.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще получи възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Vantage. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат. Другата опция за Вашия екип е да продължи в следващо ниво на същата програма – C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B2 (Upper-Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този назичн те ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

При обучение в групи само за служители на компанията  продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 140 учебни часа (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B2 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да дават аргументирано мнение, да предоставят детайли относно графици, ангажименти, да си урежда срещи, да водят преговори, правят презентации, представят данни и др.;
 • да съставят разнообразни по своята стилистика и насоченост текстове – официална писмена комуникация, есе, CV и мотивационно писмо, графици, доклад, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат специализирани статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбират основните точки в лекции и дълги речи и да изпозлват сложни аргументи и причинно-следствени връзки за сравнително непознати теми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат или следващото ниво на програмата C1.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще получи възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Vantage. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат. Другата опция за Вашия екип е да продължи в следващо ниво на същата програма – C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях.В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител. За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

 

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този назичн те ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма: в офис на клиента или филиал на BRITANICA.

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 140 учебни часа (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B2 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да дават аргументирано мнение, да предоставят детайли относно графици, ангажименти, да си урежда срещи, да водят преговори, правят презентации, представят данни и др.;
 • да съставят разнообразни по своята стилистика и насоченост текстове – официална писмена комуникация, есе, CV и мотивационно писмо, графици, доклад, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат специализирани статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбират основните точки в лекции и дълги речи и да изпозлват сложни аргументи и причинно-следствени връзки за сравнително непознати теми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат или следващото ниво на програмата C1.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще получи възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Vantage. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат. Другата опция за Вашия екип е да продължи в следващо ниво на същата програма – C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B2 (Upper-Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще въведем Вашите служители в начина на комуникация в международна корпоративна среда и така ще придобият ценни бизнес умения. По този назичн те ще постигнат не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоят тънкостите при бизнес общуването и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

При обучение в групи само за служители на компанията  продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 140 учебни часа (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си с много фрази от практиката и подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общуват устно и писмено с подходящия за международни корпорации стил и регистър;
 • да придобият правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B2 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да дават аргументирано мнение, да предоставят детайли относно графици, ангажименти, да си урежда срещи, да водят преговори, правят презентации, представят данни и др.;
 • да съставят разнообразни по своята стилистика и насоченост текстове – официална писмена комуникация, есе, CV и мотивационно писмо, графици, доклад, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат специализирани статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбират основните точки в лекции и дълги речи и да изпозлват сложни аргументи и причинно-следствени връзки за сравнително непознати теми.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно и чрез интересни теми, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в международна бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат или следващото ниво на програмата C1.

При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи сертификат за завършено ниво B2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще e усвоил дoстатъчно нови знания и ще получи възможността да се яви на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC Vantage. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата. Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат. Другата опция за Вашия екип е да продължи в следващо ниво на същата програма – C1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях.В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител. За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.