Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

M2

Навлизаме смело в света на английския език и надграждаме уменията си.

Програмата М2 е създадена с цел развитие на езиковите умения на децата. Активностите в нея включват разнообразни стратегии за писане и четене. Едновременно с това мотивираме децата да мислят критично и да разгръщат своите таланти.

В края на учебната година курсистите ни имат възможността да положат изпит за последния детски сертификат на Cambridge – Flyers. Полагането на изпита Cambridge YLE Flyers прави учениците още по-уверени в знанията и уменията им и ги подготвя плавно за успешното справяне с най-високите международно признати сертификати на Cambridge, необходими за академичен успех и професионална реализация в бъдеще.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 4. и 5. клас – досегашни и нови ученици на BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да описват устно събитие, на което са присъствали;
 • да разказват за свое пътуване и други събития, които са преживели, като използват минало време;
 • да изразяват мнението си, да говорят за спорт и изкуства, които харесват;
 • да изписват всички изучавани думи правилно;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време и минало време;
 • да съставят текст с дължина 100-110 думи в различен формат;
 • да прилагат различни стратегии за четене с разбиране;
 • да извлекат специфична информация от текст, който са слушали, и да търсят причинно-следствени връзки в него;
 • да слушат информация, свързана с числа;
 • да слушат текст и да подредят събития в определена последователност, да отговарят на въпроси, свързани със съдържанието му.

 

Активностите в програмата М2 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Мотивираме учениците да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст.

Наред с това учим децата на работа в екип. Често задачите, които изпълняват, изискват работа по групи или по двойки. Така учениците ни свикват да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, като така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Навлизаме смело в света на английския език и надграждаме уменията си.

Програмата М2 е създадена с цел развитие на езиковите умения на децата. Активностите в нея включват разнообразни стратегии за писане и четене. Едновременно с това мотивираме децата да мислят критично и да разгръщат своите таланти.

В края на учебната година курсистите ни имат възможността да положат изпит за последния детски сертификат на Cambridge – Flyers. Полагането на изпита прави учениците още по-уверени в знанията и уменията им и ги подготвя плавно за успешното справяне с най-високите международно признати сертификати на Cambridge, необходими за академичен успех и професионална реализация в бъдеще.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че учениците могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 4. и 5. клас – досегашни и нови ученици на BRITANICA

В края на учебната година децата ще могат:

 • да описват устно събитие, на което са присъствали;
 • да разказват за свое пътуване и други събития, които са преживели, като използват минало време;
 • да изразяват мнението си, да говорят за спорт и изкуства, които харесват;
 • да изписват всички изучавани думи правилно;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време и минало време;
 • да съставят текст с дължина 100-110 думи в различен формат;
 • да прилагат различни стратегии за четене с разбиране;
 • да извлекат специфична информация от текст, който са слушали, и да търсят причинно-следствени връзки в него;
 • да слушат информация, свързана с числа;
 • да слушат текст и да подредят събития в определена последователност, да отговарят на въпроси, свързани със съдържанието му.

 

Активностите в програмата М2 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Мотивираме учениците да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст.

Наред с това учим децата на работа в екип. Често задачите, които изпълняват, изискват работа по групи или по двойки. Така учениците ни свикват да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, като така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Навлизаме смело в света на английския език и надграждаме уменията си.

Програмата М2 е създадена с цел развитие на езиковите умения на децата. Активностите в нея включват разнообразни стратегии за писане и четене. Едновременно с това мотивираме децата да мислят критично и да разгръщат своите таланти.

В края на учебната година курсистите ни имат възможността да положат изпит за последния детски сертификат на Cambridge – Flyers. Полагането на изпита Cambridge YLE Flyers прави учениците още по-уверени в знанията и уменията им и ги подготвя плавно за успешното справяне с най-високите международно признати сертификати на Cambridge, необходими за академичен успех и професионална реализация в бъдеще.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 4. и 5. клас – досегашни и нови ученици на BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да описват устно събитие, на което са присъствали;
 • да разказват за свое пътуване и други събития, които са преживели, като използват минало време;
 • да изразяват мнението си, да говорят за спорт и изкуства, които харесват;
 • да изписват всички изучавани думи правилно;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време и минало време;
 • да съставят текст с дължина 100-110 думи в различен формат;
 • да прилагат различни стратегии за четене с разбиране;
 • да извлекат специфична информация от текст, който са слушали, и да търсят причинно-следствени връзки в него;
 • да слушат информация, свързана с числа;
 • да слушат текст и да подредят събития в определена последователност, да отговарят на въпроси, свързани със съдържанието му.

 

Активностите в програмата М2 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Мотивираме учениците да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст.

Наред с това учим децата на работа в екип. Често задачите, които изпълняват, изискват работа по групи или по двойки. Така учениците ни свикват да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, като така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Навлизаме смело в света на английския език и надграждаме уменията си.

Програмата М2 е създадена с цел развитие на езиковите умения на децата. Активностите в нея включват разнообразни стратегии за писане и четене. Едновременно с това мотивираме децата да мислят критично и да разгръщат своите таланти.

В края на учебната година курсистите ни имат възможността да положат изпит за последния детски сертификат на Cambridge – Flyers. Полагането на изпита прави учениците още по-уверени в знанията и уменията им и ги подготвя плавно за успешното справяне с най-високите международно признати сертификати на Cambridge, необходими за академичен успех и професионална реализация в бъдеще.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че учениците могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 4. и 5. клас – досегашни и нови ученици на BRITANICA

В края на учебната година децата ще могат:

 • да описват устно събитие, на което са присъствали;
 • да разказват за свое пътуване и други събития, които са преживели, като използват минало време;
 • да изразяват мнението си, да говорят за спорт и изкуства, които харесват;
 • да изписват всички изучавани думи правилно;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време и минало време;
 • да съставят текст с дължина 100-110 думи в различен формат;
 • да прилагат различни стратегии за четене с разбиране;
 • да извлекат специфична информация от текст, който са слушали, и да търсят причинно-следствени връзки в него;
 • да слушат информация, свързана с числа;
 • да слушат текст и да подредят събития в определена последователност, да отговарят на въпроси, свързани със съдържанието му.

 

Активностите в програмата М2 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век. Мотивираме учениците да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст.

Наред с това учим децата на работа в екип. Често задачите, които изпълняват, изискват работа по групи или по двойки. Така учениците ни свикват да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, като така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване