Skip to main content
Submitted by admin on December 14, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business English Communication Class B1 Corporate

Програмата Business Communication Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента).

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

Целта на програмата е да помогне на Вашите служители:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в деловото ежедневие и по-специфични работни ситуации;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да им помогне да се поучат от ценния опит на професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class B1 всеки във Вашият екип ще може:

 • да общува ефективно при спонтанно възникнали ситуации, да се представя, да създава бизнес контакти;
 • да води и да участва пълноценно в работни срещи и презентации, да делегира задължения;
 • да изразява мнението си и да защитава позицията си с аргументи;
 • да дава предложения за справяне с възникнал проблем на служебното място;
 • да съставя имейли и да води формална кореспонденция;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да комуникират по време на формални и неформални бизнес събития;
 • да общуват по-ефективно с колеги и партньори;
 • да водят делова кореспонденция;
 • да дават предложения, свързани с работния процес;
 • да изразяват мнението си и да защитават позиция си по различни служебни въпроси и проблеми;
 • да прилагат новоусвоените soft skills в различни ситуации в офиса и по време на командировка.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

Целта на програмата е да помогне на Вашите служители:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в деловото ежедневие и по-специфични работни ситуации;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да им помогне да се поучат от ценния опит на професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class B1 всеки във Вашият екип ще може:

 • да общува ефективно при спонтанно възникнали ситуации, да се представя, да създава бизнес контакти;
 • да води и да участва пълноценно в работни срещи и презентации, да делегира задължения;
 • да изразява мнението си и да защитава позицията си с аргументи;
 • да дава предложения за справяне с възникнал проблем на служебното място;
 • да съставя имейли и да води формална кореспонденция;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да комуникират по време на формални и неформални бизнес събития;
 • да общуват по-ефективно с колеги и партньори;
 • да водят делова кореспонденция;
 • да дават предложения, свързани с работния процес;
 • да изразяват мнението си и да защитават позиция си по различни служебни въпроси и проблеми;
 • да прилагат новоусвоените soft skills в различни ситуации в офиса и по време на командировка.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента).

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

Целта на програмата е да помогне на Вашите служители:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в деловото ежедневие и по-специфични работни ситуации;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да им помогне да се поучат от ценния опит на професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class B1 всеки във Вашият екип ще може:

 • да общува ефективно при спонтанно възникнали ситуации, да се представя, да създава бизнес контакти;
 • да води и да участва пълноценно в работни срещи и презентации, да делегира задължения;
 • да изразява мнението си и да защитава позицията си с аргументи;
 • да дава предложения за справяне с възникнал проблем на служебното място;
 • да съставя имейли и да води формална кореспонденция;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да комуникират по време на формални и неформални бизнес събития;
 • да общуват по-ефективно с колеги и партньори;
 • да водят делова кореспонденция;
 • да дават предложения, свързани с работния процес;
 • да изразяват мнението си и да защитават позиция си по различни служебни въпроси и проблеми;
 • да прилагат новоусвоените soft skills в различни ситуации в офиса и по време на командировка.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Communication Class B1 (Intermediate) е предназначен за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху обшуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

Продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

Целта на програмата е да помогне на Вашите служители:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в деловото ежедневие и по-специфични работни ситуации;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да им помогне да се поучат от ценния опит на професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class B1 всеки във Вашият екип ще може:

 • да общува ефективно при спонтанно възникнали ситуации, да се представя, да създава бизнес контакти;
 • да води и да участва пълноценно в работни срещи и презентации, да делегира задължения;
 • да изразява мнението си и да защитава позицията си с аргументи;
 • да дава предложения за справяне с възникнал проблем на служебното място;
 • да съставя имейли и да води формална кореспонденция;
 • да четат и разбират делова кореспонденция, както и текстове, свързани със служебните им ангажименти;
 • да прилагат успешно умението слушане с разбиране в работни ситуации.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да комуникират по време на формални и неформални бизнес събития;
 • да общуват по-ефективно с колеги и партньори;
 • да водят делова кореспонденция;
 • да дават предложения, свързани с работния процес;
 • да изразяват мнението си и да защитават позиция си по различни служебни въпроси и проблеми;
 • да прилагат новоусвоените soft skills в различни ситуации в офиса и по време на командировка.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво B1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Програми за компании