Skip to main content
Submitted by admin on December 13, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Business English Communication Class A1 Corporate

Business English Communication Class А1 е подходящ за хора, които нямат академичен опит с английския и искат да изградят базови умения и познания по езика, които да използват в деловото си ежедневие.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху комуникацията в работата и служебните процеси. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В рамките на курса служителите Ви ще изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето служебно ежедневие.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента или филиал на BRITANICA).

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на колегите Ви:

 • да развият базови умения при водене на комуникация в делова среда;
 • да усвоят основни познания за езика чрез различни граматически конструкции;
 • да разширят лексикалния си запас, както с думи от ежедневието, така и с думи, пряко свързани с вашата работа;
 • да надградят уменията си за писане и четене с разбиране чрез работа по различни текстове на разнообразни теми;
 • да подобрят своята увереност при общуване в една по-формална среда.

При успешно завършване на ниво А1 служителите на компанията Ви ще могат:

 • да разпознават думи и фрази, отнасящи се за тях или заобикалящата ги делова среда;
 • да четат и разбират познати имена, думи и основни изречения;
 • да участват в базисен разговор на теми от бизнес ежедневието – да говорят за своите ангажименти и планове, да се ориентират при пътуване в чужбина, да се настанят в хотел, да правят оферти и заявки, да разговарят с колеги и бизнес партньори по служебни теми, да поръчват храна в ресторант и др.;
 • да попълват формуляри с лични данни;
 • да изписват основни фрази и изречения.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • в часовете в BRITANICA се преподава само на английски. Това помага на курсистите да навлязат естествено в езика, да усвоят типичните изрази, без да преминават през превод и да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловиата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-лесно езиковата бариера;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата, за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си и да се представят – да напишат кратък формален имейл или да провеждат делови разговори по телефона;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да попълнят форма за оплакване или да опишат съобщение;
 • да се регистрират в хотел или ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво А2.

При успешно завършване на курса обучаемите ще получат сертификати за ниво А1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Също така могат да продължат в следващата програма Business English Communication Class А2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А1 е подходящ за хора, които нямат академичен опит с английския и искат да изградят базови умения и познания по езика, които да използват в деловото си ежедневие.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху комуникацията в работата и служебните процеси. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В рамките на курса служителите Ви ще изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето служебно ежедневие.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

При обучение в групи само за служители на компанията продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на колегите Ви:

 • да развият базови умения при водене на комуникация в делова среда;
 • да усвоят основни познания за езика чрез различни граматически конструкции;
 • да разширят лексикалния си запас, както с думи от ежедневието, така и с думи, пряко свързани с вашата работа;
 • да надградят уменията си за писане и четене с разбиране чрез работа по различни текстове на разнообразни теми;
 • да подобрят своята увереност при общуване в една по-формална среда.

При успешно завършване на ниво А1 служителите на компанията Ви ще могат:

 • да разпознават думи и фрази, отнасящи се за тях или заобикалящата ги делова среда;
 • да четат и разбират познати имена, думи и основни изречения;
 • да участват в базисен разговор на теми от бизнес ежедневието – да говорят за своите ангажименти и планове, да се ориентират при пътуване в чужбина, да се настанят в хотел, да правят оферти и заявки, да разговарят с колеги и бизнес партньори по служебни теми, да поръчват храна в ресторант и др.;
 • да попълват формуляри с лични данни;
 • да изписват основни фрази и изречения.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • в часовете в BRITANICA се преподава само на английски. Това помага на курсистите да навлязат естествено в езика, да усвоят типичните изрази, без да преминават през превод и да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловиата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-лесно езиковата бариера;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота.

След като завършат успешно програмата, за служителите във Вашия екип ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си и да се представят – да напишат кратък формален имейл или да провеждат делови разговори по телефона;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да попълнят форма за оплакване или да опишат съобщение;
 • да се регистрират в хотел или ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво А2.

При успешно завършване на курса обучаемите ще получат сертификати за ниво А1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Също така могат да продължат в следващата програма Business English Communication Class А2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А1 е подходящ за хора, които нямат академичен опит с английския и искат да изградят базови умения и познания по езика, които да използват в деловото си ежедневие.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху комуникацията в работата и служебните процеси. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В рамките на курса служителите Ви ще изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето служебно ежедневие.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Продължителност: Програмата се провежда в ОНЛАЙН и присъствена форма (в офис на клиента или филиал на BRITANICA).

При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: 126 учебни часа (един уч. ч. е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на колегите Ви:

 • да развият базови умения при водене на комуникация в делова среда;
 • да усвоят основни познания за езика чрез различни граматически конструкции;
 • да разширят лексикалния си запас, както с думи от ежедневието, така и с думи, пряко свързани с вашата работа;
 • да надградят уменията си за писане и четене с разбиране чрез работа по различни текстове на разнообразни теми;
 • да подобрят своята увереност при общуване в една по-формална среда.

При успешно завършване на ниво А1 служителите на компанията Ви ще могат:

 • да разпознават думи и фрази, отнасящи се за тях или заобикалящата ги делова среда;
 • да четат и разбират познати имена, думи и основни изречения;
 • да участват в базисен разговор на теми от бизнес ежедневието – да говорят за своите ангажименти и планове, да се ориентират при пътуване в чужбина, да се настанят в хотел, да правят оферти и заявки, да разговарят с колеги и бизнес партньори по служебни теми, да поръчват храна в ресторант и др.;
 • да попълват формуляри с лични данни;
 • да изписват основни фрази и изречения.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • в часовете в BRITANICA се преподава само на английски. Това помага на курсистите да навлязат естествено в езика, да усвоят типичните изрази, без да преминават през превод и да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловиата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-лесно езиковата бариера;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота.

След като Вашите колеги завършат успешно програмата, за тях ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си и да се представят – да напишат кратък формален имейл или да провеждат делови разговори по телефона;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да попълнят форма за оплакване или да опишат съобщение;
 • да се регистрират в хотел или ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво А2.

При успешно завършване на курса обучаемите ще получат сертификати за ниво А1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Също така могат да продължат в следващата програма Business English Communication Class А2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А1 е подходящ за хора, които нямат академичен опит с английския и искат да изградят базови умения и познания по езика, които да използват в деловото си ежедневие.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху комуникацията в работата и служебните процеси. Неговата цел е да помогне на колегите Ви да развият както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с развитието на служителите във Вашия екип.

В рамките на курса служителите Ви ще изградят базови знания и умения по езика, с които да си служат в своето служебно ежедневие.

В часовете се говори само и изцяло на английски – така служителите ще свикнат с ритъма на езика и ще усвоят по-бързо интонацията, което ще допринесе за по-доброто им произношение.

Часовете се провеждат посредством изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност: 

При обучение в групи само за служители на компанията продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група (70 до 100 уч. ч.). Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи с курсисти на BRITANICA: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин.)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целта на програмата е да помогне на колегите Ви:

 • да развият базови умения при водене на комуникация в делова среда;
 • да усвоят основни познания за езика чрез различни граматически конструкции;
 • да разширят лексикалния си запас, както с думи от ежедневието, така и с думи, пряко свързани с вашата работа;
 • да надградят уменията си за писане и четене с разбиране чрез работа по различни текстове на разнообразни теми;
 • да подобрят своята увереност при общуване в една по-формална среда.

При успешно завършване на ниво А1 служителите на компанията Ви ще могат:

 • да разпознават думи и фрази, отнасящи се за тях или заобикалящата ги делова среда;
 • да четат и разбират познати имена, думи и основни изречения;
 • да участват в базисен разговор на теми от бизнес ежедневието – да говорят за своите ангажименти и планове, да се ориентират при пътуване в чужбина, да се настанят в хотел, да правят оферти и заявки, да разговарят с колеги и бизнес партньори по служебни теми, да поръчват храна в ресторант и др.;
 • да попълват формуляри с лични данни;
 • да изписват основни фрази и изречения.

Грижим се обучаемите да постигнат възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • в часовете в BRITANICA се преподава само на английски. Това помага на курсистите да навлязат естествено в езика, да усвоят типичните изрази, без да преминават през превод и да използват наученото с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез увлекателни теми от ежедневието и деловиата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така обучаемите прескачат по-лесно езиковата бариера;
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални случки – така курсистите изграждат стратегии за справяне в специфични ситуации в живота.

След като завършат успешно програмата, за служителите във Вашия екип ще е по-лесно:

 • да говорят за себе си и да се представят – да напишат кратък формален имейл или да провеждат делови разговори по телефона;
 • да презентират и описват графики, диаграми и фигури;
 • да попълнят форма за оплакване или да опишат съобщение;
 • да се регистрират в хотел или ориентират на летище по време на командировки в чужбина;
 • да продължат да надграждат езиковите си умения в следващото ниво А2.

При успешно завършване на курса обучаемите ще получат сертификати за ниво А1 по английски език, който е валиден в България за срок от 6 месеца. Също така могат да продължат в следващата програма Business English Communication Class А2.

В началото на обучението ще запознаем служителите подробно с целите на курса и ще държим постоянна обратна връзка, за да Ви информираме за напредъка на всеки от тях. В края на обучението ще получите финален репорт с информация от преподавателя за развитието на четирите езикови умения на всеки Ваш служител.

За нас е важно да им помогнем да постигнат нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, упражнения и домашни, с които да развият своите умения и да достигнат до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.