Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

M3

Бележим смел скок и правим значителен прогрес в английския език.

Програмата М3 дава възможност на децата да задълбочат развитието на езиковите си умения. Активностите, включени в рамките ѝ, представят разнообразни стратегии за четене, слушане и писане във всеки урок. Тези езикови стратегии имат за цел да научат децата да четат и мислят критично, полагайки основата, върху която ще се гради подготовката както за изпита за сертификата на Cambridge – KЕТ, на който ще могат да се явят в края на учебната година, така и за изпитите за сертификатите PET, FCE, CAE и CPE, последният от които е най-високата квалификация на Cambridge по английски език.

 

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 5. и 6. клас – досегашни и нови ученици в BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да изказват своето мнение и да го обсъждат със събеседник;
 • да описват устно прилики и разлики;
 • да говорят за навици, които са имали в миналото;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, ще владеят различни начини за изразяване на бъдеще време;
 • да използват диаграми, с които да визуализират информацията от текст;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат – пиеса, писмо, поема, доклад, реч, интервю и др.;
 • да извличат основната идея и детайлите на даден текст;
 • да преразказват текст със свои думи; да използват различни стратегии за справяне със задачи за четене с разбиране.

 

Активностите в програмата М3 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности мотивираме децата да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст. Наред с това ги стимулираме да работят в екип, да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Бележим смел скок и правим значителен прогрес в английския език.

Програмата М3 дава възможност на децата да задълбочат развитието на езиковите си умения. Активностите, включени в рамките ѝ, представят разнообразни стратегии за четене, слушане и писане във всеки урок. Тези езикови стратегии имат за цел да научат децата да четат и мислят критично, полагайки основата, върху която ще се гради подготовката както за изпита за сертификата на Cambridge – KЕТ, на който ще могат да се явят в края на учебната година, така и за изпитите за сертификатите PET, FCE, CAE и CPE, последният от които е най-високата квалификация на Cambridge по английски език.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 5. и 6. клас – досегашни и нови ученици в BRITANICA

В края на учебната година децата ще могат:

 • да изказват своето мнение и да го обсъждат със събеседник;
 • да описват устно прилики и разлики;
 • да говорят за навици, които са имали в миналото;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, ще владеят различни начини за изразяване на бъдеще време;
 • да използват диаграми, с които да визуализират информацията от текст;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат – пиеса, писмо, поема, доклад, реч, интервю и др.;
 • да извличат основната идея и детайлите на даден текст;
 • да преразказват текст със свои думи; да използват различни стратегии за справяне със задачи за четене с разбиране.

Активностите в програмата М3 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности мотивираме децата да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст. Наред с това ги стимулираме да работят в екип, да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Бележим смел скок и правим значителен прогрес в английския език.

Програмата М3 дава възможност на децата да задълбочат развитието на езиковите си умения. Активностите, включени в рамките ѝ, представят разнообразни стратегии за четене, слушане и писане във всеки урок. Тези езикови стратегии имат за цел да научат децата да четат и мислят критично, полагайки основата, върху която ще се гради подготовката както за изпита за сертификата на Cambridge – KЕТ, на който ще могат да се явят в края на учебната година, така и за изпитите за сертификатите PET, FCE, CAE и CPE, последният от които е най-високата квалификация на Cambridge по английски език.

 

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 5. и 6. клас – досегашни и нови ученици в BRITANICA

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година децата ще могат:

 • да изказват своето мнение и да го обсъждат със събеседник;
 • да описват устно прилики и разлики;
 • да говорят за навици, които са имали в миналото;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, ще владеят различни начини за изразяване на бъдеще време;
 • да използват диаграми, с които да визуализират информацията от текст;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат – пиеса, писмо, поема, доклад, реч, интервю и др.;
 • да извличат основната идея и детайлите на даден текст;
 • да преразказват текст със свои думи; да използват различни стратегии за справяне със задачи за четене с разбиране.

 

Активностите в програмата М3 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности мотивираме децата да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст. Наред с това ги стимулираме да работят в екип, да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

В програмата и обучението в BRITANICA включваме още няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал през годината има благотворителна мисия.

 

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Бележим смел скок и правим значителен прогрес в английския език.

Програмата М3 дава възможност на децата да задълбочат развитието на езиковите си умения. Активностите, включени в рамките ѝ, представят разнообразни стратегии за четене, слушане и писане във всеки урок. Тези езикови стратегии имат за цел да научат децата да четат и мислят критично, полагайки основата, върху която ще се гради подготовката както за изпита за сертификата на Cambridge – KЕТ, на който ще могат да се явят в края на учебната година, така и за изпитите за сертификатите PET, FCE, CAE и CPE, последният от които е най-високата квалификация на Cambridge по английски език.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 15 септември - 31 май

Посещения: два пъти седмично, по 2 учебни часа (учебният час е с продължителност 45мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо смяната на детето в училище.

За кого: програмата е подходяща за деца в 5. и 6. клас – досегашни и нови ученици в BRITANICA

В края на учебната година децата ще могат:

 • да изказват своето мнение и да го обсъждат със събеседник;
 • да описват устно прилики и разлики;
 • да говорят за навици, които са имали в миналото;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, ще владеят различни начини за изразяване на бъдеще време;
 • да използват диаграми, с които да визуализират информацията от текст;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат – пиеса, писмо, поема, доклад, реч, интервю и др.;
 • да извличат основната идея и детайлите на даден текст;
 • да преразказват текст със свои думи; да използват различни стратегии за справяне със задачи за четене с разбиране.

Активностите в програмата М3 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности мотивираме децата да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст. Наред с това ги стимулираме да работят в екип, да се изслушват и да обменят информация и мнения.

В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка и регулярните родителски срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето – консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

Гео Милев

ул. "Едисон" 47

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване