Skip to main content
Submitted by admin on November 23, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

H1

Приемаме предизвикателството и се потапяме в света на английския език.

Програмата H1 е подходяща за деца, които правят първите си стъпки в обучението по английски или имат пропуски в базисните познания и умения. Обучението е интензивно, концентрираме се около теми, които вълнуват тийнейджърите.За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията – разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Чрез активностите в нивото поставяме основите, върху които да изградим уменията, нужни на учениците, при явяване на изпита за сертификата на Cambridge – KET for Schools, на който ще могат да се явят през следващата учебна година, за да получат международно признат сертификат.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да използват често срещани изрази, с които да се аргументират по време на разговор;
 • да могат да използват думи и изрази на различни теми, свързани със заобикалящия ги свят;
 • да пишат кратки текстове в различен формат – онлайн пост във форум, описание, кратка статия, есе, кратък разказ и др.;
 • да използват свързващи фрази между различните параграфи при писането на текст;
 • да могат да разбират и следват инструкции на английски език; да могат да слушат с разбиране, с цел отсяване на основна и второстепенна информация;
 • да могат да извличат фактологична информация от текст (часове, дати, имена), който слушат;
 • да могат да четат и да разбират текстове в различен формат – статия от списание, онлайн изследване, биография, блог;
 • да могат да прилагат различни стратегии за четене с разбиране, например, да могат да обобщават информацията на текста със свои думи, да могат да извлекат целта на автора или героите.

В ниво H1 учим децата да мислят критично и развиваме други техни важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият способност да управляват времето си, да запомнят нова лексика, да се адаптират лесно, да вземат решения, да индентифицират силните и слабите си страни и да имат добра самооценка. Това са едни от най-търсените умения във всички професионални направления днес.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Приемаме предизвикателството и се потапяме в света на английския език.

Програмата H1 е подходяща за деца, които правят първите си стъпки в обучението по английски или имат пропуски в базисните познания и умения. Обучението е интензивно, концентрираме се около теми, които вълнуват тийнейджърите.За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията – разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Чрез активностите в нивото поставяме основите, върху които да изградим уменията, нужни на учениците, при явяване на изпита за сертификата на Cambridge – KET for Schools, на който ще могат да се явят през следващата учебна година, за да получат международно признат сертификат.

Часовете на програмата H1 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да използват често срещани изрази, с които да се аргументират по време на разговор;
 • да могат да използват думи и изрази на различни теми, свързани със заобикалящия ги свят;
 • да пишат кратки текстове в различен формат – онлайн пост във форум, описание, кратка статия, есе, кратък разказ и др.;
 • да използват свързващи фрази между различните параграфи при писането на текст;
 • да могат да разбират и следват инструкции на английски език; да могат да слушат с разбиране, с цел отсяване на основна и второстепенна информация;
 • да могат да извличат фактологична информация от текст (часове, дати, имена), който слушат;
 • да могат да четат и да разбират текстове в различен формат – статия от списание, онлайн изследване, биография, блог;
 • да могат да прилагат различни стратегии за четене с разбиране, например, да могат да обобщават информацията на текста със свои думи, да могат да извлекат целта на автора или героите.

В ниво H1 учим децата да мислят критично и развиваме други техни важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият способност да управляват времето си, да запомнят нова лексика, да се адаптират лесно, да вземат решения, да индентифицират силните и слабите си страни и да имат добра самооценка. Това са едни от най-търсените умения във всички професионални направления днес.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Приемаме предизвикателството и се потапяме в света на английския език.

Програмата H1 е подходяща за деца, които правят първите си стъпки в обучението по английски или имат пропуски в базисните познания и умения. Обучението е интензивно, концентрираме се около теми, които вълнуват тийнейджърите.За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията – разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Чрез активностите в нивото поставяме основите, върху които да изградим уменията, нужни на учениците, при явяване на изпита за сертификата на Cambridge – KET for Schools, на който ще могат да се явят през следващата учебна година, за да получат международно признат сертификат.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Това ниво се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да използват често срещани изрази, с които да се аргументират по време на разговор;
 • да могат да използват думи и изрази на различни теми, свързани със заобикалящия ги свят;
 • да пишат кратки текстове в различен формат – онлайн пост във форум, описание, кратка статия, есе, кратък разказ и др.;
 • да използват свързващи фрази между различните параграфи при писането на текст;
 • да могат да разбират и следват инструкции на английски език; да могат да слушат с разбиране, с цел отсяване на основна и второстепенна информация;
 • да могат да извличат фактологична информация от текст (часове, дати, имена), който слушат;
 • да могат да четат и да разбират текстове в различен формат – статия от списание, онлайн изследване, биография, блог;
 • да могат да прилагат различни стратегии за четене с разбиране, например, да могат да обобщават информацията на текста със свои думи, да могат да извлекат целта на автора или героите.

В ниво H1 учим децата да мислят критично и развиваме други техни важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият способност да управляват времето си, да запомнят нова лексика, да се адаптират лесно, да вземат решения, да индентифицират силните и слабите си страни и да имат добра самооценка. Това са едни от най-търсените умения във всички професионални направления днес.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

 • Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.
 • Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Приемаме предизвикателството и се потапяме в света на английския език.

Програмата H1 е подходяща за деца, които правят първите си стъпки в обучението по английски или имат пропуски в базисните познания и умения. Обучението е интензивно, концентрираме се около теми, които вълнуват тийнейджърите.За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията – разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Чрез активностите в нивото поставяме основите, върху които да изградим уменията, нужни на учениците, при явяване на изпита за сертификата на Cambridge – KET for Schools, на който ще могат да се явят през следващата учебна година, за да получат международно признат сертификат.

Часовете на програмата H1 се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи с до 12 курсисти

Онлайн обучението развива умението на децата да работят с дигитални средства, а платформата ни дава възможност за интерактивно писане и проверка на домашни работи, писмена проверка на знанията и презентации.

В края на учебната година учениците ще могат:

 • да използват често срещани изрази, с които да се аргументират по време на разговор;
 • да могат да използват думи и изрази на различни теми, свързани със заобикалящия ги свят;
 • да пишат кратки текстове в различен формат – онлайн пост във форум, описание, кратка статия, есе, кратък разказ и др.;
 • да използват свързващи фрази между различните параграфи при писането на текст;
 • да могат да разбират и следват инструкции на английски език; да могат да слушат с разбиране, с цел отсяване на основна и второстепенна информация;
 • да могат да извличат фактологична информация от текст (часове, дати, имена), който слушат;
 • да могат да четат и да разбират текстове в различен формат – статия от списание, онлайн изследване, биография, блог;
 • да могат да прилагат различни стратегии за четене с разбиране, например, да могат да обобщават информацията на текста със свои думи, да могат да извлекат целта на автора или героите.

В ниво H1 учим децата да мислят критично и развиваме други техни важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият способност да управляват времето си, да запомнят нова лексика, да се адаптират лесно, да вземат решения, да индентифицират силните и слабите си страни и да имат добра самооценка. Това са едни от най-търсените умения във всички професионални направления днес.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.

Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване