Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

T1

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т1 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджъритe. Програмата поставя солидна лексикална основа чрез многообразни игри, задачи и дискусии на разнообразни теми.

Учениците са потопени в среда, в която общуването е само на английски език. Така ги стимулираме да прилагат успешно различните стратегии за писане, слушане и четене с разбиране, които са заложени в учебния план.

 

Продължителност: 16 септември до 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да разбират и следват инструкции на английски език, свързани с ежедневието в клас;
 • да разговарят по теми от заобикалящия ги свят – за времето, сезоните, при поръчване на храна в ресторант, разговор по телефон, минали събития, различни емоции, търсене на информация;
 • да пишат самстоятелно текстове на английски език, различни по форма и тема, като използват правилно основни пунктуационни знаци и параграфи – например описание на населено място, имейл за учебна програма, рецепта за любимо ястие, есе, дневник, забавна история, ревю на филм;
 • да четат и разбират кратки текстове в различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми – лични интереси и хобита, животни и храни, различни места (музеи, магазини и кина), разговори по телефона, пътувания и планове за бъдещето.

С програмата Т1 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят, освен да подсилят езиковата култура, да развият и способности за критично и креативно мислене, екипна работа, както и развититето на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме учениците да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижа към природата и да допринасят за общността си.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т1 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджъритe. Програмата поставя солидна лексикална основа чрез многообразни игри, задачи и дискусии на разнообразни теми.

Учениците са потопени в среда, в която общуването е само на английски език. Така ги стимулираме да прилагат успешно различните стратегии за писане, слушане и четене с разбиране, които са заложени в учебния план.

Часовете се провеждат в безплатната ни и удобна онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая и е лесна за употреба от ученици на различни възрасти.

Продължителност: 16 септември до 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

 

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да разбират и следват инструкции на английски език, свързани с ежедневието в клас;
 • да разговарят по теми от заобикалящия ги свят – за времето, сезоните, при поръчване на храна в ресторант, разговор по телефон, минали събития, различни емоции, търсене на информация;
 • да пишат самстоятелно текстове на английски език, различни по форма и тема, като използват правилно основни пунктуационни знаци и параграфи – например описание на населено място, имейл за учебна програма, рецепта за любимо ястие, есе, дневник, забавна история, ревю на филм;
 • да четат и разбират кратки текстове в различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми – лични интереси и хобита, животни и храни, различни места (музеи, магазини и кина), разговори по телефона, пътувания и планове за бъдещето.

С програмата Т1 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят, освен да подсилят езиковата култура, да развият и способности за критично и креативно мислене, екипна работа, както и развититето на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме учениците да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижа към природата и да допринасят за общността си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т1 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджъритe. Програмата поставя солидна лексикална основа чрез многообразни игри, задачи и дискусии на разнообразни теми.

Учениците са потопени в среда, в която общуването е само на английски език. Така ги стимулираме да прилагат успешно различните стратегии за писане, слушане и четене с разбиране, които са заложени в учебния план.

 

Продължителност: 16 септември до 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да разбират и следват инструкции на английски език, свързани с ежедневието в клас;
 • да разговарят по теми от заобикалящия ги свят – за времето, сезоните, при поръчване на храна в ресторант, разговор по телефон, минали събития, различни емоции, търсене на информация;
 • да пишат самстоятелно текстове на английски език, различни по форма и тема, като използват правилно основни пунктуационни знаци и параграфи – например описание на населено място, имейл за учебна програма, рецепта за любимо ястие, есе, дневник, забавна история, ревю на филм;
 • да четат и разбират кратки текстове в различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми – лични интереси и хобита, животни и храни, различни места (музеи, магазини и кина), разговори по телефона, пътувания и планове за бъдещето.

С програмата Т1 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят, освен да подсилят езиковата култура, да развият и способности за критично и креативно мислене, екипна работа, както и развититето на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме учениците да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижа към природата и да допринасят за общността си.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т1 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджъритe. Програмата поставя солидна лексикална основа чрез многообразни игри, задачи и дискусии на разнообразни теми.

Учениците са потопени в среда, в която общуването е само на английски език. Така ги стимулираме да прилагат успешно различните стратегии за писане, слушане и четене с разбиране, които са заложени в учебния план.

Часовете се провеждат в безплатната ни и удобна онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая и е лесна за употреба от ученици на различни възрасти.

Продължителност: 16 септември до 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (5. и 6. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище.

Компактни групи с до 12 курсисти.

 

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да разбират и следват инструкции на английски език, свързани с ежедневието в клас;
 • да разговарят по теми от заобикалящия ги свят – за времето, сезоните, при поръчване на храна в ресторант, разговор по телефон, минали събития, различни емоции, търсене на информация;
 • да пишат самстоятелно текстове на английски език, различни по форма и тема, като използват правилно основни пунктуационни знаци и параграфи – например описание на населено място, имейл за учебна програма, рецепта за любимо ястие, есе, дневник, забавна история, ревю на филм;
 • да четат и разбират кратки текстове в различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми – лични интереси и хобита, животни и храни, различни места (музеи, магазини и кина), разговори по телефона, пътувания и планове за бъдещето.

С програмата Т1 целим да развием у децата важните умения на 21. век. Активностите в часовете целят, освен да подсилят езиковата култура, да развият и способности за критично и креативно мислене, екипна работа, както и развититето на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме учениците да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижа към природата и да допринасят за общността си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.

Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване