Skip to main content
Submitted by admin on December 5, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Skills for Success (A1, A2, B1, B2)

Skills for Success e лятна програма, разработена специално с цел усъвършенстване на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за работещи и студенти, които желаят да подобрят устната си комуникация на английски език.

Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2. Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с вашето ниво на владеене на езика, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Курсовете Skills for Success се провеждат през летните месеци – юни и юли

Продължителност на курса: 72 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка онлайн.

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

Целите на програмата Skills for Success са да ви помогне:

 • да прескочите езиковата бариера и да подобрите комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупате нови знания, с които да покриете липсите от предишно ниво;
 • да надградите граматичните и лексикални структури, които може да срещнете в ежедневната си комуникация;
 • да превърнем тази нова информация в умения, за да не се притеснявате, когато общувате на английски;

 

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • приканваме ви да разработвате презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура;
 • комуникирате в група, участвате в дискусии.

 

След успешно завършване на курса Skills for Success ще можете:

 • да слушате и да разирате както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознавате различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбирате мнението на събеседника и да посочвате какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбирате презентации и да правите кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да давате ясни инструкции, за да опишете точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказвате мнение или идея, която да защитите и аргументирате;
 • да прилагате други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажете предложение, да привлечете внимание и др.).

 

Курсът Skills for Success ще ви е полезен:

 • при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна – ще можете да се социализирате, като комуникирате с англоговорящи;
 • при четене на англоезични текстове – ще се ориентирате с повече лекота при четене на статии в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда и др.
 • да изградите рутина за употреба на езика, като преодолеете езиковата бариера при говорене
 • за да овладеете инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Skills for Success e лятна програма, разработена специално с цел усъвършенстване на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за работещи и студенти, които желаят да подобрят устната си комуникация на английски език.

Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2. Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с вашето ниво на владеене на езика, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Курсовете Skills for Success се провеждат през летните месеци – юни и юли

Продължителност на курса: 72 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка онлайн.

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Skills for Success са да ви помогне:

 • да прескочите езиковата бариера и да подобрите комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупате нови знания, с които да покриете липсите от предишно ниво;
 • да надградите граматичните и лексикални структури, които може да срещнете в ежедневната си комуникация;
 • да превърнем тази нова информация в умения, за да не се притеснявате, когато общувате на английски;

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • приканваме ви да разработвате презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура;
 • комуникирате в група, участвате в дискусии.

След успешно завършване на курса Skills for Success ще можете:

 • да слушате и да разирате както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознавате различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбирате мнението на събеседника и да посочвате какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбирате презентации и да правите кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да давате ясни инструкции, за да опишете точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказвате мнение или идея, която да защитите и аргументирате;
 • да прилагате други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажете предложение, да привлечете внимание и др.).

Курсът Skills for Success ще ви е полезен:

 • при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна – ще можете да се социализирате, като комуникирате с англоговорящи;
 • при четене на англоезични текстове – ще се ориентирате с повече лекота при четене на статии в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда и др.
 • да изградите рутина за употреба на езика, като преодолеете езиковата бариера при говорене
 • за да овладеете инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Skills for Success e лятна програма, разработена специално с цел усъвършенстване на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за работещи и студенти, които желаят да подобрят устната си комуникация на английски език.

Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2. Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с вашето ниво на владеене на езика, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Курсовете Skills for Success се провеждат през летните месеци – юни и юли

Продължителност на курса: 72 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка онлайн.

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

Целите на програмата Skills for Success са да ви помогне:

 • да прескочите езиковата бариера и да подобрите комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупате нови знания, с които да покриете липсите от предишно ниво;
 • да надградите граматичните и лексикални структури, които може да срещнете в ежедневната си комуникация;
 • да превърнем тази нова информация в умения, за да не се притеснявате, когато общувате на английски;

 

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • приканваме ви да разработвате презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура;
 • комуникирате в група, участвате в дискусии.

 

След успешно завършване на курса Skills for Success ще можете:

 • да слушате и да разирате както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознавате различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбирате мнението на събеседника и да посочвате какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбирате презентации и да правите кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да давате ясни инструкции, за да опишете точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказвате мнение или идея, която да защитите и аргументирате;
 • да прилагате други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажете предложение, да привлечете внимание и др.).

 

Курсът Skills for Success ще ви е полезен:

 • при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна – ще можете да се социализирате, като комуникирате с англоговорящи;
 • при четене на англоезични текстове – ще се ориентирате с повече лекота при четене на статии в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда и др.
 • да изградите рутина за употреба на езика, като преодолеете езиковата бариера при говорене
 • за да овладеете инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Skills for Success e лятна програма, разработена специално с цел усъвършенстване на уменията слушане с разбиране и говорене. Тя е подходяща за работещи и студенти, които желаят да подобрят устната си комуникация на английски език.

Занятията протичат в малки групи и са съобразени с нивото ви на владеене на езика – A1, A2, B1 или B2. Поднасяме новите знания посредством разнообразие от теми, които присъстват в ежедневието на всеки. Граматическите и лексикални структури са съобразени с вашето ниво на владеене на езика, а усвояването им става чрез дискусии и ролеви игри, симулиращи реални ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Курсовете Skills for Success се провеждат през летните месеци – юни и юли

Продължителност на курса: 72 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка онлайн.

Посещения:

 • събота и неделя – през деня;
 • 2 или 3 дни в работната седмица – след 18:30 ч.

Малки групи от 10-12 курсисти.

Целите на програмата Skills for Success са да ви помогне:

 • да прескочите езиковата бариера и да подобрите комуникативните си умения на английски език;
 • да натрупате нови знания, с които да покриете липсите от предишно ниво;
 • да надградите граматичните и лексикални структури, които може да срещнете в ежедневната си комуникация;
 • да превърнем тази нова информация в умения, за да не се притеснявате, когато общувате на английски;

За да се погрижим да получите възможно най-добрия резултат, прилагаме нашите доказани и усъвършенствани методи:

 • поднасяме новите знания чрез интересни теми от ежедневието;
 • упражняваме уменията говорене и слушане с разбиране посредством ролеви игри, дискусии и решаване на проблеми;
 • приканваме ви да разработвате презентации на различни теми с цел обогатяване на лексиката, упражняване на новите знания и обогатяване на общата култура;
 • комуникирате в група, участвате в дискусии.

След успешно завършване на курса Skills for Success ще можете:

 • да слушате и да разирате както основния смисъл, така и детайли в даден текст/разговор;
 • да разпознавате различните видове интонация и по какъв начин и в какви ситуации би могла да се използва;
 • да разбирате мнението на събеседника и да посочвате какви са неговите предпочитания и поведение;
 • да разбирате презентации и да правите кратко резюме на чутото с подходящите фрази и думи;
 • да давате ясни инструкции, за да опишете точните стъпки в конкретен процес;
 • да изказвате мнение или идея, която да защитите и аргументирате;
 • да прилагате други умения, свързани с комуникацията (например любезно да откажете предложение, да привлечете внимание и др.).

Курсът Skills for Success ще ви е полезен:

 • при пътуване с цел туризъм в англоговоряща страна – ще можете да се социализирате, като комуникирате с англоговорящи;
 • при четене на англоезични текстове – ще се ориентирате с повече лекота при четене на статии в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн среда и др.
 • да изградите рутина за употреба на езика, като преодолеете езиковата бариера при говорене
 • за да овладеете инструменти за справяне с по-трудни езикови ситуации.

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.