Къде да откриеш креативното у теб по време на лагер

Освен, че децата са креативни, те черпят допълнително идеи и на своите лидери, които да им преодставят задачи и занимания по различен и достъпен начин.

7 неща, които винаги свързваме с летен лагер

Има думи и емоции, които са асоциация на места и събития. Летните лагери също си имат собствени ключови думи, които винаги извикват в съзнанието приятни спомени и широки усмивки.

5 неща, които да правиш в града, докато дойде време за лагер

Няколко идеи за тези, които броят дните до лагерите, както ги броим и ние. Почерпете от нашите идеи, за да минават дните по-бързо.

Летни забавления за детето – как да изберете правилните

Извадихме най-важните фактори, на които трябва да обърнете внимание при избора си, ако искате да дадете на детето си още едно незабравимо изживяване.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.