Skip to main content
Submitted by admin on December 12, 2022
ПРОГРАМА ЗА КОМПАНИИ

Skills for Success Corporate (A1, A2, B1, B2) Corporate

Понякога начина ни на учене на чужд език и начина, по който дълго време сме боравили с него, води до натрупване на много пасивни знания. Всеки има колеги в офиса си, които ефективно четат на английски език сложни текстове, но когато стане дума за активна комуникация, изискваща по-високо ниво на говорене или слушане с разбиране, срещат затруднения.

Skills for Success e програма, разработена специално с цел за кратко време да се усъвършенстват на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за хора, които имат нужда да подобрят устната си комуникация на английски език. Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2.

Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с нивото на владеене на езика на обучаемите, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: Продължителност на курса: 72 уч. ч. (в присъствена форма на обучение) + 20 уч. ч. (онлайн – за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата Skills for Success са да помогне на обучаемите:

 • да прескочат езиковата бариера и да подобрят комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупат нови знания, с които да покрият липсите от предишно ниво;
 • да надградят умението си с лекота и уверено да ползват граматичните и лексикални структури;
 • да превърнат новата информация в умения, за да не се притесняват, когато общуват на английски.

За да се погрижим курсистите ни да получат възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • курситите разработват презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура.

След успешно завършване на курса Skills for Success курсистите могат:

 • да слушат и да разбират както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознават различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбират мнението на събеседника и да посочват какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбират презентации и да правят кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да дават ясни инструкции, да описват точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказват мнение или идея, която да защитият;
 • да прилагат други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажат предложение, да привлекат внимание и др.).

Курсът Skills for Success е полезен:

 • при работа в англоезична среда или при пътуване с цел туризъм;
 • за водене на преговори, презентации или публични речи;
 • за изграждане на рутина за употреба на езика и преодоляване на езиковата бариера при говорене;
 • за овладяване на инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Преподавателите ни предоставят на курсистите постоянна обратна връзка за развитието на своите знания и умения.

Курсистите получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си;

Понякога начина ни на учене на чужд език и начина, по който дълго време сме боравили с него, води до натрупване на много пасивни знания. Всеки има колеги в офиса си, които ефективно четат на английски език сложни текстове, но когато стане дума за активна комуникация, изискваща по-високо ниво на говорене или слушане с разбиране, срещат затруднения.

Skills for Success e програма, разработена специално с цел за кратко време да се усъвършенстват на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за хора, които имат нужда да подобрят устната си комуникация на английски език. Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2.

Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с нивото на владеене на езика на обучаемите, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: Продължителност на курса: 72 уч. ч. (в присъствена форма на обучение) + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Skills for Success са да помогне на обучаемите:

 • да прескочат езиковата бариера и да подобрят комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупат нови знания, с които да покрият липсите от предишно ниво;
 • да надградят умението си с лекота и уверено да ползват граматичните и лексикални структури;
 • да превърнат новата информация в умения, за да не се притесняват, когато общуват на английски.

За да се погрижим курсистите ни да получат възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • курситите разработват презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура.

След успешно завършване на курса Skills for Success курсистите могат:

 • да слушат и да разбират както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознават различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбират мнението на събеседника и да посочват какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбират презентации и да правят кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да дават ясни инструкции, да описват точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказват мнение или идея, която да защитият;
 • да прилагат други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажат предложение, да привлекат внимание и др.).

Курсът Skills for Success е полезен:

 • при работа в англоезична среда или при пътуване с цел туризъм;
 • за водене на преговори, презентации или публични речи;
 • за изграждане на рутина за употреба на езика и преодоляване на езиковата бариера при говорене;
 • за овладяване на инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Преподавателите ни предоставят на курсистите постоянна обратна връзка за развитието на своите знания и умения.

Курсистите получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си;

Понякога начина ни на учене на чужд език и начина, по който дълго време сме боравили с него, води до натрупване на много пасивни знания. Всеки има колеги в офиса си, които ефективно четат на английски език сложни текстове, но когато стане дума за активна комуникация, изискваща по-високо ниво на говорене или слушане с разбиране, срещат затруднения.

Skills for Success e програма, разработена специално с цел за кратко време да се усъвършенстват на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за хора, които имат нужда да подобрят устната си комуникация на английски език. Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2.

Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с нивото на владеене на езика на обучаемите, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: Продължителност на курса: 72 уч. ч. (в присъствена форма на обучение) + 20 уч. ч. (онлайн – за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата Skills for Success са да помогне на обучаемите:

 • да прескочат езиковата бариера и да подобрят комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупат нови знания, с които да покрият липсите от предишно ниво;
 • да надградят умението си с лекота и уверено да ползват граматичните и лексикални структури;
 • да превърнат новата информация в умения, за да не се притесняват, когато общуват на английски.

За да се погрижим курсистите ни да получат възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • курситите разработват презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура.

След успешно завършване на курса Skills for Success курсистите могат:

 • да слушат и да разбират както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознават различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбират мнението на събеседника и да посочват какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбират презентации и да правят кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да дават ясни инструкции, да описват точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказват мнение или идея, която да защитият;
 • да прилагат други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажат предложение, да привлекат внимание и др.).

Курсът Skills for Success е полезен:

 • при работа в англоезична среда или при пътуване с цел туризъм;
 • за водене на преговори, презентации или публични речи;
 • за изграждане на рутина за употреба на езика и преодоляване на езиковата бариера при говорене;
 • за овладяване на инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Преподавателите ни предоставят на курсистите постоянна обратна връзка за развитието на своите знания и умения.

Курсистите получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си;

Понякога начина ни на учене на чужд език и начина, по който дълго време сме боравили с него, води до натрупване на много пасивни знания. Всеки има колеги в офиса си, които ефективно четат на английски език сложни текстове, но когато стане дума за активна комуникация, изискваща по-високо ниво на говорене или слушане с разбиране, срещат затруднения.

Skills for Success e програма, разработена специално с цел за кратко време да се усъвършенстват на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за хора, които имат нужда да подобрят устната си комуникация на английски език. Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2.

Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с нивото на владеене на езика на обучаемите, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса на място в офис на компанията: При обучение в групи само за служители на компанията на място в техния офис, продължителността на курса се определя от броя обучаеми в група, а посещенията могат да бъдат сутрин, обед или вечер.

Компаниите най-често избират един от следните графици на обучение:

 • два пъти седмично от 8.00 до 10.00;
 • два пъти седмично от 12.00 до 14.00;
 • два пъти седмично от 16.00 до 18.00;
 • два пъти седмично от 18.00 до 20.00.

В отворени групи във филиал на BRITANICA: Продължителност на курса: 72 уч. ч. (в присъствена форма на обучение) + 20 уч. ч. (за самоподготовка)

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Skills for Success са да помогне на обучаемите:

 • да прескочат езиковата бариера и да подобрят комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупат нови знания, с които да покрият липсите от предишно ниво;
 • да надградят умението си с лекота и уверено да ползват граматичните и лексикални структури;
 • да превърнат новата информация в умения, за да не се притесняват, когато общуват на английски.

За да се погрижим курсистите ни да получат възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • курситите разработват презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура.

След успешно завършване на курса Skills for Success курсистите могат:

 • да слушат и да разбират както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознават различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбират мнението на събеседника и да посочват какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбират презентации и да правят кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да дават ясни инструкции, да описват точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказват мнение или идея, която да защитият;
 • да прилагат други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажат предложение, да привлекат внимание и др.).

Курсът Skills for Success е полезен:

 • при работа в англоезична среда или при пътуване с цел туризъм;
 • за водене на преговори, презентации или публични речи;
 • за изграждане на рутина за употреба на езика и преодоляване на езиковата бариера при говорене;
 • за овладяване на инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

Компаниите, чиито служители обучаваме, получават регулярна и навременна обратна връзка за представянето на всеки от техните служители, под формата на месечни доклади.

Преподавателите ни предоставят на курсистите постоянна обратна връзка за развитието на своите знания и умения.

Курсистите получават достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които им помагат да затвърдят знанията си;

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас и ние ще изготвим предложение за обучение, което отговаря на целите и нуждите на екипа Ви.
 • Стъпка 2
  Провеждаме входящ тест на служителите, с който определяме най-подходящия курс за всеки един от тях.
 • Стъпка 3
  Формираме групи, в които обучаемите са с еднакво езиково ниво и сходни цели. Това ни позволява да персонализираме програмата, за да отговорим напълно на очакванията и нуждите на служителите Ви.
 • Стъпка 4
  Организираме обученията съобразно предпочитания от Вас график (сутрин, обед или вечер), място (в BRITANICA или във Ваш офис) и форма на обучение (присъствено или онлайн).
Научете повече

Изпратете ни запитване

Свържете се с нас и научете повече за възможностите за обучение на Вашите колеги.