Skip to main content

Способностите за слушане с разбиране и качествена комуникация са ключови умения на работното място. Благодарение на тях можете да преминавате бързо и лесно през поставени задачи, да осъществявате ефективни преговори и да постигате поставените цели.
Усъвършенстването на комуникативните умения е продължителен процес, който изисква постоянно обогатяване на речниковия запас, усвояване на различни техники за слушане и изразяване, както и надграждане на аналитичното и критично мислене. Всичко това е важно в ситуации, в които се налага да комуникирате на английски.


Употребата на специфични компоненти от езика, каквито са например идиомите, е признак за владеене на езика на добро ниво и определено създава хубаво впечатление у останалите събеседници.
Ето защо посвещаваме новото издание на поредицата на BRITANICA POCKET BOOK WITH BUSINESS PHRASES на идиомите и тяхната употреба в бизнес комуникацията. Използвайки подобни изрази, не само ще демонстрирате задълбоченост на изказа и владеене на езика, но и ще привлечете вниманието на събеседниците си.


И понеже знаем колко ценно и полезно е умението за свободно и уверено комуникиране на английски, в лятната програма на BRITANICA Skills for Success се занимаваме точно това. В курса ще започнете да прилагате умело академичните си знания, ще упражните умението си за слушане с разбиране и ще разчупите начина си на изразяване. Skills for Success ще ви срещне с много нови хора, с които ще разговаряте на различни и интересни теми, като по този начин лесно и леко ще започнете да надграждате езиковия си запас и паралелно с това ще научавате нови комуникационни техники.


Преживейте едно различно и ползотворно лято. Запишете се за летния ни курс Skills for Success сега. За повече информация можете да се свържете със Стела Русинова, Мениджър Корпоративни клиенти.