Skip to main content
Submitted by admin on December 2, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

General English Class B1

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни теоретични познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията да добият гладкост и свобода на изказа.

По време на занятията плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния ви речник. Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и ще ви помогне да се справяте с лекота в различни ситуации.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на нивото B1 e да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използвате английския език свободно в ежедневни ситуации;
 • да употребявате уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширите лексикалния си запас и да използвате по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнете да съставяте по-дълги текстове и да прилагате редица художествени похвати – ще научите как да изразявате и защитавате мнение, как да внушите на читателя дадена идея, как да направите контраст между две гледни точки, как да избягвате на повторенията и др.).

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

 

 

След успешно завършване на курса за ниво B1 ще можете:

 • да общувате в различни ситуации от ежедневието – при пътуване, при настъпване на неочаквани събития и др.
 • да влизате в дискусии по теми, които ви интересуват и да изказвате аргументирано мнение
 • да разкажете история, филм или книга;
 • да съставяте текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водите писмена комуникация;
 • да разбирате при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

 

 

Курсът за ниво B1 ще ви помогне:

 • да общувате свободно и неформално с англоговорящи, както в лична, така и в професионална среда;
 • да използвате езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдите основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

 

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни теоретични познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията да добият гладкост и свобода на изказа.

По време на занятията плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния ви речник. Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и ще ви помогне да се справяте с лекота в различни ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целта на нивото B1 e да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използвате английския език свободно в ежедневни ситуации;
 • да употребявате уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширите лексикалния си запас и да използвате по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнете да съставяте по-дълги текстове и да прилагате редица художествени похвати – ще научите как да изразявате и защитавате мнение, как да внушите на читателя дадена идея, как да направите контраст между две гледни точки, как да избягвате на повторенията и др.).

 

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

 

След успешно завършване на курса за ниво B1 ще можете:

 • да общувате в различни ситуации от ежедневието – при пътуване, при настъпване на неочаквани събития и др.
 • да влизате в дискусии по теми, които ви интересуват и да изказвате аргументирано мнение
 • да разкажете история, филм или книга;
 • да съставяте текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водите писмена комуникация;
 • да разбирате при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

 

Курсът за ниво B1 ще ви помогне:

 • да общувате свободно и неформално с англоговорящи, както в лична, така и в професионална среда;
 • да използвате езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдите основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни теоретични познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията да добият гладкост и свобода на изказа.

По време на занятията плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния ви речник. Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и ще ви помогне да се справяте с лекота в различни ситуации.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целта на нивото B1 e да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използвате английския език свободно в ежедневни ситуации;
 • да употребявате уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширите лексикалния си запас и да използвате по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнете да съставяте по-дълги текстове и да прилагате редица художествени похвати – ще научите как да изразявате и защитавате мнение, как да внушите на читателя дадена идея, как да направите контраст между две гледни точки, как да избягвате на повторенията и др.).

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

 

 

След успешно завършване на курса за ниво B1 ще можете:

 • да общувате в различни ситуации от ежедневието – при пътуване, при настъпване на неочаквани събития и др.
 • да влизате в дискусии по теми, които ви интересуват и да изказвате аргументирано мнение
 • да разкажете история, филм или книга;
 • да съставяте текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водите писмена комуникация;
 • да разбирате при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

 

 

Курсът за ниво B1 ще ви помогне:

 • да общувате свободно и неформално с англоговорящи, както в лична, така и в професионална среда;
 • да използвате езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдите основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

 

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски език за ниво В1 (Intermediate) е подходящ за хора със стабилни теоретични познания (граматически и лексикални), които желаят да развият уменията си за употреба на езика, или за хора с амбицията да добият гладкост и свобода на изказа.

По време на занятията плавно преговаряме, допълваме и надграждаме всичко научено до този момент. Упражненията са важна част от часовете, а темите в програмата са подбрани с цел разширяване на активния ви речник. Този курс е необходимата стъпка към свободното използване на езика и ще ви помогне да се справяте с лекота в различни ситуации.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целта на нивото B1 e да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране), за да използвате английския език свободно в ежедневни ситуации;
 • да употребявате уверено и правилно най-често срещаните граматичeски конструкции и изрази;
 • да разширите лексикалния си запас и да използвате по-сложни думи в изказа и писмената комуникация;
 • да започнете да съставяте по-дълги текстове и да прилагате редица художествени похвати – ще научите как да изразявате и защитавате мнение, как да внушите на читателя дадена идея, как да направите контраст между две гледни точки, как да избягвате на повторенията и др.).

 

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

 

След успешно завършване на курса за ниво B1 ще можете:

 • да общувате в различни ситуации от ежедневието – при пътуване, при настъпване на неочаквани събития и др.
 • да влизате в дискусии по теми, които ви интересуват и да изказвате аргументирано мнение
 • да разкажете история, филм или книга;
 • да съставяте текстове, използвайки по-сложни граматически структури;
 • да водите писмена комуникация;
 • да разбирате при слушане основните моменти в текстове с разнообразни теми (актуални събития, технологии и др.).

 

Курсът за ниво B1 ще ви помогне:

 • да общувате свободно и неформално с англоговорящи, както в лична, така и в професионална среда;
 • да използвате езика свободно, естествено и със самочувствие в различни ситуации;
 • да затвърдите основата, нужна за преминаване към академичния и професионален език на следващите нива.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org