Skip to main content
Submitted by admin on November 23, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

H3

Надграждаме знанията на учениците по езика и ги подготвяме за международен сертификат на Cambridge.

Програмата H3 се концентрира изключително върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в рамките на формáта на изпита PET for Schools, на който учениците могат да се явят в края на учебната година.

Помагаме на тийнейджърите да надградят знанията си с нашата усъвършенствана методика и говорейки само на английски в часовете. В края на нивото курсистите ще могат пълноценно и ефективно да се справят самостоятелно в редица ежедневни житейски ситуации, както и да положат успешно изпита PET for Schools.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на годината тийнейджърите ще могат:

 • да общуват свободно в различни ситуации, свързани с по-широк набор от ежедневни теми;
 • да използват богат набор от думи и изрази на английски език;
 • да познават основните видове текстове, характерни за изпита PET, както и изискванията за съставянето им;
 • да съставят текстове от различни жанрове с ясен фокус и структура по разнообразни теми – есета, разкази (битови, приключенски, научно-фантастични, хумористични и др.), прегледи на книги, доклади, предложения и други;
 • да използват основни похвати на писане за избягване на повторения и изразяване на мнение;
 • да прилагат стратегии за четене с разбиране, съобразени със задачите на изпита PET;
 • да извличат значението на непознати или сложни думи на база на контекста в даден текст;
 • да категоризират информация от текст като вярна или подвеждаща;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни ситуации.

В ниво H3 развиваме критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

Мотивираме ги да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за четене на карти, за справяне в трудни ситуации, управление на лични финансови средства, разрешаване на разногласия и други.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността им. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Надграждаме знанията на учениците по езика и ги подготвяме за международен сертификат на Cambridge.

Програмата H3 се концентрира изключително върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в рамките на формáта на изпита PET for Schools, на който учениците могат да се явят в края на учебната година.

Помагаме на тийнейджърите да надградят знанията си с нашата усъвършенствана методика и говорейки само на английски в часовете. В края на нивото курсистите ще могат пълноценно и ефективно да се справят самостоятелно в редица ежедневни житейски ситуации, както и да положат успешно изпита PET for Schools.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

 

В края на годината тийнейджърите ще могат:

 • да общуват свободно в различни ситуации, свързани с по-широк набор от ежедневни теми;
 • да използват богат набор от думи и изрази на английски език;
 • да познават основните видове текстове, характерни за изпита PET, както и изискванията за съставянето им;
 • да съставят текстове от различни жанрове с ясен фокус и структура по разнообразни теми – есета, разкази (битови, приключенски, научно-фантастични, хумористични и др.), прегледи на книги, доклади, предложения и други;
 • да използват основни похвати на писане за избягване на повторения и изразяване на мнение;
 • да прилагат стратегии за четене с разбиране, съобразени със задачите на изпита PET;
 • да извличат значението на непознати или сложни думи на база на контекста в даден текст;
 • да категоризират информация от текст като вярна или подвеждаща;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни ситуации.

В ниво H3 развиваме критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

Мотивираме ги да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за четене на карти, за справяне в трудни ситуации, управление на лични финансови средства, разрешаване на разногласия и други.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността им. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Надграждаме знанията на учениците по езика и ги подготвяме за международен сертификат на Cambridge.

Програмата H3 се концентрира изключително върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в рамките на формáта на изпита PET for Schools, на който учениците могат да се явят в края на учебната година.

Помагаме на тийнейджърите да надградят знанията си с нашата усъвършенствана методика и говорейки само на английски в часовете. В края на нивото курсистите ще могат пълноценно и ефективно да се справят самостоятелно в редица ежедневни житейски ситуации, както и да положат успешно изпита PET for Schools.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на годината тийнейджърите ще могат:

 • да общуват свободно в различни ситуации, свързани с по-широк набор от ежедневни теми;
 • да използват богат набор от думи и изрази на английски език;
 • да познават основните видове текстове, характерни за изпита PET, както и изискванията за съставянето им;
 • да съставят текстове от различни жанрове с ясен фокус и структура по разнообразни теми – есета, разкази (битови, приключенски, научно-фантастични, хумористични и др.), прегледи на книги, доклади, предложения и други;
 • да използват основни похвати на писане за избягване на повторения и изразяване на мнение;
 • да прилагат стратегии за четене с разбиране, съобразени със задачите на изпита PET;
 • да извличат значението на непознати или сложни думи на база на контекста в даден текст;
 • да категоризират информация от текст като вярна или подвеждаща;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни ситуации.

В ниво H3 развиваме критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

Мотивираме ги да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за четене на карти, за справяне в трудни ситуации, управление на лични финансови средства, разрешаване на разногласия и други.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността им. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

Надграждаме знанията на учениците по езика и ги подготвяме за международен сертификат на Cambridge.

Програмата H3 се концентрира изключително върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в рамките на формáта на изпита PET for Schools, на който учениците могат да се явят в края на учебната година.

Помагаме на тийнейджърите да надградят знанията си с нашата усъвършенствана методика и говорейки само на английски в часовете. В края на нивото курсистите ще могат пълноценно и ефективно да се справят самостоятелно в редица ежедневни житейски ситуации, както и да положат успешно изпита PET for Schools.

Продължителност: 16 септември - 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

 

В края на годината тийнейджърите ще могат:

 • да общуват свободно в различни ситуации, свързани с по-широк набор от ежедневни теми;
 • да използват богат набор от думи и изрази на английски език;
 • да познават основните видове текстове, характерни за изпита PET, както и изискванията за съставянето им;
 • да съставят текстове от различни жанрове с ясен фокус и структура по разнообразни теми – есета, разкази (битови, приключенски, научно-фантастични, хумористични и др.), прегледи на книги, доклади, предложения и други;
 • да използват основни похвати на писане за избягване на повторения и изразяване на мнение;
 • да прилагат стратегии за четене с разбиране, съобразени със задачите на изпита PET;
 • да извличат значението на непознати или сложни думи на база на контекста в даден текст;
 • да категоризират информация от текст като вярна или подвеждаща;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни ситуации.

В ниво H3 развиваме критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

Мотивираме ги да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за четене на карти, за справяне в трудни ситуации, управление на лични финансови средства, разрешаване на разногласия и други.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността им. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване