Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

M4

Помагаме на децата да разширят хоризонтите си, да придобият самостоятелност и увереност.

Програмата М4 акцентира върху активното ползване на ключовите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в различни ежедневни ситуации, както и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, съответстващи на изискванията за владеене на английски на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Този курс е подходящ за деца, които са запознати с правилата за употреба на основната и най-често използваната граматика и които да могат да я прилагат самостоятелно, избягвайки грешки при формирането и употребата ѝ. В края на курса децата ще имат основата, върху която ще се гради подготовката за изпита за сертификата на Cambridge РЕТ for Schools, на който ще могат да се явят следващата учебна година, за да получат международно признат езиков сертификат на Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 6. и 7. клас – досегашни и бъдещи ученици на BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година курсистите ни ще могат:

 • да използват и прилагат новоусвоените граматически познания активно и самостоятелно;
 • да съставят граматически правилни изречения, използвайки сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, различни начини за изразяване на бъдеще време, сегашно перфектно времe;
 • да изказват предпочитания, да дават примери и да защитават мнението си;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различни формати – доклад, реч, интервю и др.;
 • да използват стратегии за разбиране на непознати текстове;
 • да извлекат целта на автора, основната идея и детайли на даден текст, както и мнението на говорещия;
 • да правят заключения и обощения за информацията в текст;
 • да определят главните и второстепенните герои в текста, техните силни и слаби страни.

 

Активностите в програмата М4 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности моривираме курсистите си да мислят критично, да възприемат пълноценно информацията, която получават, и да вземат решение по какви начини могат да я използват. Благодарение на тези умения те могат да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност.

Целим да ги научим да мислят, а не да помнят наизуст, развиваме и способността им за работа в екип. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. 

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Помагаме на децата да разширят хоризонтите си, да придобият самостоятелност и увереност.

Програмата М4 акцентира върху активното ползване на ключовите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в различни ежедневни ситуации, както и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, съответстващи на изискванията за владеене на английски на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Този курс е подходящ за деца, които са запознати с правилата за употреба на основната и най-често използваната граматика и които да могат да я прилагат самостоятелно, избягвайки грешки при формирането и употребата ѝ. В края на курса децата ще имат основата, върху която ще се гради подготовката за изпита за сертификата на Cambridge РЕТ for Schools, на който ще могат да се явят следващата учебна година, за да получат международно признат езиков сертификат на Cambridge.

Часовете на програмата M4 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 6. и 7. клас – досегашни и бъдещи ученици на BRITANICA

В края на учебната година курсистите ни ще могат:

 • да използват и прилагат новоусвоените граматически познания активно и самостоятелно;
 • да съставят граматически правилни изречения, използвайки сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, различни начини за изразяване на бъдеще време, сегашно перфектно времe;
 • да изказват предпочитания, да дават примери и да защитават мнението си;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различни формати – доклад, реч, интервю и др.;
 • да използват стратегии за разбиране на непознати текстове;
 • да извлекат целта на автора, основната идея и детайли на даден текст, както и мнението на говорещия;
 • да правят заключения и обощения за информацията в текст;
 • да определят главните и второстепенните герои в текста, техните силни и слаби страни.

 

Активностите в програмата М4 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности моривираме курсистите си да мислят критично, да възприемат пълноценно информацията, която получават, и да вземат решение по какви начини могат да я използват. Благодарение на тези умения те могат да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност.

Целим да ги научим да мислят, а не да помнят наизуст, развиваме и способността им за работа в екип. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. 

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Помагаме на децата да разширят хоризонтите си, да придобият самостоятелност и увереност.

Програмата М4 акцентира върху активното ползване на ключовите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в различни ежедневни ситуации, както и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, съответстващи на изискванията за владеене на английски на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Този курс е подходящ за деца, които са запознати с правилата за употреба на основната и най-често използваната граматика и които да могат да я прилагат самостоятелно, избягвайки грешки при формирането и употребата ѝ. В края на курса децата ще имат основата, върху която ще се гради подготовката за изпита за сертификата на Cambridge РЕТ for Schools, на който ще могат да се явят следващата учебна година, за да получат международно признат езиков сертификат на Cambridge.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 6. и 7. клас – досегашни и бъдещи ученици на BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година курсистите ни ще могат:

 • да използват и прилагат новоусвоените граматически познания активно и самостоятелно;
 • да съставят граматически правилни изречения, използвайки сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, различни начини за изразяване на бъдеще време, сегашно перфектно времe;
 • да изказват предпочитания, да дават примери и да защитават мнението си;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различни формати – доклад, реч, интервю и др.;
 • да използват стратегии за разбиране на непознати текстове;
 • да извлекат целта на автора, основната идея и детайли на даден текст, както и мнението на говорещия;
 • да правят заключения и обощения за информацията в текст;
 • да определят главните и второстепенните герои в текста, техните силни и слаби страни.

 

Активностите в програмата М4 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности моривираме курсистите си да мислят критично, да възприемат пълноценно информацията, която получават, и да вземат решение по какви начини могат да я използват. Благодарение на тези умения те могат да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност.

Целим да ги научим да мислят, а не да помнят наизуст, развиваме и способността им за работа в екип. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. 

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Помагаме на децата да разширят хоризонтите си, да придобият самостоятелност и увереност.

Програмата М4 акцентира върху активното ползване на ключовите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в различни ежедневни ситуации, както и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, съответстващи на изискванията за владеене на английски на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Този курс е подходящ за деца, които са запознати с правилата за употреба на основната и най-често използваната граматика и които да могат да я прилагат самостоятелно, избягвайки грешки при формирането и употребата ѝ. В края на курса децата ще имат основата, върху която ще се гради подготовката за изпита за сертификата на Cambridge РЕТ for Schools, на който ще могат да се явят следващата учебна година, за да получат международно признат езиков сертификат на Cambridge.

Часовете на програмата M4 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември – 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 6. и 7. клас – досегашни и бъдещи ученици на BRITANICA

В края на учебната година курсистите ни ще могат:

 • да използват и прилагат новоусвоените граматически познания активно и самостоятелно;
 • да съставят граматически правилни изречения, използвайки сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, различни начини за изразяване на бъдеще време, сегашно перфектно времe;
 • да изказват предпочитания, да дават примери и да защитават мнението си;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различни формати – доклад, реч, интервю и др.;
 • да използват стратегии за разбиране на непознати текстове;
 • да извлекат целта на автора, основната идея и детайли на даден текст, както и мнението на говорещия;
 • да правят заключения и обощения за информацията в текст;
 • да определят главните и второстепенните герои в текста, техните силни и слаби страни.

 

Активностите в програмата М4 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности моривираме курсистите си да мислят критично, да възприемат пълноценно информацията, която получават, и да вземат решение по какви начини могат да я използват. Благодарение на тези умения те могат да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност.

Целим да ги научим да мислят, а не да помнят наизуст, развиваме и способността им за работа в екип. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си. 

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване