Skip to main content
Submitted by admin on December 15, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business Executive Class B1 Corporate

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за тъка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще преодолеят протеснението си при използването на английски на работното място, но и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 140 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит с професионалисти от различни сфери и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват пълноценно в разговори по познати теми без предварителна подготовка, например комуникация при уговоряне среща, обсъждане на работен график и ангажименти, при презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументират свои решения и да дават подробности за работните си ангажименти;
 • да съставят разнообразие от текстове – официална писмена комуникация, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат и разбират професионална кореспонденция и основни текстове на бизнес тематика;
 • да разбират основните точки в ясна и целенасочена реч и в много радио и телевизионни предавания свързани с актуални събития.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез интересни теми, дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в официална бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължат обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за тъка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще преодолеят протеснението си при използването на английски на работното място, но и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 140 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит с професионалисти от различни сфери и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват пълноценно в разговори по познати теми без предварителна подготовка, например комуникация при уговоряне среща, обсъждане на работен график и ангажименти, при презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументират свои решения и да дават подробности за работните си ангажименти;
 • да съставят разнообразие от текстове – официална писмена комуникация, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат и разбират професионална кореспонденция и основни текстове на бизнес тематика;
 • да разбират основните точки в ясна и целенасочена реч и в много радио и телевизионни предавания свързани с актуални събития.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез интересни теми, дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в официална бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължат обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за тъка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще преодолеят протеснението си при използването на английски на работното място, но и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 140 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит с професионалисти от различни сфери и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват пълноценно в разговори по познати теми без предварителна подготовка, например комуникация при уговоряне среща, обсъждане на работен график и ангажименти, при презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументират свои решения и да дават подробности за работните си ангажименти;
 • да съставят разнообразие от текстове – официална писмена комуникация, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат и разбират професионална кореспонденция и основни текстове на бизнес тематика;
 • да разбират основните точки в ясна и целенасочена реч и в много радио и телевизионни предавания свързани с актуални събития.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез интересни теми, дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в официална бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължат обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за тъка и с придобиването на бизнес умения. Така Вашите служители ще преодолеят протеснението си при използването на английски на работното място, но и ще усвоят важни soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще го усвоят по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

В BRITANICA компаниите, които обучаваме, могат да избират между ОНЛАЙН и присъствена форма на обучение, като програмата се предлага в затворена група, съставена само от Ваши служители.

При обучение в групи за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 140 учебни часа).

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 140 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да помогне на служителите Ви:

 • да надградят уменията си по езика, разширявайки познанията си по граматиката и обогатявайки речника си;
 • да прилагат новопридобитите знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да придобият правилно произношение;
 • да усвоят важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обменят опит с професионалисти от различни сфери и да получат ценни съвети за добри практики от света на бизнеса.

При успешно завършване на ниво B1 служителите от Вашия екип ще могат:

 • да участват пълноценно в разговори по познати теми без предварителна подготовка, например комуникация при уговоряне среща, обсъждане на работен график и ангажименти, при презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументират свои решения и да дават подробности за работните си ангажименти;
 • да съставят разнообразие от текстове – официална писмена комуникация, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четат и разбират професионална кореспонденция и основни текстове на бизнес тематика;
 • да разбират основните точки в ясна и целенасочена реч и в много радио и телевизионни предавания свързани с актуални събития.

Грижим се нашите курсисти да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски език, за да може обучаемите да използват наученото с по-голяма лекота.
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез интересни теми, дискусии и симулация на реални ситуации от различни компании;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които курсистите да постигнат целите си по езика по-бързо;
 • всеки обучаем получава безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вашите служители:

 • ще са много по-уверени, когато комуникират в официална бизнес среда;
 • ще могат да разговарят свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще са развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното им израстване и повишаването на ефективеността им на работното място;
 • ще се чувстват по-сигурни, когато изнасят презентации, убеждават събеседници и др.;
 • ще са по-добре запознати с бизнес средите и ще са получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще са надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължат обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.