Skip to main content

Приет сте в Холандия: а сега какво? Холандското образование предлага няколко възможности за финансова помощ, които покриват разходите отвъд таксите. Според статистика на Jules (холандска организация, която помага на преселниците да се устроят в нов град), 77% от студентите в холандски университети ползват някакъв тип финансиране.
Таксата за университетите е €2,006 на година за учебната 2018/2019. Някои от учебните заведения в Холандия позволяват разсрочено плащане ‒ на 10 вноски по €200 месечно. Това прави страната на лалетата една по-икономична алтернатива на Острова.

Към сегашна дата, министерството на образованието (DUO) предлага три опции за финансова помощ:

 • Студентско финансиране за такса
 • Студентски кредит за лични разходи
 • Студентска субсидия

Студентско финансиране

Студентско финансиране е достъпно за всеки студент от държава от Европейския съюз. Дава се на студенти в затруднено положение, но покрива само таксите за образованието. Лихвата е по-ниска от 1%. Този тип финансиране се дава само на студенти бакалавърска степен и не покрива по-нататъшно образование. Можете да кандидатствате за заем веднага щом получите оферта. За разлика от финансирането във Великобритания, в Холандия заемът не се изпраща директно към учебното заведение. Първо трябва да платите вноската по таксата, и едва заетата сума ще бъде преведена във вашата банкова сметка. 

За да имате достъп до заем, трябва да отговаряте на следните критерии:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в програма на университет в Холандия;
 • Да имате свой граждански номер;
 • Да имате банкова сметка в холандска банка.

След като завършите, лихвата по заема ви ще бъде изчислена за пет години напред. Трябва да започнете да изплащате заема до две години след дипломирането си. Той трябва да бъде изплатен напълно до 15 години след вашето завършване, като минималната месечна вноска е €45,41. Ако нямате достатъчно финансови ресурси да покривате тази месечна вноска, можете да помолите DUO (холандското министерство на образованието) да намали месечната ви вноска въз основа на вашия доход.

Студентски кредит за лични разноски

От 1.09.2015 всеки български студент в Холандия може да кандидатства за кредит до максимум €1016 на месец с минимална лихва (под 1%). За разлика от финансирането, този заем поема вашите лични разноски. Размерът на заема се определя от самия студент, според това какви средства ще са му необходими всеки месец. Срокът за изплащането е 35 години. Месечната вноска, която трябва да внасяте след дипломирането, се определя от размера на заема, приходите ви към момента и лихвата по кредита. Плащате вноски само ако приходите ви надвишават минималната работна заплата. Тогава месечната ви вноска се начислява на базата на вашата нетна заплата, като лихвата може да достигне 4%. Ако не успеете да върнете заема за 35 години, остатъкът ви се опрощава.
Условия за получаване на студентски кредит:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в холандски университет;
 • Да имате свой граждански номер в Холандия;
 • Да имате банкова сметка в местна банка;
 • Да работите минимум 14 часа на седмица (56 часа месечно) ИЛИ ваш родител/ партньор да работи 14 часа на седмица (56 часа месечно) в Холандия ИЛИ да сте живели поредни 5 години в Холандия, без прекъсване повече от 6 месеца.

Трябва да сте работили в продължение на три месеца, преди да имате възможност да получите този тип финансова помощ. 

Студентска субсидия

Българските студенти могат да получават €378 студентска помощ на месец, която им се дава безвъзмездно, ако успеят за завършат за по-малко от 10 години. Това важи и за магистърските програми.

Условия за получаване на студентска помощ:

 • Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
 • Да сте на възраст под 30 години;
 • Да сте приет в програма в университет в Холандия;
 • Да имате свой граждански номер в Холандия, който получавате след регистрация в общината;
 • Да имате банкова сметка в холандска банка;
 • Родителите ви да имат доход под €30 000 годишно;
 • Да работите минимум 14 часа на седмица (56 часа месечно) ИЛИ ваш родител или партньор да работи 14 минимум часа на седмица (56 часа месечно) в Холандия ИЛИ да сте живели 5 поредни години в Холандия, без прекъсване за повече от 6 месеца.

OV shipkaart (безплатна карта за транспортната мрежа в Холандия)

Получава се безплатно от всички студенти, които използват някаква форма на студентско финансиране (студентски кредит или субсидия). Картата е валидна за работни или за неработни дни, по избор на студента. Повече информация можете да получите на този линк.

Стипендии

В Холандските университети има много малко стипендии и повечето от тях се дават на студенти извън ЕС. Можете да получите информация за стипендиите на всеки университет на официалната страница или тук.

Многобройните възможности за финансова помощ правят Холандия привлекателна дестинация за студенти от цял свят. За повече информация за процедурата по кандидатстване можете да се свържете с нас на емайл: denitsa.moralieva@britanica-edu.org или на телефон 02/466 6555. С BRITANICA, следването в Холандия е достъпно за всеки.

Повече информация за образователната система и типове специаности в Холандия можете да откриете на тази страница

Прочетете още

Свързани публикации