Skip to main content
Submitted by admin on November 23, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

H2

Правим смела стъпка напред към придобиването на международен езиков сертификат на Cambridge.

Темите в ниво H2 са ориентирани към интересите и вълненията на съвременните тийнейджъри. Активностите в часовете целят развитието на езиковите умения до ниво, което е достатъчно високо за явяването на изпит за международен сертификат KET for Schools на Cambridge. В течение на курса запознаваме учениците си с формата на изпита за сертификата, както и правим два срочни изпита, които са симулация на реална изпитна обстановка.

Стимулираме децата към постигането на по-добри резултати като ги потапяме в англоезична среда и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията - разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение

В края на учебната година нашите курсисти ще могат:

 • да прилагат активно, самостоятелно и без грешки новата граматика в разговори и писмени текстове;
 • да комуникират уверено на различни практически теми;
 • да използват по-богат набор от думи и изрази, чрез които да изказват мнение, да правят предложения, да задават допълнителни въпроси и да постигат съгласие;
 • да започнат да структурират по-сложни изречения като използват агрументи, примери и обяснения;
 • да познават и съставят различни текстове – блог, есе, доклад и др., на разнообразни теми;
 • да структурират текстове с ясен фокус според изискванията на формата;
 • да прилагат основни стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст;
 • да извличат конкретна информация или основната идея на текст;
 • да разпознават значението на непознати думи на база контекст;
 • да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене в реални ежедневни ситуации.

В ниво H2 се стремим да развием критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете ги мотивираме да работят в екип, като задачите, които получават, им помагат да развият умението си за идентифициране на източници на информация; да подобрят компютърната си грамотност; способността си да си поставят цели и да се подготвят самостоятелно за различни ежедневни ситуации.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността на учениците. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

 

Правим смела стъпка напред към придобиването на международен езиков сертификат на Cambridge.

Темите в ниво H2 са ориентирани към интересите и вълненията на съвременните тийнейджъри. Активностите в часовете целят развитието на езиковите умения до ниво, което е достатъчно високо за явяването на изпит за международен сертификат KET for Schools на Cambridge. В течение на курса запознаваме учениците си с формата на изпита за сертификата, както и правим два срочни изпита, които са симулация на реална изпитна обстановка.

Стимулираме децата към постигането на по-добри резултати като ги потапяме в англоезична среда и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията - разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Часовете на програмата H2 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година нашите курсисти ще могат:

 • да прилагат активно, самостоятелно и без грешки новата граматика в разговори и писмени текстове;
 • да комуникират уверено на различни практически теми;
 • да използват по-богат набор от думи и изрази, чрез които да изказват мнение, да правят предложения, да задават допълнителни въпроси и да постигат съгласие;
 • да започнат да структурират по-сложни изречения като използват агрументи, примери и обяснения;
 • да познават и съставят различни текстове – блог, есе, доклад и др., на разнообразни теми;
 • да структурират текстове с ясен фокус според изискванията на формата;
 • да прилагат основни стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст;
 • да извличат конкретна информация или основната идея на текст;
 • да разпознават значението на непознати думи на база контекст;
 • да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене в реални ежедневни ситуации.

В ниво H2 се стремим да развием критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете ги мотивираме да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият умението си за идентифициране на източници на информация; да подобрят компютърната си грамотност; способността си да си поставят цели и да се подготвят самостоятелно за различни ежедневни ситуации.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността на учениците. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

 

Правим смела стъпка напред към придобиването на международен езиков сертификат на Cambridge.

Темите в ниво H2 са ориентирани към интересите и вълненията на съвременните тийнейджъри. Активностите в часовете целят развитието на езиковите умения до ниво, което е достатъчно високо за явяването на изпит за международен сертификат KET for Schools на Cambridge. В течение на курса запознаваме учениците си с формата на изпита за сертификата, както и правим два срочни изпита, които са симулация на реална изпитна обстановка.

Стимулираме децата към постигането на по-добри резултати като ги потапяме в англоезична среда и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията - разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение

В края на учебната година нашите курсисти ще могат:

 • да прилагат активно, самостоятелно и без грешки новата граматика в разговори и писмени текстове;
 • да комуникират уверено на различни практически теми;
 • да използват по-богат набор от думи и изрази, чрез които да изказват мнение, да правят предложения, да задават допълнителни въпроси и да постигат съгласие;
 • да започнат да структурират по-сложни изречения като използват агрументи, примери и обяснения;
 • да познават и съставят различни текстове – блог, есе, доклад и др., на разнообразни теми;
 • да структурират текстове с ясен фокус според изискванията на формата;
 • да прилагат основни стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст;
 • да извличат конкретна информация или основната идея на текст;
 • да разпознават значението на непознати думи на база контекст;
 • да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене в реални ежедневни ситуации.

В ниво H2 се стремим да развием критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете ги мотивираме да работят в екип, като задачите, които получават, им помагат да развият умението си за идентифициране на източници на информация; да подобрят компютърната си грамотност; способността си да си поставят цели и да се подготвят самостоятелно за различни ежедневни ситуации.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността на учениците. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

 

Правим смела стъпка напред към придобиването на международен езиков сертификат на Cambridge.

Темите в ниво H2 са ориентирани към интересите и вълненията на съвременните тийнейджъри. Активностите в часовете целят развитието на езиковите умения до ниво, което е достатъчно високо за явяването на изпит за международен сертификат KET for Schools на Cambridge. В течение на курса запознаваме учениците си с формата на изпита за сертификата, както и правим два срочни изпита, които са симулация на реална изпитна обстановка.

Стимулираме децата към постигането на по-добри резултати като ги потапяме в англоезична среда и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията - разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Часовете на програмата H2 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година нашите курсисти ще могат:

 • да прилагат активно, самостоятелно и без грешки новата граматика в разговори и писмени текстове;
 • да комуникират уверено на различни практически теми;
 • да използват по-богат набор от думи и изрази, чрез които да изказват мнение, да правят предложения, да задават допълнителни въпроси и да постигат съгласие;
 • да започнат да структурират по-сложни изречения като използват агрументи, примери и обяснения;
 • да познават и съставят различни текстове – блог, есе, доклад и др., на разнообразни теми;
 • да структурират текстове с ясен фокус според изискванията на формата;
 • да прилагат основни стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст;
 • да извличат конкретна информация или основната идея на текст;
 • да разпознават значението на непознати думи на база контекст;
 • да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене в реални ежедневни ситуации.

В ниво H2 се стремим да развием критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете ги мотивираме да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият умението си за идентифициране на източници на информация; да подобрят компютърната си грамотност; способността си да си поставят цели и да се подготвят самостоятелно за различни ежедневни ситуации.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността на учениците. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка. Грижим се всяко дете да има очаквания напредък и затова предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с ученика – консултации;
 • допълнителни задачи, по които ученикът да работи вкъщи.

 

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Младост 1

бул. "Йерусалим", бл.12

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване