Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

T2

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т2 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджърите, като акцент е умението им да използват езика естествено в различни ситуации от ежедневието.

Програмата поставя солидна лексикална основа, тя позволява на децата да упражняват новите думи и изрази в естествени за тях ситуации. Постигаме това, потапяйки учениците в изцяло англоговоряща среда, в която усвояват по-лесно стратегиите за писане, четене, говорене и слушане с разбиране.

 

 

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10. мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас) Ваканции – съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Програмата се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

 

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да дадат кратка информация за себе си и други хора;
 • да изказват лично мнение и да говорят свободно по абстрактни (например околна среда, история, природа) и ежедневни теми (спорт, филми, музика, професии);
 • да съставят кратки текстове с различен формат и да подреждат информацията в тях по важност – описания на спорт, биография, имейл, забавна история, ревю на филм и др.;
 • да четат и разбират текстове от различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge; да разбират и следват инструкции на английски език; да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми.

 

С програмата Т2 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят подсилване на езиковата култура и развиването на способности за критично и креативно мислене, екипна работа и на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме ги да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижи за природата и да допринасят за общността си.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т2 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджърите, като акцент е умението им да използват езика естествено в различни ситуации от ежедневието.

Програмата поставя солидна лексикална основа, тя позволява на децата да упражняват новите думи и изрази в естествени за тях ситуации. Постигаме това, потапяйки учениците в изцяло англоговоряща среда, в която усвояват по-лесно стратегиите за писане, четене, говорене и слушане с разбиране.

Часовете на програмата T2 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, която позволява на децата да общуват свободно и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10. мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас) Ваканции – съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да дадат кратка информация за себе си и други хора;
 • да изказват лично мнение и да говорят свободно по абстрактни (например околна среда, история, природа) и ежедневни теми (спорт, филми, музика, професии);
 • да съставят кратки текстове с различен формат и да подреждат информацията в тях по важност – описания на спорт, биография, имейл, забавна история, ревю на филм и др.;
 • да четат и разбират текстове от различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge; да разбират и следват инструкции на английски език; да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми.

С програмата Т2 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят подсилване на езиковата култура и развиването на способности за критично и креативно мислене, екипна работа и на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме ги да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижи за природата и да допринасят за общността си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т2 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджърите, като акцент е умението им да използват езика естествено в различни ситуации от ежедневието.

Програмата поставя солидна лексикална основа, тя позволява на децата да упражняват новите думи и изрази в естествени за тях ситуации. Постигаме това, потапяйки учениците в изцяло англоговоряща среда, в която усвояват по-лесно стратегиите за писане, четене, говорене и слушане с разбиране.

 

 

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10. мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас) Ваканции – съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Програмата се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

 

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да дадат кратка информация за себе си и други хора;
 • да изказват лично мнение и да говорят свободно по абстрактни (например околна среда, история, природа) и ежедневни теми (спорт, филми, музика, професии);
 • да съставят кратки текстове с различен формат и да подреждат информацията в тях по важност – описания на спорт, биография, имейл, забавна история, ревю на филм и др.;
 • да четат и разбират текстове от различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge; да разбират и следват инструкции на английски език; да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми.

 

С програмата Т2 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят подсилване на езиковата култура и развиването на способности за критично и креативно мислене, екипна работа и на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме ги да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижи за природата и да допринасят за общността си.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т2 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджърите, като акцент е умението им да използват езика естествено в различни ситуации от ежедневието.

Програмата поставя солидна лексикална основа, тя позволява на децата да упражняват новите думи и изрази в естествени за тях ситуации. Постигаме това, потапяйки учениците в изцяло англоговоряща среда, в която усвояват по-лесно стратегиите за писане, четене, говорене и слушане с разбиране.

Часовете на програмата T2 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, която позволява на децата да общуват свободно и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10. мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас) Ваканции – съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата, която използваме, дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да дадат кратка информация за себе си и други хора;
 • да изказват лично мнение и да говорят свободно по абстрактни (например околна среда, история, природа) и ежедневни теми (спорт, филми, музика, професии);
 • да съставят кратки текстове с различен формат и да подреждат информацията в тях по важност – описания на спорт, биография, имейл, забавна история, ревю на филм и др.;
 • да четат и разбират текстове от различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge; да разбират и следват инструкции на английски език; да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми.

С програмата Т2 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят подсилване на езиковата култура и развиването на способности за критично и креативно мислене, екипна работа и на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме ги да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижи за природата и да допринасят за общността си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване