Skip to main content
Submitted by admin on December 14, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business English Communication Class A2 Corporate

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента или филиал на BRITANICA).

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации; 
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да обменят опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class A2 служителите Ви ще могат:

 • да разбират фрази и често употребявана лексика, свързани с деловото ви ежедневие и интересите си;
 • да водят кратки разговори например по време на работен обяд, дават аргументирано мнение, да задават и отговарят на въпроси за интервю и др.;
 • да съставят различни текстове, свързани с работата – формална кореспонденция, попълване на доклад, изпращане на оферта, описания на продукти, CV, покана и др.;
 • да четат и разбират ежедневна кореспонденция, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагат успешно умението за слушане с разбиране при слушане на интервюта и кратки текстове.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си, да се представят и да споделят какъв професионалния опит имат;
 • да обсъждат теми от деловото ежедневие – графика си, настоящи ангажименти, да си уговарят срещи, да отговарят и задават въпроси на интервю за работа, да се сбогуват и др.;
 • да напишат кратък формален имейл, да опишат продукт, да изготвят оферта и др.;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрират в хотел, да поръчат храна или да се ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво А2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

При обучение в групи само за служители на компанията продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации; 
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да обменят опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class A2 служителите Ви ще могат:

 • да разбират фрази и често употребявана лексика, свързани с деловото ви ежедневие и интересите си;
 • да водят кратки разговори например по време на работен обяд, дават аргументирано мнение, да задават и отговарят на въпроси за интервю и др.;
 • да съставят различни текстове, свързани с работата – формална кореспонденция, попълване на доклад, изпращане на оферта, описания на продукти, CV, покана и др.;
 • да четат и разбират ежедневна кореспонденция, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагат успешно умението за слушане с разбиране при слушане на интервюта и кратки текстове.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си, да се представят и да споделят какъв професионалния опит имат;
 • да обсъждат теми от деловото ежедневие – графика си, настоящи ангажименти, да си уговарят срещи, да отговарят и задават въпроси на интервю за работа, да се сбогуват и др.;
 • да напишат кратък формален имейл, да опишат продукт, да изготвят оферта и др.;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрират в хотел, да поръчат храна или да се ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво А2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента или филиал на BRITANICA).

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

 

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации; 
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да обменят опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class A2 служителите Ви ще могат:

 • да разбират фрази и често употребявана лексика, свързани с деловото ви ежедневие и интересите си;
 • да водят кратки разговори например по време на работен обяд, дават аргументирано мнение, да задават и отговарят на въпроси за интервю и др.;
 • да съставят различни текстове, свързани с работата – формална кореспонденция, попълване на доклад, изпращане на оферта, описания на продукти, CV, покана и др.;
 • да четат и разбират ежедневна кореспонденция, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагат успешно умението за слушане с разбиране при слушане на интервюта и кратки текстове.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си, да се представят и да споделят какъв професионалния опит имат;
 • да обсъждат теми от деловото ежедневие – графика си, настоящи ангажименти, да си уговарят срещи, да отговарят и задават въпроси на интервю за работа, да се сбогуват и др.;
 • да напишат кратък формален имейл, да опишат продукт, да изготвят оферта и др.;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрират в хотел, да поръчат храна или да се ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво А2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването на работа и в по-формална среда. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така обучаемите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

При обучение в групи само за служители на компанията продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на служителите Ви:

 • да развият четирите си езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) достатъчно, за да общуват ефективно в ежедневни и работни ситуации; 
 • да разширят познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрят увереността си при общуване в една по-формална среда;
 • да обменят опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class A2 служителите Ви ще могат:

 • да разбират фрази и често употребявана лексика, свързани с деловото ви ежедневие и интересите си;
 • да водят кратки разговори например по време на работен обяд, дават аргументирано мнение, да задават и отговарят на въпроси за интервю и др.;
 • да съставят различни текстове, свързани с работата – формална кореспонденция, попълване на доклад, изпращане на оферта, описания на продукти, CV, покана и др.;
 • да четат и разбират ежедневна кореспонденция, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагат успешно умението за слушане с разбиране при слушане на интервюта и кратки текстове.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминават изцяло на английски, което спомага за по-ефективното усвояване на новите езикови умения;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловата среда;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така курсистите прескачат езиковата бариера по-лесно;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота;
 • осигуряваме допълнителни домашни и упражнения, с които помагаме на служителите да постигнат целите си.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си, да се представят и да споделят какъв професионалния опит имат;
 • да обсъждат теми от деловото ежедневие – графика си, настоящи ангажименти, да си уговарят срещи, да отговарят и задават въпроси на интервю за работа, да се сбогуват и др.;
 • да напишат кратък формален имейл, да опишат продукт, да изготвят оферта и др.;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрират в хотел, да поръчат храна или да се ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво B1.

При успешно завършване на курса всеки служител ще получи сертификат за завършено ниво А2 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Ще е усвоил и достатъчно нови знания, за да продължи в следващата програма Business English Communication Class B1.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.